dr. sc. Igor Pureta

Dr. sc. Igor Pureta rođen je u Zagrebu 1963.  gdje je 1987. diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s radom na temu operacijskih istraživanja. Na Durham University završio je specijalistički magistarski studij poslovnog upravljanja (MBA), a tema magistarskog rada mu je bila „Uslužna orijentacija osiguravajućeg društva“. Doktorirao je 2019. obranivši rad „Utjecaj vođenja i upravljanja na konkurentsku prednost malih i srednjih poduzeća“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Poslovnu karijeru započeo je odmah nakon diplomiranja, a tijekom radnog vijeka radio je kao rukovoditelj u međunarodnim poduzećima poput Coca-Cola Bottlers i Henkel Croatia, te kao pokretač i direktor poduzeća Loctite Inc. i predstavništva Tenneco Automotive u Republici Hrvatskoj stječući tako iskustvo ne samo u međunarodnom radnom okruženju već i u različitim industrijama. Od 1999. je bio član, a od 2004. i predsjednik Uprave Grawe Hrvatska d. d. s izravnom odgovornošću nad aktivnostima prodaje i marketinga, službe za korisnike, školovanja i razvoja ljudskih potencijala. Od 2019. radi u istom poduzeću kao savjetnik Uprave.

S obzirom na široku ekspertizu iz područja vođenja, koje je njegova stalna teorijska i praktična inspiracija, često drži predavanja iz tog područja, a od 2011. piše i vodi blog, u kojem obrađuje brojne teme s područja vođenja i upravljanja. Uz poslovnu njeguje i znanstvenu karijeru te sudjeluje i izlaže na međunarodnim konferencijama.

Znanstveni radovi

 

  • Pureta, T., Pureta, I., (2019), Correlation between Feedback, Organizational Culture and Employee Engagement, PILC 2019, ed. Nikolić

  • Pureta, I., Pureta, T., (2019), The Perception of Entrepreneurial Climate in the Republic of Croatia, IMR Conference XV, ed. Crnković, p. 68-85

  • Pureta, I., Pureta, T., (2018), Differences Between Men And Women In Terms Of Leadership Style, PILC 2018, ed. Nikolić, 37-43

  • Pureta, I., Pureta, T., (2018), The Roles of Leadership Styles And Entrepreneurial Orientation In Distinguishing More From Less Successful Organizations, IMR Conference XIV, ed. Barković, p. 112-130

  • Pureta, I., Pureta, T., (2017), Innovation In Croatian Organizations As A Tool For Improvement Of National Competitiveness, PILC 2017, ed. Nikolić p. 51-60

  • Pureta, I., Pureta, T., (2017), Entrepreneurial Orientation of Employees, IMR Conference XIII, ed. Barković, p. 433-443

  • Pureta, I., (2015), Izgubljena karika: organizacijska kultura kao agent promjene, PILC 2015, ed. Nikolić, p. 19-27

  • Pureta, I., (2015), Lifelong Learning Process Using Digital Technology, IMR Conference XI, ed. Barković, p. 39-48