dr. sc. Ana Holjevac Tuković

Životopis

Dr. sc. Ana Holjevac Tuković rođena je u Zagrebu 14. lipnja 1972. godine, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 1991. upisala je jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirala u ožujku 1996. godine. Po završetku dodiplomskog studija radila je kao profesor povijesti u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i Općoj gimnaziji u Sesvetama. U prosincu 1996. godine zaposlila se u Hrvatskom državnom arhivu - Odsjeku za suvremeno arhivsko gradivo, gdje je radila do 2006. godine. Stručni ispit za arhivista položila je 1999.godine. U Hrvatskom državnom arhivu radila je na poslovima sređivanja i obrade arhivskih fondova, za razdoblje od 1945. do 1990. U sklopu stručnog usavršavanja dobila je 1999., stipendiju CEU-a (Central European Summer University - Budapest) gdje je pohađala tečaj Archival Automation. U razdoblju od 2002. do 2004. sudjelovala je na znanstveno-istraživačkom projektu Žrtve Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata u Hrvatskom državnom arhivu. Magistrirala je 2004. godine na temi Institucije središnjih tijela Narodne Republike Hrvatske 1945.-1953.

Od 2006. godine zaposlena je u Hrvatsko memorijalno - dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Radi na poslovima evidentiranja, obrade i sređivanja arhivskog gradiva vezanog za povijest Domovinskog rata. Voditeljica je odjela za znanstveno istraživanje Domovinskog rata. Suradnicima je na izdanjima zbirki arhivskog gradiva srpske provenijencije koje objavljuje Hrvatski memorijalno - dokumentacijskom centru Domovinskog rata pod naslovom Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995- dokumenti. U lipnju 2012. doktorirala je na temi Srpska politika prema Hrvatskom Podunavlju od vojno redarstvene operacije “Oluja” do mirne reintegracije. Sudjelovala je na više stručnih i znanstvenih skupova.

Znanstveni radovi

 

 • Magistarski rad: Institucije središnjih tijela Narodne Republike Hrvatske 1945.-1953., Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Zagreb, 2004.

 • Doktorski rad: Srpska politika prema istočnom Podunavlju od vojno redarstvene operacije „Oluja“ do mirne reintegracije, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Zagreb, 2012.

Knjiga

 • Holjevac Tuković, Ana: Proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja / : Despot infinitus : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2015.

Znanstveni radovi

 • Holjevac Tuković, Ana; Natko Martinić Jerčić, „Memoarsko gradivo – svjedočanstva o ratu u Bosni i Hercegovini u zbirkama Hrvatskog memorijalno – dokumentacijskog centra Domovinskog rata“, Zbornik sa znanstvenog skupa Dokumentaciona osnova ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini, Tuzla, 5. prosinac 2015. (u organizaciji Društva historičara Tuzla), objavljen 2016.

 • Holjevac Tuković, Ana; Nazor, Ante: „Vukovar – hrvatski i europski grad 21. stoljeća – pod cenzurom“, Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi, Biblioteka Zbornici, Knjiga 49. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru, Zagreb – Vukovar, 2016.

 • Holjevac Tuković, Ana; Rupić Mate (2016), Arhivski fondovi paradržavnih ustanova „Republike Srpske Krajine“ pohranjeni u Hrvatskom memorijalno dokumentacijskom centru Domovinskog rata i državnim arhivima u Hrvatskoj, Radovi 49. savjetovanja hrvatskih arhivista  „Arhivi i Domovinski rat“ ,   Nacionalni park Plitvička jezera, 2016. (pregledni rad)

 • Holjevac Tuković, Ana;  „Hrvatski istok kroz djelovanje mirovnih misija Ujedinjenih naroda u Domovinskom ratu“, Hrvatski istok u Domovinskom ratu - iskustva, spoznaje i posljedice, Zagreb 2015., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Zbornici, Knjiga 48.

 • Holjevac Tuković, Ana (2014) „Problem dostupnosti arhivskog gradiva u istraživanju tema iz Domovinskog rata-iskustva istraživanje mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja“, Radovi 47. Savjetovanja hrvatskih arhivista, 2014. (stručni rad)

 • Holjevac Tuković, Ana; „Arhiv Međunarodnog kaznenog suda u Haagu“, Arhivski vjesnik, 57 (2014). (pregledni rad)

 • Holjevac Tuković, Ana (2009) „Kraj srpske paradržavne vlasti u Hrvatskoj kroz tjedni jugoslavenski tisak“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Vol.41 No.1, 2009. (izvorni znanstveni rad)

 • Holjevac Tuković, Ana (2009) „Lika u izvješćima Plašćanskog ratnog biltena 1991.-1995.“, Identitet Like: korijeni i razvitak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Gospić, Zagreb - Gospić 2009. ( izvorni znanstveni rad)

 • Holjevac Tuković, Ana; „Temeljni sporazum o području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema (Erdutski  sporazum) i uvjeti za njegovu provedbu“, ČSP, br. 3., Zagreb 2015. (izvorni znanstveni rad)

 • Holjevac Tuković, Ana; Nazor, Ante (2009) “Problem prikupljanja memoarskog gradiva na primjeru Domovinskog rata - struka i etika kao preduvjeti njegove objektivne interpretacije”, Arhivski vjesnik, Vol. No. 52, 2009. (pregledni rad)

 • Holjevac Tuković, Ana (2002), “Uloga republičkih ministarstava u upravi Narodne Republike Hrvatske (1945-1953)“, Arhivski vjesnik, Vol. No. 45, 2002. (stručni rad)

 • Holjevac Tuković, Ana (2003) “Društveno-gospodarske reforme 1950-1952. i njihov odraz na upravu Narodne Republike Hrvatske“, Arhivski vjesnik, Vol. No. 46, 2003. (stručni rad)

Rad objavljen u godišnjaku:

 • Holjevac Tuković, Ana; „Josipdol i Modruš u Domovinskom  ratu" , Modruš   godišnjak  mjesta i župe br. 12 .

Uredništvo knjiga:

 • Ur. Holjevac Tuković, Ana; Ružić, Slaven (2013 ) Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.: Dokumenti Knjiga 14. Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj – prosinac 1994.). Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata.

 • Ur. Holjevac Tuković, Ana (2007) Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.: memoarsko gradivo, Novinari - svjedoci vremena: zapisi Trajka Grkovskog: Plitvice - Karlovac 1991. - 1996.  Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata.

Suradnik na knjigama:

 • Genocid u Prijedoru – svjedočenja/ Mujo Begić; Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2015. ( priredila transkripte svjedočenja: Ana Holjevac Tuković).

 • Đakovačkim objektivom kroz Domovinski rat: (fotografije o Đakovštini i Hrvatskoj - od uspostave demokracije 1990. do mirne reintegracije okupiranog teritorija 1998.) / Marko Perić ; (urednici Ante Nazor, Mate Rupić ; suradnica Ana Holjevac Tuković); Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2013.

 • Hrvatski ratni plakat 1991.-1995./Marijo Reljanovi , Ministarstvo obrane RH, Zagreb, 2010. (suradnici Ana Holjevac Tuković).

 • Specijalna policija MUP-a RH u oslobodilačkoj operaciji "Oluja" 1995. : (prilozi) : zbornik radova s tematskog okruglog stola, održanog u Zagrebu, 3. kolovoza 2007. / (urednik: Ante Nazor ; suradnici Gordan Franjković, Ana Holjevac Tuković).

 • Suradnica na seriji knjiga koju izdaje Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata i Hrvatski institut za povijest - Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.: dokumenti (Knjige 1- 19).