izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč

Životopis

 

Josipa Mijoč (1983.) znanstvenica je, producentica i teoretičarka kulture. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2013. godine, a u listopadu 2017. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja ekonomije, znanstvene grane Kvantitativna ekonomija. Godine 2014. osnovala je Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja kreativne industrije - Andizet, u suradnji s profesorima Ekonomskog fakulteta. U okviru aktivnosti Instituta Andizet pokrenula je i vodila brojne kulturne projekte, od kojih je jedan Kreativna riznica i popularizacijski simpozij kreativne industrije. Producentica je multimedijskih projekata usmjerenih na eksperimentiranje s inovativnim umjetničkim praksama.

Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja ekonomije i usko ih povezuje s kreativnom industrijom. Svoja otkrića dijeli i sa širom zajednicom te na taj način doprinosi popularizaciji kulturnih i kreativnih praksi (KIKI 2016: Primjeri dobre prakse u odnosu na događaje CCI, ZBF 2016: Festivalsko istraživanje - susret izdavača i čitatelja). Na taj način ona stvara novi pogled na proizvodne tehnike kao i kreativnu industriju koja se proučava sa stajališta projektne industrije i ekonomije iskustva. Multidisciplinarni projekti jedan su od kolegija Ekonomskog fakulteta u Osijeku kroz koji svoje teorijsko znanje i praktično iskustvo prenosi studentima.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku dr. sc. Mijoč trenutno predaje tečajeve na svim razinama studija, tj. preddiplomski studij (Statistika i statistička analiza), diplomski studij (Ekonometrija, Analiza poslovnih podataka, Statističke metode istraživanja tržišta i Multidisciplinarni projekti), poslijediplomski specijalistički studijski program (Statističke metode istraživanja tržišta, Metodologija znanstvenog istraživanja i Analiza kvantitativnih poslovnih podataka) te doktorskog studija (Metode statističkog istraživanja i Statistika u znanstvenim istraživanjima).

Godine 2016. dr. sc. Mijoč dobila je Nacionalnu nagradu za znanost za projekt Kreativne riznice, od čega je glavna izvršna direktorica i predsjednica programskog odbora. Voditeljica je projekta Vilijun koji ima za cilj razvijanje bilateralne suradnje između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine na temelju kreativnih proizvoda. Projekt Vilijun u 2017. godini osvojio je Ful kulturnu nagradu koju dodjeljuje Superbrands Hrvatska za najbolji brendiranje niskobudžetnog događaja u kulturi. Također razvija i upravlja projektima kreativne industrije kao Ernst & Young savjetnik.

Područja interesa: kvantitativna ekonomija, multivarijantna statistika, dizajn upitnika, metode istraživanja, kreativna industrija, kreativna ekonomija, kulturni i kreativni proizvodi, kulturni turizam i festivalska istraživanja.

 

Znanstveni radovi

Knjige u koautorstvu:

  • Horvat, Jasna i Mijoc, Josipa. Osnove statistike. Zagreb: Naklada Ljevak (2012, 2014, 2018)

  • Horvat, Jasna, Mijoc, Josipa i Zrnic Ana. Ars Andizetum. Osijek: Andizet - Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja kreativne industrije (2018)

Dodatne informacije dostupne su na:

• Hrvatska znanstvena bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=288673

• Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Josipa_Mioc