mr. sc. Zdeslav Milas

Životopis

Zdeslav Milas rođen je 28. lipnja 1969. u Zagrebu. Od godine 1975. do 1991. živo je i odrastao u Beču gdje je i maturirao na katoličkoj gimnaziji De La Salle (Školska braća). Diplomirao je novinarstvo te magistrirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru obranivši temu Mjesto i uloga odnosa s javnošću u korporativnoj komunikaciji pod mentorstvom prof. dr. sc. Zorana Tomića. Polaznik je doktorskog studija Komunikologija na Sveučilištu Jurja Strossmayera u Osijeku te trenutačno priprema doktorsku disertaciju iz područja korporativnih komunikacija. Oženjen je sa suprugom Doroteom.

Od 2013.-2017. je prodekan, a od 2017. prodekan za nastavu na Edward Bernays Visokoj školi. Milas je angažiran u nastavi kao viši predavač na skupini kolegija iz odnosa s javnošću, teorije odnosa s javnošću, odnosa s javnošću u turizmu i korporativnog komuniciranja. Na Bernaysu je od osnivanja 2013. do lipnja 2019. bio pročelnik Katedre za odnose s javnošću. Od srpnja 2019. pročelnik je Odjela komunikacije pod čijom se koordinacijom izvodi preddiplomski studij Komunikacijski menadžment i diplomski studij Upravljanje odnosa s javnošću. Član je Upravnoga i Stručnoga vijeća Bernaysa.

Milas ima 25 godina radnoga iskustva u raznim organizacijama. Tijekom 90-ih bio je politički aktivan te je sudjelovao u raznim izbornim kampanjama, među kojima i u Glavnom izbornom stožeru predsjednika dr. Franje Tuđmana na predsjedničkim izborima 1997. Jedan je od inicijatora Zakona o studentskom zboru 1996. Od 1996. do 2002. bio je pomoćnik ravnatelja Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, prve političke zaklade u Hrvatskoj, gdje je operativno vodio programe kulture dijaloga, političke izobrazbe i međunarodne suradnje. Vodio je projekt seminarske djelatnosti za dužnosnike lokalne uprave i samouprave, posebno o temama upravljanja općinskih i gradskih uprava, odnosa s javnošću i političke komunikacije u lokalnim sredinama i županijama. Koordinirao je planiranje i organizaciju mnogih međunarodnih konferencija i okruglih stolova. Godine 1997. voditelj je online PR projekta HDZ na Internet.

Godine 2003. prelazi u korporativni sektor. Pet godina radio je za njemačku tvrtku za projektni razvoj poslovnih nekretnina kao financijski direktor, zadužen i za financijsku komunikaciju s bankama. Stekao je pri tome iskustva na području primjene poreznih propisa specijaliziranih za povezana društva.

U visokom obrazovanju predaje 12 godina, i to kolegije iz odnosa s javnošću, korporativne i poslovne komunikacije. Nastavno iskustvo stekao je na Visokoj poslovnoj školi Zagreb, a od 2009. izvodi kolegij Pravne i etičke norme odnosa s javnošću na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je i na Visokoj školi Kairos te na Zdravstvenom veleučilištu. Autor je prve knjige o korporativnoj komunikaciji na hrvatskome jeziku pod naslovom Uvod u korporativnu komunikaciju - teorijski pristupi i organizacijski modeli.

Nacionalni predsjednik je Hrvatske akademske zajednice (HAZ) i dopredsjednik Udruge poslodavaca u obrazovanju, granske udruge Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), a u okviru te udruge bio je u Stručnom žiriju za dodjelu nagrade studentima Mlada nada (2016. član, 2017. zamjenik predsjednika te 2018. predsjednik). Član je Matice hrvatske i matičinog Stručnog vijeća projekta Medijski susreti. Član je Europske udruge za obrazovanje i istraživanja o odnosima s javnošću (EUPRERA), Stručnog odbora za znanost i visokog obrazovanja Hrvatske demokratske zajednice, KUD Dikovača iz Zmijavaca i Šahovskog kluba Posavac iz Ruščice.

Znanstveni radovi

Autorske knjige:

 • Milas, Zdeslav (2011): Uvod u korporativnu komunikaciju – teorijski pristupi i organizacijski modeli. Zagreb, Novelti Millenium.

