Ivan Pakozdi, dipl. nov.

Životopis

 

Ivan Pakozdi je prodekan za razvoj i pročelnik Katedre za odnose s javnošću na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Predavač je na kolegijima iz područja odnosa s javnošću i marketinga te drži kolegije Agencije za tržišno komuniciranje, Odnosi s javnošću malih i srednjih poduzeća, Poslovne komunikacije, Organizacijska kultura, Kreativne i strategije oglašavanja te Osnove marketinga. Trenutno je doktorand na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Komunikologija na doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Karijeru je započeo na području odnosa s javnošću, 2007. godine u Millenium promociji, agenciji za odnose s javnošću i integrirano komuniciranje u kojoj je bio stariji savjetnik i izvršni direktor. Studirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu gdje je i diplomirao na smjerovima tisak i odnosi s javnošću. Kao jedan od najboljih studenata komunikacijskih znanosti u Hrvatskoj izabran je u prvu generaciju Komunikološke škole Matice hrvatske. Ivan ima bogato praktično iskustvo iz korporativnog sektora. Tijekom karijere u agencijskim odnosima s javnošću sudjelovao je kao supervizor, voditelj ili član savjetničkog tima na komunikacijskim projektima za Adris grupu, Croatia osiguranje, Prvo plinarsko društvo, Vipnet, Ernst&Young, Bayer, H1 Telekom, Optima Telekom, Importanne grupu, Dalekovod, Rimac automobili, Strabag, Hoto Grupu, Stipić grupu, TriGranit, Hrvatsku lutriju, Plivu, Sportsku televiziju, Industrogradnju, Wettpunkt, Medikol, PORR i brojne druge. Profilirao se kao komunikacijski stručnjak u više političkih kampanja na nacionalnom i lokalnom nivou te nekoliko predsjedničkih izbora. Osim na matičnoj instituciji, kao gost predavač na različitim institucijama, drži brojne stručne seminare, radionice i treninge iz područja odnosa s javnošću i komunikacijskog menadžmenta. Pohađao je seminare i konferencije iz područja komunikacijskih vještina i prodaje, za što posjeduje certifikate, a od početka rada u odnosima s javnošću član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) u kojoj trenutno obnaša dužnost potpredsjednika žirija za dodjelu stukovne nagrade Mlada nada za 2019. godinu.

Znanstveni radovi:

  • Jugo, D., Pakozdi, I., Milas, Z. (2019). Crisis communication consulting: The (new) role of PR agencies in solving organizational crises. Corporate Communications: an International Journal

  • Ćustić, M., Pakozdi, I. (2017). The Future of the Press Release as a PR Technique. Communication Management Review, 3-17 (ISBN: 978-953-58317-3-0)

  • Pakozdi, I., Petrović, M. i Beljo, A. (2016). Native Advertising: Evolving Marketing or Public Relations Promotional Tool. Communication Management Review, 01 (02), 24-41

  • Banovac Barić, M., Pakozdi, I. (2015). New communication requirements in security management and business continuity management. Communication Management Review, 281-296 (ISBN 978-953-58317-2-3)

  • Pakozdi, I., Tepeš, I., Šimić, H., (2014). The Role of Corporate Communications in Corporate Governance of Telecommunications Companies in Croatia. 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, 336 – 346 (ISBN: 978-953-57413-2-9)

  • Brezovnjački, A., Pakozdi, I., Preselj, V. (2014). Corporate Philanthropy as a Tool in Upgrading Corporate Communications. 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, 683 – 696 (ISBN: 978-953-57413-2-9).

  • Preselj, V., Pakozdi, I., Skoko, F. (2014). Upravljanje kriznim komuniciranjem kroz društvene medije, Dani kriznog upravljanja, VII. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, 939 - 952 (ISBN: 953-7716-55-4)