Igor Vukasović, dipl. nov.

Životopis

Igor Vukasović obnaša dužnost direktora/menadžera Korporativnih komunikacija Addiko banke. Tijekom 2015. i 2016. također je kao Direktor Korporativnih komunikacija Addiko Grupe bio nadležan za komunikacijske aktivnosti banaka u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Austriji, te je vodio komunikacijski aspekt privatizacije i rebrandinga Grupe. Profesionalnu karijeru započeo je 2005. u PR agenciji Maksima komunikacije, 2007. prelazi u Millenium promociju. Specijalizirao se za strateško savjetovanje, korporativnu i kriznu komunikaciju, upravljanje brandovima i ugledom te product PR.

Od 2009. godine je stalni vanjski suradnik na kolegiju „Upravljanje imidžom i kreiranje brandova“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a od 2012. povremeni gost predavač na poslijediplomskim  programima. Od 2014. ima status predavača te predaje na više kolegija na Edward Bernays, visokoj školi za komunikacijski menadžment. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a trenutno pohađa doktorski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završio je 'Business Learning Excellence for Development Leadership and Management' program na IEDC BLED, te 'Integrated Approach to PR' program London School of Public Relations, a kontinuirano se usavršava na stručnim konferencijama.

Autor je više znanstvenih članaka i novinarskih radova koji se bave temom korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću, brandovima, upravljanja imidžom i ugledom, upravljanja destinacijama i društvenim medijima.
 

Znanstveni radovi

 

  • Vukasović, Igor; Ančić, Iva: “Rebranding as an elementary part of corporate repositioning and reputation management – Addiko Bank example”, Communication Management Forum 2017 http://www.commreview.hr/download/documents/read/vukasovic-ancic-starcevic_34

  • Vukasović, Igor; Ančić, Iva; Ćirović Donev, Ita; “Communication management as a career ladder boost”, Communication Management Forum 2015, May 2015

  • Vukasović, Igor; Barić Šelmić, Snježana: “Communication management shifts in banking industry in Croatia, comparison of the pre-crisis year 2009 and crisis hit year 2012”, Communication Management Forum 2015

  • Vukasović, Igor; Ćorić, Mirna: “Destination branding. The unique destination proposition creation: Mediterranean as it should be”, International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science, http://issuu.com/tvranes/docs/m-sphere_2014__1_

  • Vukasović, Igor; Skoko, Božo; “Uloga istraživanja identiteta kao prvi korak u brandiranju gradova – primjer grada Samobora”, Kongres medija i turizma, ožujak 2009. http://www.unizd.hr/Portals/0/znanstveni_skupovi/PROGRAM_MEDIJI_TURIZAM_1332009.pdf

  • Vukasović, Igor; Skoko, Božo; “Organizacija međunarodnih sportskih događaja kao promotivni i gospodarski alat država”, znanstveni časopis Tržište, godina 20, br. 2, 2008. http://econpapers.repec.org/article/zagmarket/v_3a20_3ay_3a2008_3ai_3a2_3ap_3a211-230.htm