dr. sc. Vanesa Benković

Životopis

Rođena je u Zagrebu, završila Katolički bogoslovni fakultet (profesor glazbe), magistrirala Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu, te trenutno radi doktorsku disertaciju iz područja Sociologije (Filozofski fakultet). Dodatno obrazovanje iz područja metodologije istraživanja i ekonomike zdravstva ima kroz edukacije European School of Health Economics (Francuska), napredne metode matematičkog modeliranja (Universität für Medizin und Technik - Austria) te kao dobitnica stipendije za trogodišnji program Global Health Economics (Europan University of StPetersburg – Ruska federacija).

Značajno iskustvo na medijskom tržištu stekla je na poslovima glazbenog urednika i producenta, kao voditelj marketinga i promocije u Discovery filmu, napisala je i producirala niz radio i tv spotova, vodila projekte izrade internetskih portala i DVD produkcijom kroz vlastitu marketinšku kompaniju.

Također je radila na Dekanatu Medicinskog fakulteta kao PR i koordinator poslijediplomskog studija. U Europapress holdingu bila je Predsjednica Uprave Metropolisa, izdavača prve besplatne dnevne novine Metro Expressa, te je radila medijski konzultant za agenciju Accent i Metro International.

Kao predavač, održala je niz predavanja iz područja istraživanja tržišta, marketinga, poslovnih modela u izdavaštvu novina, informatičkog marketinga te metodologije istraživanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, MBA Zagreb, FOI Varaždin, ZŠEM-u, Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Europskom sveučilištu u StPetersburgu). Osim medija intenzivno se bavi i publicira na području ekonomike zdravstva i farmakoekonomike, drži redovita predavanja na diplomskom, poslijediplomskom i doktorskom studiju Medicinskog fakulteta, te na nizu domaćih i stranih kongresa.

Publicirala je dvadesetak radova iz područja javnog zdravstva, sociologije i istraživanja tržišta. Trenutno je viši konzultant za metodologije istraživanja, ekonomiku zdravstva i poslovnu inteligenciju u zdravstvu za domaće, regionalne i EU projekte.

Znanstveni radovi

Izvorni znanstveni i ostali radovi u CC i drugim časopisima

 • Benković, Vanesa; Kolčić, Ivana; Ivičević Uhernik, Ana; Vranešić Bender, Darija; Oreb, Ida; Stevanović, Ranko; Krznarić, Željko. The economic burden of disease-related undernutrition in selected chronic diseases. // Clinical nutrition (Edinburgh). 32 (2013) ; 244-246 .
 • Braš, Marijana; Milunović, Vibor; Boban, Maja; Brajković, Lovorka; Benković, Vanesa; Dorđević, Veljko; Polašek, Ozren. Quality of life in Croatian Homeland war (1991-1995) veterans who suffer from post-traumatic stress disorder and chronic pain. // Health and quality of life outcomes. 9 (2011), 7; 56-1-56-8
 • Benković, Vanesa; Štulhofer, Aleksandar; Baćak, Valerio. Konstrukcija i evaluacija višedimenzionalnog instrumenta za procjenu prepreka uporabi kondoma. // Društvena istraživanja. 20 (2010) , 3; 751-770 .
 • Benković, Vanesa; Balabanić, Ivan. Analiza sadržaja najposjećenijih hrvatskih internetskih portala. // Medijska istraživanja. 16 (2010) , 2; 43-56
 • Benković, Vanesa; Mimica, Ninoslav; Stevanović, Ranko. Pharmacoeconomic Modelling of Alzheimer`s Disease – Assessment of Memantine in Treating Moderate to Severe Alzheimer Patients. // Neurologia Croatica. Supplement. 59 Suppl. 2 (2010) ; 43-43 .
 • Skoko, Božo; Benković, Vanesa. Znanstvena metoda fokus grupa - mogućnosti i načini primjene. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 46 (2009) , 3; 217-236
 • Stanić, Arsen; Stevanović, Ranko; Pristaš, Ivan; Tiljak, Hrvoje; Benković, Vanesa; Krčmar, Nevenka, Jovanović, Aleksandar; Jurlina, Nataša; Nott, Teodora. Djelatnost obiteljske medicine u Hrvatskoj – kvaliteta mjerena subjektivnim zadovoljstvom korisnika. // Medicus. 16 (2007) , 1; 111-119

Poglavlja u knjizi

 • Stevanović, Ranko; Pristaš, Ivan; Benković, Vanesa, Bilajac, Lovorka. New technologies used in person-oriented medicine // Person in Medicine and Healthcare - From Branch to Bedside to Community / Đorđević, Veljko ; Braš, Marijana ; Miličić, Davor (ur.). Zagreb : Medicinska naklada, 2012. Str. 437-442.
 • Benković Vanesa, Stevanović Ranko, Balenović Antonija: Ekonomski i ostali aspekti u primjeni PET/CT dijagnostike. Medicinska naklada – u pripremi.

Ostali radovi u drugim časopisima

 • Stevanović, Ranko; Stanić, Arsen; Benković, Vanesa; Jovanović, Aleksandar.Uspostava i razvoj hrvatskog integralnog zdravstvenog informacijskog sustava. // Medicus (Zagreb. 1992). 13 (2005.) , 2; 267-273

 • Benković, Vanesa; Baji, Petra; Brodszky, Valentin; Stevanović, Ranko. Coverage policy in Hungary and Croatia - what can we learn from each other ? // Drugi hrvatski i prvi jadranski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja s međunarodnim sudjelovanjem / Vitezić, D. Francetić, I. (ur.).Zagreb : Udruga poslodavaca u Zdravstvu, 2011. 51-52
 • Benković, Vanesa: Mimica, Ninoslav; Stevanović, Ranko. Memantine – pharmacoeconomic modelling in moderate to severe Alzheimer`s disease // Drugi hrvatski i prvi jadranski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja s međunarodnim sudjelovanjem / Vitezić, D. Francetić, I. (ur.). Zagreb : Udruga poslodavaca u Zdravstvu, 2011. 62-62
 • Benković, Vanesa; Šarić, Tereza; Pristaš, Ivan; Poljičanin, Tamara; Vucelić, Neven; Stevanović, Ranko.
 • Cost of diabetes in Croatia - where are we today and can we prevent health economic impact of it`s complications ? // Drugi hrvatski i prvi jadranski kongres farmakoekonomike i istraživanja ishoda liječenja s međunarodnim sudjelovanjem / Vitezić, D. Francetić, I. (ur.).Zagreb : Udruga poslodavaca u Zdravstvu, 2011. 54-55
 • Benković, Vanesa; Štulhofer, Aleksandar; Pristaš, Ivan; Stevanović, Ranko. Nejednakosti u zdravstvu – terensko istraživanje 2010. // Knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, 2010. 21-21.
 • Mastilica, Miroslav; Benković, Vanesa. Izravno plaćanje zdravstvene njege (out-of-pocket) u Hrvatskoj u tranziciji i 15 godina poslije // Knjiga sažetaka / Šogorić, S ; Štimac, D (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za javno zdravstvo, 2010. 180-180