Vladimir Preselj, mag. comm.

Životopis

Vladimir je izvršni direktor Millenium promocije, agencije za integrirano komuniciranje, a kao konzultant za komunikacijski menadžment upravljao je brojnim komunikacijskim projektima s područja gospodarstva, energetike, telekomunikacija, bankarstva, osiguranja, zdravstva, retaila, politike, putničkog prometa i turizma. Angažiran je u različitim područjima komunikacijskog menadžmenta, među kojima se ističu strateško upravljanje komunikacijskim procesima, korporativno komuniciranje, krizni komunikacijski menadžment, odnosi s medijima i dionicima te brendiranje proizvoda i destinacija.

Autor je i suautor više znanstvenih radova s područja odnosa s javnošću, a predavač je na Edward Bernays University Collage, Poslovnom veleučilištu Zagreb i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je komunikologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

 

Znanstveni radovi

  • Preselj, V., Petrović, M., Samardžić Gašpar M., (2017.) Crisis Communicati on on Social Media. Communication Management Forum 2017. Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?, Zagreb, 2017.

  • Preselj, Vladimir; Pakozdi, Ivan; Skoko, Franjo (2014) “Upravljanje kriznim komuniciranjem kroz društvene medije“ u: Dani kriznog upravljanja, VII. Međunarodna znanstveno stručna konferencija Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, 939 952 (ISBN: 978 953 7716 44 8).

  • Brezovnjački, Anđelko; Pakozdi, Ivan; Preselj, Vladimir (2014) „Corporate Philanthropy as a Tool in Upgrading Corporate Communications“ u: Inside and Outside of Managerial Mind. Building the bridges between disciplines. Zbornik r adova sa 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 683 696 (ISBN: 978 953 57413 2 9).

  • Jugo, Damir; Borić, Stanko; Preselj, Vladimir (2012), „Analiza razvoja odnosa s javnošću u Hrvatskoj od 2003. do 2009. i projekcija budućih trendova“ u Međunarodne studije, god.12, br. 3/4 37 52 ISSN 1332 4756