dr. sc. Romana Lekić

Životopis

Dr sc. Romana Lekić, prof. v.š. savjetnica je dekana na Edward Bernays Visokoj školi. Dugi niz godina radila je kao predstojnica  Katedre turizma na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Stekla je doktorat u području kulturne antropologije na temu "Hrvatska tradicijska baština i kulturni turizam – mogućnosti uključivanja nematerijalne baštine preko reprezentativnih uzoraka“. 

Objavila je više od 40 znanstvenih i stručnih radova. Kao konzultant i predavač sudjeluje u realizaciji brojnih projekata Europske unije vezanih za kulturu i turizam  Posljednjih nekoliko godina intenzivno sudjeluje u projektima razvoja posebnih oblika turizma i DMK (destinacijskih menadžment kompanija) kao predavač te vanjski suradnik Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e) te drugih institucija, organizacija i razvojnih agencija iz Hrvatske i inozemstva.

Objavila je brojne stručne i znanstvene radove te gostuje kao predavač na sveučilištima u Sloveniji i Crnoj Gori na kojima drži predavanja i radionice na temu razvoja proizvoda i brend komunikacije, osobnog razvoja, kreativnosti, uspješnog vođenja i interkulturalne komunikacije, grupne dinamike i dr. Profesionalno usavršavanje stekla je na inozemnim fakultetima iz područja storytellinga i upravljanja doživljajem, animacije te dramske i plesne pedagogije.

Znanstveni radovi

 • Banić, M., Radošević, L., Lekić, R. (2016) The development of complex tourist products for special interest tourism on Vis island, Mediterranean Islands Conference 21-24 September 2016, The Island of Vis, Croatia

 • Lekić, R. Kraus, D., Bojović, V. (2016) Student mobility exchange programmes as a contribution to the development of educational tourism and intercultural communication, Mediterranean Islands Conference 21-24 September 2016, The Island of Vis, Croatia

 • Lekić, R. (2016) Turizam kao interkulturalna komunikacija u procesu razvoja otočnog identiteta, 5. Anatomija otoka, Simpozij „Od otočnog manifesta prema osnivanju međunarodnog centra za otočni život i kulturu“, 19.-24.9., Otok Vis

 • Fištrek.L, Lekić.R, Mance N., (2016) Heritage and cultural tourism:case study – Orion project as a self-sustainable cultural product, 5th International Conference on Heritae an Sustainable Development, 12-15 July, Lisabon, Portugal / rad nagrađen kao najbolji rad na konferenciji/

 • Rašperić, R., Lekić,R., Fištrek,L. (2016) Relation between creative teaching and sustainable practices in cultural heritage tourism 3rd Belgrade International tourism conference „Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Belgrade“, 18-19 March

 • Lekić, R., Majić,M., Bergman.F. (2016) Model of education for implementation of experience economy in the Hospitality industry in Croatia 3rd Belgrade International tourism conference, „Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices”, Belgrade 18-19 March

 • Marcel Vučetić, Lekić, R., Kraus, D. (2015) Značaj sportske infrastrukture u kreiranju turističkog proizvoda, 1. Međunarodna konferencija Održivi razvoj sportskog turizma, Portorož, Slovenija, 4.-5. lipnja

 • Lekić, R., Franjić, T., Mencer Salluzzo, M. (2015) Relation between media and tourism – example of Croatia as tourist destination, ToSEE - Tourism in South East Europe 3rd International Scientific Conference Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life 13-16 May, Opatija, Croatia

 • Lekić, R., Kopecki, D., Rašperić, R. (2015) Revitalization paradigm and emotional intelligence in Destination Management,PAR međunarodna konferencija PILC 2015 „Liderstvo promjena: ključ uspješnog rasta“ 13.-14. ožujka, Opatija

 • Lekić, R., Fištrek, L., Dabo K., (2014) Deconstruction of Myth and Process Approach, ICOM-ICME Conference 2014, Museums & Inovations, Zagreb, 14-16 October

 • Lekić, R., Trezner, Ž., Mance, N. (2014) DMC as a creator of memorable experience in tourist destination, THI2014 – 22nd Biennial International Congress Tourism & Hospitality industry 2014, Opatija, May 8-9, conference proceeding

 • Lekić, R. Symposium on Cultural Diplomacy in Southeast Europe Applied Cultural Diplomacy in Southeast Europe (Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Zagreb; July 1st, 2014), tema: „New paradigms in tourism appear under the wings of cultural globalization: Economy of experience and gratitude“

 • Lekić, R, Herceg, D, Mance, N. (2014) Home Swapping – A New International Trend: Emotions Lead to an Authentic Exprerience 2nd Belgrade International tourism conference „Thematic tourism in global environment: advantages, challenges and future develpments“, Belgrade 28-29 March 2014

