dr. sc. Zlatko Hodak

Zlatko Hodak rođen je u Bjelovaru 4. 11. 1960. godine. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu u Rijeci na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Ima trideset pet godina radnog iskustva u gospodarstvu od toga više od trideset na rukovodećim funkcijama (predsjednik uprave Narodnih novina d. d., direktor Klastera proizvođača autodijelova, direktor Enima d. d. Zagreb, direktor marketinga i financija ─ Elcon d. d. Zlatar Bistrica).

U dosadašnjem radnom iskustvu izdvajaju se sljedeći poslovi i aktivnosti koje je obavljao; upravljanje dioničkim društvom, kreiranje poslovne i razvojne politike društva, kreiranje financijske politike, izrada planova i programa društva, odlučivanje o kapitalnim investicijama, vođenje projekata, sklapanje međunarodnih ugovora, uvođenje novih programa u poslovanje poduzeća, upravljanje ljudskim potencijalima društva.

Ima status višeg predavača na visokim školama u Hrvatskoj. Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja menadžmenta, marketinga i financija. Sudjelovao je i predavao na desetak stručno-znanstvenih međunarodnih konferencija u području poduzetništva, menadžmenta i marketinga.

Znanstveni radovi

 • J. Ivanković, Z. Hodak (2019.), „The role of destination managament in the development of tourism on the croatian islands“, REFLECTIONS ON THE MEDITERRANEAN, ISBN 978-953-7964-77-1 (Institute of Social Sciences Ivo Pilar).

 • M. Perkov, L. Križan, Z. Hodak (2018.). „Strateško upravljanje talentima u funkciji jačanja konkurentnosti poduzeća“. Zbornik sažetaka 8. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo (ICEL) održane 16. 11. 2018. na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Zagreb (ur. Katavić I. i Tafra V.). ISSN 1849-8310, str. 70.

 • D. Vurnek, Z. Hodak, A. Bengez, (2018.), „Konkurentnost gospodarstva Republike Hrvatske“, Zbornik sažetaka 8. Međunarodne konferencije o učenju za poduzetništvo (ICEL) održane 18/5/19  © Europska unija, 2002. – 2019. | http://europass.cedefop.europa.eu  Stranica 3 / 5 16.11.2018. na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Zagreb (ur. Katavić I. i Tafra V.). ISSN 1849-8310, str. 58.

 • Z. Hodak, M. Hodak (2016.) „Use of industrial marketing with the aim of increasing competitivness of enterprises" Second International Scientific and Professional Conference Marketing and Communications: Living in a Digital Age: Social Aspets, Zagreb School of Business.

 • M. Hodak, S. Rocco, Z. Hodak (2015.) „The role of integrated marketing communication in cluster development" Communication Management Forum 2015; The New Integrated Communication, Edward Bernays, College of Communication Management.

 • Z. Hodak., M. Hodak (2014.), „Uloga klastera u povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda na europskom tržištu" PRVA MEĐUANRODNA ZNANSTVENO – STRUČNA KONFERENCIJA "FEDOR ROCCO" iz područja marketinga i komunikacija, tema HRVATSKE PERSPEKTIVE U EUROSKOJ UNIJI, Visoka poslovna škola Zagreb, Zagreb.

 • Z. Hodak, M. Hodak (2012.), „Značajke menadžmenta i uvjeti rada u sportskim organizacijama", Zbornik radova „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije", Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Križevci.

 • S. Škorić, Z. Hodak (2011.), „The system of sports financing and management in the republic of Croatia", Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business, Rijeka, Autumn 2011.

 • Z.Hodak, M. Hodak (2011.), „Characteristics of managers in sport organisations in Croatia", Proceedings Book, 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Faculty of Kinesiology, Opatija, Croatia September 8 - 11, 2011.

 • M. Hodak, Z. Hodak (2011.), „Uloga promocije u ponudi sportsko-rekreacijskih programa u turizmu", Zbornik radova „Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja", Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Osijek.

 • Z. Hodak, M. Hodak (2010.), „Uloga menadžmenta u razvoju sportsko-rekreacijskih programa u turizmu "Zbornik radova „Stručni kadrovi u turizmu i sportu"- Međimursko veleučilište u Čakovcu.

 • Z. Hodak (2009.), „Uloga sporta u razvoju hrvatskog turizma" Zbornik radova "Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije", Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 • Z. Hodak (2007.), „Suvremeni nogomet i slobodno vrijeme", Zbornik radova „Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života", Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 • Z.Hodak, R. Botunac (2006.), knjiga, „Uvod u suvremeni nogomet", Reprocolor, Zagreb.