dr. sc. Đurđica Jurić, prof. v. šk.

Životopis

Đurđica Jurić diplomirana je ekonomistica, a 1996. godine postaje magistar znanosti iz polja ekonomskih znanosti.Doktorsku disertaciju na temu "Procjena vrijednosti malih i srednjih poduzeća u uvijetima primjene različitih računovodsrvenih politika" brani na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Svoju karijeru započinje 1991. kao nastavnik u ekonomskoj školi. Od 2000. do danas ravnateljica je RRIF Učilišta za poduzetništvo, a od 2006. postaje dekanicom RRIF Visoke škole za financijski menadžment. 

 

Autorske knjige

 • Belak, Vinko; Božina, Anja; Brkanić, Vlado; Cirkveni Filipović, Tamara; Dremel, Nada; Guzić, Šime; Jurić, Đurđica; Markota, Ljerka; Turković-Jarža, Lucija; Vuk, Jasna Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, Zagreb: RRiF Plus, 2018 (prirucnik)

 • Belak, Vinko; Markota, Ljerka; Božina, Anja; Brkanić, Vlado; Cirkveni Filipović, Tamara Guzić, Šime; Jurić, Đurđica; Vuk, Jasna; Dremel, Nada; Turković Jarža, Lucija Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja XI. dopunjena naklada, Zagreb: RRiF Plus, 2018 (prirucnik)

 • Markota, Ljerka; Božina, Anja; Brkanić, Vlado; Cirkveni Filipović, Tamara Guzić, Šime; Jurić, Đurđica; Vuk, Jasna; Porez na dodanu vrijednost VIII. dopunjeno izdanje, Zagreb: RRiF Plus, 2018 (prirucnik)

 • Markota, Ljerka; Božina, Anja; Brkanić, Vlado; Cirkveni Filipović, Tamara Guzić, Šime; Jurić, Đurđica; Vuk, Jasna; Horvat Jurjec, Katarina; Glavota Mirela Porez na dodanu vrijednost, Zagreb: RRiF Plus, 2015 (prirucnik)

Poglavlja u knjigama

 • Belak, Vinko; Brkanić, Vlado; Cirkveni, Tamara: Dremel, Nada; Guzić, Šime; Habek, Mladen; Horvat Jurjec, Katarina; Jurić, Đurđica; Markota, Ljerka; Mrša, Josipa; Pervan, Ivica et al. Troškovi sirovina i materijala (40), Ostali vanjski troškovi - Troškvoi usluga (41), Troškovi amortizacije (42), Troškovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine (44), Rezerviranja (45), Ostali troškovi poslovanja (46), Financijski rashodi (47), Ostali poslovni rashodi (48) // Računovodstvo poduzetnika (s primjerima knjiženja) / Brkanić, Vlado (ur.). Zagreb: RRiF Plus, 2012. str. 641-864

 • Cerović, Ljerka; Jurić, Đurđica; Mudrić, Sanja Scientific Contribution of the Holistic Concepts of Benedikt Kotruljević to the European and Global Economic Thought // History and Culture: Essays on the European Past / Pappas, Nicholas C. J. (ur.). Atena: Athens Institute for Education and Research, 2012. str. 33-44

 • Belak, Vinko; Brkanić, Vlado; Cirkveni, Tamara; Dremel, Nada; Guzić, Šime; Habek, Mladen; Horvat Jurjec, Katarina; Jurić, Đurđica; Mrša, Josipa; Pervan, Ivica et al. Ulaganja u nekretnine Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunani prihodi Odgođeno plaćanje troškova i nedsopjela naplata prihoda // Računovodstvo poduzetnika / Vlado Brkanić (ur.). Zagreb: RRiF Plus, 2011. str. 208 ; 455 ; 571-221 ; 463 ; 570

 • Dunković, Dario; Ružić, Drago; Jurić, Đurđica Informacijska tehnologija u funkciji napretka trgovine u recesiji // Izazovi trgovine u recesiji / Renko, Sanda ; Knežević, Blaženika ; Vouk Rudolf (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet, 2010. str. 173-194 

 • Jurić, Đurđica; Horvat-Jurjec, Katarina; Habek, Mladen Temelji računovodstva i analitička knjigovodstva // Temelji računovodstva i analitička knjigovodstva / Jurić, Đurđica (ur.). Zagreb: RRiFplus, 2007. str. 18-330

 • Jurić, Đurđica Konta 100-108, konta 110-123, konta skupine 21-22, konta skupine 65-67, konta skupine 74-79 // Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja / Brkanić, Vlado (ur.). Zagreb: RRiFplus, 2005.