 • Lekić,R., Krampus, V. (2013) Od mitskog Odina do suvremenog putnika – iscjeljujuća moć turizma, Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke javnosti“, 11.-13.12.2013., Knjiga sažetaka i Zbornik radova

 • Lekić, R.; Majić, M.; Mance, N. (2013) Systems Concept of Experience in Tourism, M-Sphere International Conference, 10.-12.10.2013., Dubrovnik

 • Lekić, R.; Kopecki, D. (2013) Impact of Emotional Intelligence on the Managing Tourist Destination in Globalization Environment, Treći međunarodni naučni skup „Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva“, 12.-13.9.2013., Kotor, Crna Gora

 • Lekić, R. (2013) Prometna sredstva kao priča u turizmu, Zbornik radova 1. simpozija Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina, Susreti 2013. „Promet i turizam”, 25.-27.4.2013., Tuheljske Toplice, str. 121-126

 • Lekić, R. (2012) Psihološki profil animatora kao menadžera doživljaja u kulturnom turizmu, Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke javnosti“, 11.-13.12.2012., Dubrovnik

 • Kovačić, M.; Jurić, M.; Lekić, R. (2013) Responsibility of Public Administration in the Protection of Coastal Area during the Adoption Process to EU – Case Study of Croatia, 32nd International Conference on Organizational Science Development. Smart Organization. High Potential. Lean Organization. Internet of Things, 32; p. 432-441. Portorož

 • Kovačić, M.; Favro, S.; Franjić, R. (2012) Nautical port management in conditions of globalization – Croatian experiences, 31st International Conference on Organizational Science Development, 21.-23.3.2012., Portorož, Slovenija

 • Franjić, R.; Medet Y. (2012) Personal Traits of Animators in Creating Experiences in Cultural Tourism, 1st Belgrade International Tourism Conference 2012: Contemporary Tourism – Wishes and Opportunities, 22.-24.3.2012., Serbia

 • Franjić, R.; Favro, S.; Perišić, M. (2012) System concept of experience in nautical tourism, 2nd International Conference on Island Sustainability „Islands 2012”, 17.-19.9.2012., Brač, Croatia.

 • Franjić, R.; Favro, S. (2011) Danube story of the Vučedol Orion – Transmodern cultural tourism and the transformational power of myth, Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2011 – Via Danube the main street in Europe, 29.-30.9.2011. Novi Sad, Serbia

 • Franjić, R.; Favro, S. (2011) Crotatian maritime story as an opportunity for development of sustainable tourism, 12th International Joint World Cultural Tourism conference, October 7-9, 2011, Istanbul, Turkey

 • Franjić, R. (2012) Animator kao menadžer doživljaja u ruralnom turizmu, 3. Međunarodni kongres ruralnog turizma, 23.-25.5.2012., Osijek

 • Franjić, R. (2011) Lifelong education as content of educational tourism, 29th EuroCHRIE Conference Tourism and Hospitality, Drivers of Transition, October 19-22, 2011, Dubrovnik

 • Franjić, R. (2011), Andragog u turizmu. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih: „Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih“, Murter, 9.-10.6.2011.

 • Franjić, R. (2011) Myth as Basis for Emancipating National Identity in Tourism, 12th Symposium on Sustainable Development: „Theories, Strategies and Global Governance Systems“, 23rd International Conference on Systems Research, Informatics and Cyberneticx (InterSymp 2011), Baden-Baden, Germany, 1.-5.8.2011.

 • Franjić, R. (2011) Menadžment doživljaja i emocija u implementaciji folklorne i etnografske baštine u turistički proizvod, Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij „Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke javnosti“, 11.-13.12.2011. Dubrovnik

 • Franjić, R. (2011) Managing Tourist Destination through Innovation and Competition in Globalization Environment, 12th Symposium on Sustainable Development: „Theories, Strategies and Global Governance Systems“, 23rd International Conference on Systems Research, Informatics and Cyberneticx (InterSymp 2011), 1-5.8.2011. Baden-Baden, Germany

 • Franjić, R. (2010) Stories and Storytelling as a potential resource in cultural tourism, International Conference Encuentros „Tourism and Quality of Life“, Portorož, Slovenija, 27-28.9.2010.

 • Franjić, R. (2009) Uloga mentorstva u razvoju ljudskih potencijala u turizmu, s posebnim osvrtom na permanentno obrazovanje i mogućnost samozapošljavanja. U: Erceg, Z. (ur.) Zbornik radova Profesionalna orijentacija u izboru zanimanja, [Opatija, 18-19.5.2009]. Zagreb: Andragoško učilište Zvonimir

 • Franjić R. (2003) Autentičnost u turizmu – kroz doživljaj uz pomoć animacije i emocija, 6. seminar arhivi, knjižnice, muzeji / uredila Tinka Katić; [prijevod na engleski jezik Iva Šrot]. - str. 288-317, Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo

