Tomislavka Ivanda, mag. nov. et. rel. publ.

Životopis

Tomislavka Ivanda glavna je tajnica Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment. Kao glavna tajnica upravlja stručnim i administrativnim procesima na Bernaysu te nadzire rad studentske referade i knjižnice. U suradničkom zvanju asistenta sudjeluje u izvedbi nastave u okviru Katedre za odnose s javnošću.

Završila je preddiplomski stručni studij Odnosi s javnošću i studij medija te sveučilišni diplomski studij Novinarstvo i odnosi s javnostima na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Karijeru je započela na administrativnim poslovima u političkom sektoru, a iskustvo je stjecala na stručnim i administrativnim poslovima u političkim i nevladinim organizacijama. Obavljala je dužnost voditeljice ureda glavnog tajnika Hrvatske demokratske zajednice, a vodila je ured i ravnatelja Zaklade hrvatskog državnog zavjeta. Za vrijeme karijere u nevladinom sektoru bila je zadužena za organizaciju različitih edukativnih programa i međunarodnu suradnju. Redovito je surađivala s uglednim međunarodnim institucijama poput Zaklade Hanns Seidel te Zaklade Konrad Adenauer. Iskustvo je stjecala i u području marketinga radeći na poslovima zakupa oglasnog prostora u marketinškoj agenciji.

Od 2008. radi na rukovodećim poslovima u sektoru visokog obrazovanja. Kao voditeljica studentske referade sudjelovala je u osnivanju i pokretanju Visoke škole Kairos u Zagrebu, a od akademske godine 2013./2014. upravlja administrativnim procesima na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment.

Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova, a izlagala je na više znanstvenih i stručnih konferencija.

Znanstveni radovi

  • Jugo, D., Banovac Barić, M., Ivanda, T., (2014) „Krizno komuniciranje i upravljanje katastrofama: načela proaktivnog pristupa komunikaciji s ciljnim javnostima“ u: Dani kriznog upravljanja, VII. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, 735. – 746. (ISBN: 953-7716-55-4).