dr. sc. Marta Račić

Životopis

Dr. sc. Marta Račić diplomirani je pedagog, talijanist i etnolog pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranila je 2018. godine na temu "Revitalizacija moliškohrvatskoga identiteta" na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju karijeru započela je 1989. kao inokorespondent za talijanski jezik. Tri godine je bila profesorica talijanskog jezika u Pučkom učilištu Samobor - školi stranih jezika. U Knjižnici grada Zagreba godinu dana je radila na poslovima informatora bibliotekara, nakon čega je godinu dana radila kao inokorespondent za talijanski jezik u Privrednoj banci Zagreb. Od 1993. do 2002. godine radila je u XVI. Gimnaziji u Zagrebu kao profesorica talijanskog jezika. Od 2003. do 2005. godine radi kao koordinatorica za Study Programme, TEMPUS project JEP 17046-2002,
CHENTRE!_Champions of Entrepreneurship na Veleučilištu VERN', a od 2011. do danas je voditeljica VERN' Akademije.

 

Znanstveni radovi

 

 • Račić, Marta. (2018): “Mundimitar - tradicionalno, ugorženo i kreativno moliško-hrvatsko selo na jugu Italije”. U Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugorženo, kreativno. 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele / Etnologija in vas v 21. stoletju: tradicionalno, ogroženo, ustvarjalno. 14. slovensko-hrvaške etnološke vzporednice. (Uredile. Klementina Batina, Jasna Fakin Bajec, Tihana Petrović Leš, Saša Poljak Istenič), Zagreb i Ljubljana: Hrvatsko etnološko društvo i Slovensko etnološko društvo, 93-105.

 • Grbić Jakopović, Jadranka. Račić, Marta. (2018): “Moliški Hrvati: sudbina jednog identiteta od migracije do suvremene manjinske zajednice”. U Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 12 i 13. prosinca 2016. „Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države“. (urednici Marina Perić Kaselj, Filip Škiljan), Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 402-421

 • Račić, Marta. (2017): “Večera na-našo’ ili kako moliški Hrvati afirmiraju poeziju svoje manjinske zajednice“. In Pilar, časopis za društvene I humanističke studije, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, godište XII., broj 23 (1)., 65-82.

 • Jurič, Boris; Krampus, Vicko; Račić, Marta. (2013): „Anglizmi u hrvatskome poslovnom jeziku – tržništvo ili marketing“. Napredak, Zagreb: 154 / 4, 567-579.

 • Račić, Marta. (2013): „Modeli kompetencija za društvo znanja“. Suvremene teme, Zagreb: 6/3: 86- 100.

 • Babogredac, Ljiljana; Račić, Marta. (2012): „Interdisciplinary Higher Education: The Case of Croatian Higher Business Schools“. Book of proceedings, M-Sphere International conference for multidisciplinary in science and business, Dubrovnik: 29-36.

 • Borčić, Nikolina; Miškulin Saletović, Lucija; Račić, Marta. (2010): „Fremdsprachenunterricht an staatlich anerkannten Fachhochschulen für Wirtschaft in Kroatien: die EU – Sprachenpolitik im Vergleich zum Bologna – Prozess“. Zbornik radova konferencije, Celje: Fakultet za logistiku.

 • Borčić, Nikolina; Miškulin Saletović, Lucija; Račić, Marta. (2010): „Uloga engleskoga kao drugoga jezika u ovladavanju trećim jezikom: primjer istraživanja trajanja radnje u govornika kojima je hrvatski prvi jezik“. Zbornik radova Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu, urednici M. Brdar, M. Omazić, V. Pavičić Takač, T. Gradečak-Erdeljić, G. Buljan, Zagreb – Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, 143-152.

Stručne recenzije udžbenika:

 • Golac, V. (2010. i 2014): „Entriamo nel mondo degli affari 2“, „Strutture 3 i 4“, Kurjak, Lj. i Remussini G. (2010.) „Adesso tocca a te“

 • Stručna recenzija udžbenika: Golac, V. (2008): Entriamo nel mondo degli affari! 1, Mikrorad d.o.o., Zagreb, ISBN: 978-953-6286-89-8. CIP zapis NSB pod brojem 677038.

 • Stručna recenzija udžbenika: Kostanarović, S, Remussini, G. (2003) Allora..? 2, Te-Da, Samobor ISBN 953-98734-9-5, UDK 811.131.1(075.4)(076)

 • Stučna recenzija udžbenika: Kostanarović, S, Remussini, G. (2002): Allora...? 1, GraphArt, Zagreb ISBN 953-98734-4-4, UDK 811.131.1(075.4)