Uredništva:

 • Tomić, Zoran (1998): Analiza hrvatskih medija u Bosni i Hercegovini. Milas, Zdeslav (ur.): Državnost - časopis za politiku, znanost, kulturu i gospodarstvo. Zagreb, Zaklada hrvatskog državnog zavjeta.

Znanstveni radovi:

 • Jugo, Damir; Pakozdi, Ivan; Milas, Zdeslav (2019). "Crisis Communication Consulting: Rethinking the Role of PR firms in Solving Organizational Crises". Corporate Communications: An International Journal. Vol. 24, No. 3. Emerald Publishing.

 • Milas, Zdeslav (2018). „Poslovno izvješće kao instrument strateške komunikacije visokog učilišta“ // Uloga riječi i slike u doba vizualnih medija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

 • Fijan, Toni; Milas, Zdeslav (2018). "Analysis of Profession Reputation as Possible Indicator of Crisis in Public Relations" // Communication Management Review, vol. 3, no. 1: 32-59.

 • Jurić, Tomislav; Milas, Zdeslav (2018). Development of Communication Practice in the Zagreb Public Transport System" // Communication Management Review, vol. 3, no. 1: 59-72.

 • Pirić, Valentina; Milas, Zdeslav (2014). „Korporativna komunikacija kao proširena funkcija menadžmenta. // Hrvatske perspektive u Europskoj uniji.“. Grmuša, Tanja (ur.). Zagreb, Visoka poslovna škola Zagreb, 2014., 359.-367.

 • Milas, Zdeslav; Borić, Stanko; Žigić, Ivica (2014). „The Role of Corporate Communications in the Corporate Governance Process – Example of Insurance Industry in Croatia“ // 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Tipurić, Darko; Mešin, Marina (ur.). Zagreb, CIRU - Governance Research and Development Centre, 2014., 243.-255.

 • Milas, Zdeslav; Kovačić, Siniša (2013). „Etika u političkim odnosima s javnošću – (ne)transparentnost, sukobi interesa i potencijalne krizne situacije“ // VI. međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“. Toth, Ivan (ur.). Velika Gorica, Veleučilište Velika Gorica, 2013., 985.-1001.

 • Milas, Zdeslav; Kovačić, Siniša (2012). „Krizno komuniciranje i medijska recepcija hrvatskih političara koji su izazvali prometne nesreće ili nezgode – analiza reputacijske štete stranke ili osobe“ // V. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja". Toth, Ivan (ur.). Velika Gorica, Veleučilište Velika Gorica, 2012., 233.-256.

 • Tomić, Zoran; Milas, Zdeslav; Kapulica, Mario (2008). „Društveni softver u mrežnim odnosima s javnošću - Novi izazovi u korporativnoj komunikaciji“, HUM - časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 4, 314.-331.

 • Tomić, Zoran; Milas, Zdeslav (2007): „Strategija kao odgovor na krizu“, Politička misao, god. 44, br. 1, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Zagreb, str. 137.-149.

 • Tomić, Zoran; Milas, Zdeslav, Kovačić, Siniša (2007): »Modeli odnosa s javnošću«, HUM, sv. 2., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, str. 224.-242

 • Skoko, Iko; Tomić, Zoran; Milas, Zdeslav (2007): »Odnosi s javnošću: javnost i javno mišljenje«, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, sv. 2, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, str. 211.-224.

 • Tomić, Zoran; Lasić, Marija; Milas, Zdeslav (2007): „Ekološki pristup odnosima s javnošću“ // Međunarodni znanstveno stručni skup »Uzgoj riba u hidroakumulacijama – mogućnost upravljanja i zaštita okoliša«, Zbornik radova, Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, str. 313-328.

Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima:

 • Vojvodić, Luka; Milas, Zdeslav (2019). "The Role of Internal Communication in the Police. Analysis of Satisfaction Among Young Police Officers" // Communication Management Forum 2019, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb, Croatia

 • Jugo, Damir; Milas, Zdeslav; Vegt, Sofia (2018). "Strategija prilagodbe Kršćansko-socijalne unije u izbornoj kampanji za bavarski parlament 2018." // PR Days Mostariensis 2018, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

 • Jugo, Damir; Pakozdi, Ivan, Milas, Zdeslav. (2018). "Crisis communication consulting: The (new) role of PR agencies in solving organizational crises" // Bledcom, Centre for Marketing and Public Relations at the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Bled, Slovenia