 • Lekić, R. Kraus, D., Bojović, V. (2016)  „Student mobility exchange programmes as a contribution to the development of educational tourism and intercultural communication“,  Mediterranean Islands Conference 21 -24 September 2016, The Island of Vis, Croatia

 • Banić, M., Radošević, l, Lekić, R. (2016)  „ The development of complex tourist products for special interest tourism on Vis island“,  Mediterranean Islands Conference 21 -24 September 2016, The Island of Vis, Croatia

 • Lekić, R., Blajić, B., Franjić,T. (2017), „Mythical Landscape and Holy Geography in Creative Cultural Tourism“. ToSEE - Tourism in South East Europe  4rd International Scientific Conference  - “Tourism and Craative industries: Trends and Challenges”,  4 – 6 May , Opatija, Croatia

 • Lekić, R., Blajić, B., Franjić,T. (2017), „Deconstruction of Myth in Building Partnership Culture“, International Scientific Conference – „Communication Management Forum 2017 – Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“, Zagreb, 12-13.05.2017.

 • Lekić, R., Blajić, B., Mance, N.. (2017), „A New Paradigm of the Relationship between Man and Science“, International Scientific Conference – „Communication Management Forum 2017 – Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“, Zagreb, 12-13.05.2017.

 • Lekić. R., Kovačević. J., Rašperić. R. (2017), „ Role of Tourist Animation in Interpretation of Intangibile Heritage„, 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – New Spaces in Cultural Tourism, 1&2 Septermber 2017, Novi Sad, Vojvodina, Serbia

 • Lekić, R., Blajić, B., Franjić, T. (2017), „Mythical Landscape and Holy Geography in Creative Cultural Tourism“. ToSEE - Tourism in South East Europe  4rd International Scientific Conference  - “Tourism and Craative industries: Trends and Challenges”,  4 – 6 May , Opatija, Croatia

 • Lekić, R., Blajić, B., Franjić, T. (2017), „Deconstruction of Myth in Building Partnership Culture“, International Scientific Conference – „Communication Management Forum 2017 – Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“, Zagreb, 12-13.05.2017.

 • Lekić, R., Blajić, B., Mance, N. (2017), „A New Paradigm of the Relationship between Mand and Science“, International Scientific Conference – „Communication Management Forum 2017 – Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“, Zagreb, 12-13.05.2017.

 • Lekić. R., Kovačević. J., Rašperić. R. (2017), „Role of Tourist Animation in Interpretation of Intangibile Heritage", 17th Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – New Spaces in Cultural Tourism, 1&2 Septermber 2017, Novi Sad, Vojvodina, Serbia

Stručni časopisi

 • Franjić, R. (2013) Animator in Cultural Tourism as a Manager of Experience, Montenegrin Journal of Economics, Vol.7. No.2, str. 111-121, JEL (Journal of Economic Literature). Classification 83

 • Franjić, R.; Favro, S. (2011) Croatian maritime story as an opportunity for development of sustainable cultural tourism, Journal of World Cultural Tourism Association, 12th International Joint World Cultural Tourism Conference Istanbul, Turska 7-9.10.2011

 • Franjić, R.; Yolal, M. (2012) Personal traits of animators in creating experiences in cultural tourism, The Bussiness of Tourism, No 9, June 2012. p.83, UDC: 005.322:(338.48-6:7/8)

 • Lekić, R, Herceg, D, Mance, N. (2014) The Business of Tourism, No 13, Scientific Journal issued by the College of tourism Belgrade, “Home Swapping – A New International Trend: Emotions Lead to an Authentic Experience “, page 119, UDC:005 32:338.48

 • Rašperić, R., Lekić,R.., Fištrek,L. (2016) The Business of Tourism, No 15, Scientific Journal issued by the College of tourism Belgrade,  “Relation between creative teaching and sustainable practices in cultural heritage tourism

 

Ostale publikacije

 • Brošura “Povratak pjesnika – Petar Preradović vraća se u zavičaj”( Coming back of great poet Petar Preradović)  Izdavač Turistička zajednica općine Pitomača, AD Arma d.o.o. Pitomača,  lipanj 2014

 • Poglavlje u knjizi: „Odabrane teme suvremenog menadžmenta u kulturi i turizmu“,  Poglavlje: Ekonomija iskustva i doživljaja kao ekonomija u turizmu novog doba, (2017), Urednica Golja, T.; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

   

Rad na projektima

 • Strategija razvoja turizma grada Karlovca od 2012. do 2020. godine

 • „Održivi razvoj turizma posebnih interesa SUD SIT“ (Broj ugovora: CRIS No. 321-377 ) IPA prekogranični programa Hrvatska-Crna Gora

 • MEDPATHS - The Snapshot of Mediterranean Hinterland Richness (No 321/2009)Service Contract Reference Number: 01/2014-SER-MEDPATHS). Program je iz dijela  IPA Adriatic Cross-border Programme 2007-2013