Možeš više na Bernaysu!

Želiš li studij uz koji možeš raditi ono što voliš i biti ono što želiš? Zamisli teoriju koja je zanimljiva i koju možeš koristiti u praksi. Traži poticajno okruženje te znanje i iskustvo najboljih stručnjaka. Omogući si posao uz studij ili studij u inozemstvu. Pronađi doživotne prijatelje. Sve to možeš ostvariti na Bernaysu!

Preuzmi inicijativu jer Bernaysovci MOGU VIŠE!

Upiši preddiplomske studije „Komunikacijski menadžment“ i „Menadžment i marketing turističke destinacije“ ili diplomski studij „Upravljanje odnosima s javnošću“ najkasnije do 30. listopada 2018.!

Prijavi se

UPIŠI STUDIJ KOMUNIKACIJA!

Na Bernaysu ćeš kreirati komunikacijske i kreativne strategije, postati dio uzbudljivog svijeta digitalne komunikacije, naučiti kako uspješno upravljati komunikacijom tvrtki, institucija, poznatih brendova i javnih osoba te do najsitnijih detalja upoznati svijet medija i razviti menadžerske vještine potrebne za uspješno upravljanje komunikacijom. Ovo je jedini studij komunikacija u Hrvatskoj koji ti omogućava specijalizaciju u najtraženijim smjerovima iz odnosa s javnošću – korporativnom komuniciranju, odnosima s javnošću u politici i neprofitnom sektoru te menadžmentu agencija za odnose s javnošću.

Preddiplomski studij Komunikacijski menadžment          

Studij traje tri godine (šest semestara), a njegovim završetkom ostvaruje se 180 ECTS bodova i stječe stručni naziv stručni prvostupnik odnosa s javnošću.Saznaj više:

Školarina Informacije o upisu

Diplomski studij Upravljanje odnosima s javnošću                      

Studij traje dvije godine (četiri semestra), a njegovim završetkom ostvaruje se 120 ECTS bodova i stječe stručni naziv stručni specijalist odnosa s javnošću.Saznaj više:

Školarina Informacije o upisu

UPIŠI STUDIJ TURIZMA!     

Bernaysov studij turizma uči te kreativnosti, brendiranju, komunikaciji i pruža ti uvid u novi koncept menadžmenta. Studij je vezan uz ekonomiju doživljaja, iskustvo, animaciju i zabavu i prati potrebe tržišta i suvremene trendove. Uz teoriju, nudimo ti i vrijedno praktično iskustvo koje stječeš u najpoznatijim svjetskim hotelskim lancima, turističkim zajednicama i agencijama, destinacijskim menadžmentskim tvrtkama, event menadžment tvrtkama i agencijama te različitim organizacijama koje se bave turizmom. Na Bernaysu studiraš za turizam budućnosti!            

Preddiplomski studij Menadžment i marketing turističke destinacije

Studij traje tri godine (šest semestara), a njegovim završetkom ostvaruje se 180 ECTS bodova i stječe stručni naziv stručni prvostupnik menadžmenta u turizmu (bacc. oec.).


Saznaj više:

Školarina Informacije o upisu

Bernays u brojkama

  • 25 posto studenata s trajnim angažmanom u partnerskim organizacijama, 90 posto zaposlenih diplomanata

  • Više od 450 studenta prošlo je kroz studijske programe Bernaysa

  • 90 partnerskih organizacija

  • 150+ predavača

  • 50 gostujućih predavanja svake akademske godine

  • 3 Superbrands certifikata, Grand PRix HUOJ-a, nagrada za regionalnog Biznis Partnera za najbolje visoko učilište u jugoistočnoj Europi