 • Proklin, Petar Ostala materijalna imovina (konta 050-059) // Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja / Brkanić, Vlado (ur.). Zagreb: RRiFplus, 2005. str. 177-185

Radovi u časopisima

 • Jurić, Đurđica Effect of accounting policies on financial position of small and medium-sized enterprises // Journal of Accounting and Management, 4 (2014), 1; 43-59 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 • Dunković, Dario; Jurić, Đurđica; Cvetković, Boris student Ocjena regulatornih uvjeta u maloprodajnoj distribuciji u Hrvatskoj i nekim europskim zemljama // Poslovna izvrsnost, 6 (2012), 1; 59-82 (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopcenje, znanstveni)

Stručni radovi

 • Jurić, Đurđica Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti // Računovodstvo, revizija i financije, XXIX (2019), 2; 5, 6 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti // Računovodstvo, revizija i financije, XXIX (2019), 1; 5, 7 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama // Računovodstvo, revizija i financije, XXIX (2019), 1; 4, 7 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Godišnji obračun poreza na dobitak za 2018. godinu - sastavljanje obrasca PD // Računovodstvo, revizija i financije, XXIX (2019), 1; 3, 52 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2018. godine // Računovodstvo, revizija i financije, XXIX (2019), 1; 2, 17 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2018. godinu // Računovodstvo, revizija i financije, XXIX (2019), 1; 1, 22 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Što donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit // Računovodstvo, revizija i financije, XXIX (2019), 2; 25-28 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela // Računovodstvo, revizija i financije, XXIX (2019), 2; 110-125 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu // Računovodstvo, revizija i financije, XXIX (2019), 3; 26-43 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2017 godinu // Računovodstvo, revizija i financije, XXVIII (2018), 1; 5, 19 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom s računovodstvenog i poreznog motrišta // Računovodstvo, revizija i financije, XXVIII (2018), 7; 47-56 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Cassa-sconto s motrišta Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom // Računovodstvo, revizija i financije, XXVIII (2018), 11; 71-73 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja s računovodstvenog i poreznog motrišta // Računovodstvo, revizija i financije, XXVIII (2018), 11; 40-47 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Prodaja robe putem internetske trgovine // Računovodstvo, revizija i financije, XXVIII (2018), 12; 72-81 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica; Matija, Velaj student Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu // Računovodstvo, revizija i financije, XXVII (2017), 9; 65-75 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica; Brkanić, Vlado; Guzić, Šime; Drmel, Nada; Cirkveni Filipović, Tamara; Vuk, Jasna Kontrolno analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2017 // Računovodstvo, revizija i financije, XXVII (2017), 12; 69-117 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica; Krešimir Vukić Poslovanje s mjenicama // Računovodstvo, revizija i financije, XXVII (2017), 6; 6-27 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama // Računovodstvo, revizija i financije, XXVII (2017), 10; 21-28 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Poslovanje kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja // Računovodstvo, revizija i financije, XXVII (2017), 11; 172-178 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca // Računovodstvo, revizija i financije, XXVII (2017), 11; 23-30 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica; Krešimir, Šojat Posebnosti godišnjeg obračuna za 2015. u trgovačkoj djelatnosti // Računovodstvo, revizija i financije, XXVI (2016), 2; 19-28 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka – posljednji put za 2016. godinu // Računovodstvo, revizija i financije, XXVI (2016), 12; 232-235 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Sezonska sniženja s računovodstvenog i poreznog motrišta // Računovodstvo, revizija i financije, XXVI (2016), 8; 15-18 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Prijava u registar poslovnih subjekata//Računovodstvo, revizija i financije, XXVI (2016), 9; 223-226 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Razmjena informacija u području poreza između država članica EU//Računovodstvo, revizija i financije, XXVI (2016), 9; 156-157 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit // Računovodstvo, revizija i financije, XXVI (2016), 12; 30-33 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Ulaganje u dugotrajnu imovinu i zadržavanje zaposlenika kao uvjet za reinvestiranje // Računovodstvo, revizija i financije, XXV (2015), 12; 143-144 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Popusti s poreznog i računovodstvenog motrišta // Računovodstvo, revizija i financije, XXV (2015), 9; 17-24 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Računovodstveno i porezno motrište komisijske prodaje u Hrvatskoj // Računovodstvo, revizija i financije, XXV (2015), 10; 33-38 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Obračun potpora za obrazovanje i izobrazbu prema izmijenjenom Zakonu – porezna prijava za 2013. // Računovodstvo, revizija i financije, XXIV (2014), 3; 17-19 (članak, stručni)

