prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Životopis

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander je klinički psiholog i integrativni psihoterapeut, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Diplomirala je, magistrirala i 2001. godine doktorirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2016. godine stekla je zvanje redovitog profesora na Sveučilištu u Zagrebu. Nositeljica je kolegija i predavačica na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Osijeku. Završila je i poslijediplomski studij Integrativne psihoterapije pri Sherwood Training Institute i Univ<-ersity of Derby, Nottingham, Velika Britanija i stekla stupanj magistra na području psihoterapije (Master of Arts) i integrativnog psihoterapeuta.

Osnivačica je savjetodavne linije za zlostavljanu i zanemarenu djecu “Hrabri telefon” te inicijator osnivanja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, koja je od strane Vijeće Europe prepoznata kao model dobre prakse i tako predstavljena u UN-u. Stalni je sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu. Ekspert je Vijeća Europe na brojnim europskim projektima i konzultant UNICEF-a Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora po pitanju prava i zaštite djeteta.

Dobitnica je brojnih priznanja za svoj rad, među kojima se ističe nagrada multidisciplinarnom timu Poliklinike koju joj je dodijelilo Međunarodno udruženje za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) 2008. godine te Nagrada za promicanje prava djeteta, nagrada za životno djelo Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2018. godine. Autorica je više knjiga, kao i brojnih znanstvenih i stručnih radova, a u suradnji s djelatnicima Poliklinike provela je brojna važna znanstvena istraživanja. Vrlo je aktivna i na području izobrazbe stručnjaka različitih profila. Također, angažirano radi na ideji kako bi mediji trebali biti jedni od partnera stručnjacima, što njezin javni rad čini specifičnim i prepoznatljivim. Mnogi je smatraju vodećim stručnjakom u području zaštite djece i mladih u Hrvatskoj.

Znanstveni radovi

Knjige:

 • Buljan Flander, G. i suradnici (2019). Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje, Bestovje: Geromar d.o.o.

 • Bilić, V., Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2012). Nasilje nad djecom i među djecom. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • Buljan Flander, G. i Zarevski, P. (2010). Moji se roditelji razvode, Zagreb: MarkoM usluge d.o.o.

 • Buljan Flander, G. i Ćosić, I. (2005). Telefonsko savjetovanje, vodič za savjetovatelje, Zagreb: Marko M usluge d.o.o.

 • Kovačević, H. i Buljan Flander, G. (2005). Zašto baš ja, Zagreb: Znanje d.d

 • Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2004). Odgajam li dobro svoje dijete, Zagreb: Marko M usluge d.o.o.

 • Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G. i Vučković, D. (2004). Hiperaktivno dijete, Naklada Slap, Jastrebarsko.

 • Buljan Flander, G. i Kocijan-Hercigonja, D. (2003). Zlostavljanje i zanemarivanje djece, Zagreb: Marko M usluge d.o.o.

 

Znanstveni radovi:

 • Erceg, T., Buljan Flander, G. i Brezinšćak, T. (2018). The Relationship Between Compulsive Internet Use and Symptoms of Depression and Anxiety in Adolescence. Alcoholism and Psychiatry Research, 54:101-112.

 • Buljan Flander, G., Brezinšćak, T. i Španić, A.M. (2016). Suradnja stručnjaka u zaštiti djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja – primjer dobre prakse. U: Popović, S. (Ur.), Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje (str. 63-71). Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 • Roje, M., Rezo, I., & Buljan Flander, G. (2016). Quality of Life and Psychosocial Needs of Children Suffering from Chronic Skin Diseases. Alcoholism and Psychiatry Research, 52(2), 133-134.

 • Buljan Flander, G., Dugić, S. i Handabaka, I. (2015). Odnos elektroničkog nasilja, samopoštovanja i roditeljskih čimbenika kod adolescenata. Klinička Psihologija, 8 (2), 176-178.

 • Buljan Flander, G., Tarabić, B. N. i Čuković-Bagić, I. (2015). Child Abuse and Neglect: Croatian Dental Practitioners’ Experience and Knowledge. Alcoholism and Psychiatry Research, 51(2), 127–136.

 • Sarajlić Vuković, I., Boričević Maršanić, V., Aukst Margetić, B., Paradžik, Lj., Vidović, D. i Buljan Flander, G. (2015). Self-Reported Emotional and Behavioral Problems, Family Functioning and Parental Bonding Among Psychiatric Outpatient Adolescent Offspring of Croatian Male Veterans with Partial PTSD. Child & Youth Care Forum, 44(5), 655–669. http://doi.org/10.1007/s10566-015-9299-9

 • Bilić, V., Buljan Flander, G. i Rafajac, B. (2014). Life Satisfaction and School Performance of Children Exposed to Classic and Cyber Peer Bullying. Collegium Antropologicum, 38(1), 21–29.

 • Buljan Flander, G., Štimac, D., Selak Bagarić, E. i Vinšćak, M. (2014). Patterns of and Copying with Cyberbullying in Croatia. The International Journal of Person Centered Medicine, 4(4), 251–256.

 • Buljan Flander, G., Štimac, D. i Ćorić Špoljar, R. (2013). Podrška obitelji i prijatelja kao čimbenik prilagodbe djeteta na razvod roditelja. Klinička Psihologija, 6(1-2), 63–77.

