Ljetni ispitni rok akademske godine 2018./2019.

Ispite je moguće prijaviti i odjaviti najkasnije dva dana prije termina održavanja ispita.

Ljetni ispitni rok akademske godine 2018./2019. počinje 10. lipnja i završava 12. srpnja. 

Ispit je moguće prijaviti i odjaviti najkasnije dva dana prije termina održavanja ispita. Studenti se na rokove mogu prijavljivati nakon što im predmetni nastavnik dodijeli elektronički potpis u BEducu.

 

Ispitni rokovi za sve studijske godine nalaze se niže:

 

Komunikacije:

Komunikacijski menadžment - prva godina (CM1)

Komunikacijski menadžment - druga godina (CM2)

Komunikacijski menadžment - treća godina (CM3)

Upravljanje odnosima s javnošću - prva godina (PRM1)

Upravljanje odnosima s javnošću - druga godina (PRM2)

Turizam:

Menadžment i marketing turističke destinacije - prva godina (TDM1)

Menadžment i marketing turističke destinacije - druga godina (TDM2)

 

Detaljne upute o načinima prijave i odjave ispita dostupne su u Vodiču za studente koji je moguće preuzeti na BEduci.

*Moguće su izmjene u rasporedu