 • Jurić, ĐurđicaUkinuto retroaktivno oporezivanje isplate udjela u dobitku // Računovodstvo, revizija i financije, XXIV (2014), 8; 108-110 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Obračunska plaćanja // Računovodstvo, revizija i financije, XXIV (2014), 9; 23-31 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica; Herceg Rendeli, Martina; Vuk, Jasna Primjena Etičkog kodeksa na visokoškolskim obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj // World Journal of Theoretical and Applied Sciences, I (2014), 1; 190-199 (članak, stručni)

 • Jurić, Đurđica Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2011. // Računovodstvo, revizija i financije, XXII (1) (2012), 61-79 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)

Radovi u zbornicima

 • Jurić, Đurđica Utjecaj računovodstvenih politika na financijski položaj malih i srednjih poduzetnika // Računovodstvo i menadžment – RiM: 15. međunarodna znanstvena i stručna konferencija: zbornik radova s međunarodne i stručne konferencije / Jurić, Đurđica (ur.). Zagreb: Udruga Hrvatski računovođa, 2014. str. 101-118 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 • Dunković, Dario; Jurić, Đurđica; Nikolić, Tereza Marketing aspects in strategic management accounting // Interdisciplinary Sympozium "Interdisciplinary Management Research VI" : conference proceedings / Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo (ur.). Osijek ; Pforzheim: Faculty of Economics in Osijek ; Hochschule Pforzheim University, 2010. str. 739-750 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 • Jurić, Đurđica Porezni aspekti ulaganja u razvoj // Menadžersko računovodstvo u funkciji razvoja trgovačkog društva / Habek, Mladen (ur.). Zagreb: Hrvatski računovođa - neovisna udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika, 2004. str. 183-205 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 • Jurić, Đurđica Novi zahtjevi Europske unije za edukacijom i profesionalnim uvježbavanjem // Poduzetništvo, financije i računovodstvo - Hrvatska, kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji / Habek, Mladen (ur.). Zagreb: Hrvatski računovođa - neovisna udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika, 2002. str. 155-168 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 • Jurić, Đurđica Trgovina kao pokretačka snaga poduzetništva s motrišta Benedikta Kotruljevića // Hrvatska - pridružena članica Europske unije ; razvoj gospodarstva, računovodstva i financija / Habek, Mladen (ur.). Zagreb: Hrvatski računovođa - neovisna udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika, 2001. str. 347-357 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 • Stipetić, Vladimir; Jurić, Đurđica Accounting Aspects of the Work of Benedikt kotruljevic (Benedetto Cotrugli) // 8th World Congress of Accounting History Madrid, Španjolska, 2000. (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 • Jurić, Đurđica Novi zahtjevi za vrednovanjem bilančnih pozicija - umanjenje imovine, računovodstveni postupci i financijske posljedice // Financije i računovodstvo - suvremena rješenja i najnoviji zahtjevi europske unije / Habek, Mladen (ur.). Zagreb: Hrvatski računovođa, 2000. str. 239-252 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 • Belak, Vinko; Kolaković, Marko; Jurić, Đurđica Intellectual capital as the basis for achievement of organizational capital // 19th Annual National Business Conference : proceedings / Carver, Tiffany ; Stahlke, Jennifer (ur.). Hamilton, Ontario, Kanada: McMaster University, Michael G. deGroote School of Business, 1998. (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Stručni radovi u zbornicima skupova

 • Jurić, Đurđica Moguća zlouporaba učinaka odgođenih poreza na izvještajni dobitak // Poslovna forenzika: 1.Konferenca o poslovnih, davčnih in finančnih prevarah Ljubljana: Visoka šola za računovodsto in finance, 2017. str. 22-40 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)