 • Jelić Tuščić, S., Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2013). The consequences of childhood abuse. Paediatrics Today, 9(1), 24–35. http://doi.org/10.5457/p2005-114.58

 • Sambolek, A., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2010). Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja. Napredak, 151(2), 291–311.

 • Buljan Flander, G., Čosić, I. i Profaca, B. (2009). Exposure of children to sexual content on the Internet in Croatia. Child Abuse & Neglect, 33, 849–856. http://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.06.002

 • Kolega, M., Hrpka, H. i Buljan Flander, G. (2009). Slika nastavnika u dnevnim novinama. Odgojne Znanosti, 11(2), 461–477.

 • Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Štimac, D. (2009). Smetnje doživljavanja i ponašanja kod roditelja kao rizični faktori zlostavljanja djece u obitelji. Suvremena Psihologija, 12(1), 119–133.

 • Ruševljan, A., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2009). Percepcija roditeljskog prihvaćanja-odbijanja i prilagodba djece srednjoškolske dobi. Klinička Psihologija, 2(1-2), 39–52.

 • Buljan Flander, G., Čorić, V. i Štimac, D. (2008). Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece. Suvremena Psihologija, 11(2), 313–328.

 • Buljan Flander, G. (2008). Internet i djeca – trebamo li se brinuti? U V. Kolesarić (Ur.), Nasilje nad djecom i među djecom - Zbornik radova II. znanstveno-stručnog skupa (str. 13–22). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Filozofski fakultet.

 • Čorić, V. i Buljan Flander, G. (2008). Zanemarivanje djece - rizični čimbenici, posljedice, uloga liječnika i mogućnosti prevencije. Paediatria Croatica, 52, 29–33.

 • Čorić, V., Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2008). Seksualno zlostavljanje djece: dijagnostička obrada i čimbenici koji utječu na razotkrivanje. Paediatria Croatica, 52, 263–267.

 • Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z. i Ćorić Špoljar, R. (2007). Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost-odbačenost u školi. Društvena Istraživanja, 87-88(1-2), 157–174.

 • Buljan Flander, G. (2007). Izloženost djece nasilju – Jesmo li nešto naučili? U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 45–52). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Filozofski fakultet.

 • Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje među vršnjacima Internetom. U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 125–132). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Filozofski fakultet.

 • Puhovski, S., Karlović, A. i Buljan Flander, G. (2004). Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju. Društvena Istraživanja, 71(3), 555–578.

 • Ćosić, I., Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata. Suvremena Psihologija, 5(2), 191–205.

 • Fabljanić, S., Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002). Epidemiological study on the incidence of childhood abuse experiences among high school students of Sisacko-Moslavacka County. Paediatria Croatica, 46, 169–173.

 • Šikić, N., Javornik, N., Stracenski, M., Bunjevac, T. i Buljan-Flander, G. (1997). Psychopathological differences among three groups of school children affected by the war in Croatia. Acta Med Croatica, 51, 143–149

 • Šikić, N., Buljan-Flander, G. i Stracenski, M. (1995). ADHD and Personality Characteristics in School Children. Paediatria Croatica, 39, 13–18.

 • Šikić, N., Buljan-Flander, G., Marčelja, A. i Mejaški-Bošnjak, V. (1995). Personality traits in school children with epilepsy. Acta Med Croatica, 49, 121–126.

 • Šikić, N., Ivičević-Desnica, J. i Buljan-Flander, G. (1990). Perceptivne vizuo-motorne sposobnosti djece s artikulacijskim govornim poremećajima. Arhiv ZMD, 34, 95–104.

 • Buljan-Flander, G., Šikić, N. i Marušić-Della Marina, B. (1988). Utvrđivanje perceptivnih deficita pomoću vizualnih labirinata apliciranih putem mikrokompjutora kod predškolske djece s vjerojatnim moždanim oštećenjem i dijagnozom epilepsije. Arhiv ZMD, 32, 259–272.

 • Marušić-Della Marina, B., Šikić, N., Čuturić, N., Urli, A., Bošnjak, V., Lulić, L. i Buljan, G. (1987). Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je započela u ranoj dječjoj dobi. Arhiv ZMD, 31(3), 221–234.

 • Buljan, G., Šikić, N. i Marušić-Della Marina, B. (1986). Ispitivanje vizuo-motornih sposobnosti predškolske djece s minimalnim neurorazvojnim poremećajima primjenom kompjuteriziranih perceptivnih labirinata. Arhiv ZMD, 30(3-4), 249–269.

 • Čuturić, N., Urli, A., Grgić-Jandriš, D. i Buljan, G. (1986). Smetnje ponašanja u djece ruralne i urbane sredine. Arhiv ZMD, 30(1), 81–90.

 • Čuturić, N. i Buljan, G. (1983). Izloženost školske djece sredstvima ovisnosti u urbanoj i ruralnoj sredini. Arhiv ZMD, 27(2), 115–122.

 • Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Čuturić, N., Urli, A., Bošnjak, V. Luić, L. i Buljan, G. (1987). Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je započela u ranoj dječjoj dobi», Arhiv ZMD, 31(3), 221-234 (I).