 • Milas, Zdeslav; Beljo, Adrian; Vegt, Sofia. (2017) "Sebastian Kurz i strategija promjene: Analiza komunikacijskih aktivnosti od izbora za predsjednika Austrijske narodne stranke do mandatara za austrijskog kancelara 2017." // PR Days Mostariensis 2017, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

 • Fijan Toni; Milas, Zdeslav. (2017) "Analysis of Profession Reputation as Possible Indicator of Crisis in Public Relations"// Communication Management Forum 2019, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb, Croatia

 • Jurić, Tomislav; Milas, Zdeslav; Vegt, Sofia. (2017) "Development of Communication Practice in the Zagreb Public Transport System" // Communication Management Forum 2019, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb, Croatia

 • Milas, Zdeslav; Bunčić, Domagoj; Alavanja, Maro. (2015) "Applied Corporate Communications on Twitter in the Telecom Industry: A Comparative Analysis of Croatian and Austrian companies" // Communication Management Forum 2015, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb, Croatia

 • Milas, Zdeslav; Borić, Stanko; Žigić, Ivica. (2014) "„The Role of Corporate Communications in the Corporate Governance Process – Example of Insurance Industry in Croatia" // 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Dubrovnik, Croatia

 • Pirić, Valentina; Milas, Zdeslav. (2013) "Korporativna komunikacija kao proširena funkcija menadžmenta“ // Prva međunarodna znanstveno-stručna konferencija Fedor Rocco, Zagreb, Hrvatska

 • Milas, Zdeslav; Kovačić, Siniša. (2013) "Etika u političkim odnosima s javnošću – (ne)transparentnost, sukobi interesa i potencijalne krizne situacije" // Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, Hrvatska

 • Milas, Zdeslav; Kovačić, Siniša. (2012) "Krizno komuniciranje i medijska recepcija hrvatskih političara koji su izazvali prometne nesreće ili nezgode – analiza reputacijske štete stranke ili osobe", // Dani kriznog upravljanja, Veleučilište Velika Gorica, VelikaGorica, Hrvatska

 • Milas, Zdeslav. (2011) "Poslovno izvješće kao instrument strateške komunikacije visokog učilišta" // Uloga riječi i slike u doba vizualnih medija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Skradin, Hrvatska

 • Milas, Zdeslav; Fiesinger, Klaus; Kapulica, Mario. (2009) "Slučaj Deutsche Bahn: uhođenje zaposlenika – krizni, pravni i etički aspekti" // Odnosi s javnošću – izazovi u recesijsko vrijeme, Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos, Zagreb, Hrvatska

 • Tomić, Zoran; Milas, Zdeslav. (2007) "Modeli javnog komuniciranja" // Hrvatska novinarska i literarno-publicistička tradicija u Bosni i Hercegovini, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina

 • Tomić, Zoran; Lasić, Marija; Milas, Zdeslav (2007) "Ekološki pristup odnosima s javnošću" // Uzgoj riba u hidroakumulacijama - mogućnost upravljanja i zaštita okoliša, Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Neum, Bosna i Hercegovina

 • Milas, Zdeslav; Kovačić, Siniša. (2007) "Osobni odnosi s javnošću« na međunarodnom znanstvenom skupu" // Trenutak hrvatske komunikacije – Mediji i odnosi s javnošću, Hrvatsko komunikacijsko društvo i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 • Tomić, Zoran; Milas, Zdeslav. (2007) "Medijska agenda: slučaj Karlovačka pivovara" // Utjecaj medija na javnost, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Član znanstvenog ili programskog odbora znanstvenog skupa:

 • Član Programskog odbora Communication Management Forum 2019, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb, 10. i 11.5.2019.

 • Član Programskog odbora Communication Management Forum 2017, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, Zagreb, 12. i 13.5.2017.

 • Član Programskog odbora Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Fedor Rocco 2016. „Living in a Digital Age: Social aspects“, Zagreb, 18. ožujka 2016.

 • Član Programskog odbora Međunarodne znanstvene konferencije Communication Management Forum 2015  "Reconciling the traditional and contemporary: the new integrated communication", Zagreb, 8. i 9. svibnja 2015.

 • Tajnik međunarodnog znanstveno-stručnom skupu «Odnosi s javnošću – izazovi u recesijsko vrijeme», Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija «Kairos», Zagreb, 4. i 5. lipanj 2009.