Daria Mateljak, mag.philol.angl. et mag.ling.

Životopis

Daria Mateljak bavi se odnosima s javnošću 28 godina. U svom bogatom savjetničkom portfelju najviše je posvećena poslovnom i komunikacijskom savjetovanju u problematičnim situacijama te u upravljanju rizicima, pitanjima izgradnje i očuvanja organizacijske reputacije, upravljanju temama tijekom spajanja i akvizicija, restrukturiranja i pokretanja novih poslova, organizacijskom kulturom i procesima. Posljednjih nekoliko godina posebno savjetuje u pitanjima održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja, kao i nefinancijskog izvještavanja. Vodila je mnoge projekte iz energetskog sektora, bankarstva i financija, infrastrukture i proizvodnih industrija te telekomunikacija. Savjetuje članove upravnih i nadzornih odbora velikih tvrtki u pitanjima upravljanja promjenama i organizacijskog razvoja. Partnerica je i direktorica za Hrvatsku u konzultantskoj kući Hauska & Partner, u kojoj je zaposlena od 2001.

Prvi dio svoje karijere provela je kao savjetnica i načelnica odjela u državnim tijelima – Ministarstvu informiranja RH te Vladi Republike Hrvatske, gdje je radila od 1991. do 2001.

U praksi, ali i svojim znanstvenim interesima, gaji interdisciplinarni pristup. Uz diplomu iz opće lingvistike i engleskog jezika, specijalizirala je komunikacije u SAD-u i Velikoj Britaniji. Ima CIPR diplomu i certifikat za predavača te HUOJ-ev certifikat stručnjakinje za odnose s javnošću. Sada je doktorska kandidatkinja na poslijediplomskom studiju komunikacijsko-informacijskih znanosti. Na Hrvatskim studijima od 2007. drži nastavu iz komunikacijskih kolegija, a od 2018. na engleskom jeziku iz kolegija Sectoral PR i Strategic Thinking in PR. Od 2014. predavačica je na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžmentu, gdje drži nastavu iz kolegija Upravljanje projektima u PR (prethodno Odnosi s javnošću i društveno odgovorno poslovanje te Upravljanje budžetima). Redovito izlaže na međunarodnim konferencijama i objavljuje stručne radove iz raznih tematskih područja od odnosa s javnošću, društveno odgovornog poslovanja, internih odnosa do menadžmenta i upravljanja rizicima te okolišne komunikacije. Dugogodišnja je članica Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Chartered Institute of Public Relations, članica Udruge stručnjaka održivog razvoja i članica Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Od 20187 je ambasadorica Povelje raznolikosti Hrvatska.

2015. godine dobila je posebno priznanje Hrvatske udruge za odnose s javnošću za doprinos razvoju struke.

 

Znanstveni radovi

  • Mateljak, D. (2017.) „Stavovi hrvatskih banaka o ciljevima održivog razvoja“, 9. nacionalna konferencija o DOPu, Zagreb, studeni, 2017. (ISSN ISSN: 1849 8833)

  • Mateljak, D., Alfirev, D. (2017.) „Izazovi komunikacije i uključenja dionika u postupci ma procjene utjecaja“, Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš, Vodice, rujan, 2017. Tarnik, T., Mateljak, D. Roksa, I. (2017.) „Izvještavanje o održivosti u HEPu “, CIGRE konferencija, Šibenik, studeni 2017.

  • Cimeša, M.; Pavlović, A. A.; Mateljak, (2015.) „Od kriznog menadžmenta prema društveno odgovornom liderstvu“, u Zbornik radova VIII. Međunarodne konferencije „Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Go rica, Velika Gorica.

  • Mateljak, D.; Pavičić Nišević, G. (2015.) „Aktivi stička retorika u projektima gospodarenja otpadom“, u Zbornik radova s Međunarodnog znanstveno stručnog simpozija „Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom“, Zadar, 19. 21. ožujka 201 5. (U tisku, ISBN još nije dodijeljen).

  • Pavlović, A.; Pavičić Nišević, G.; Mateljak, D. (2014) „Upravljanje rizicima u dobavljačkom lancu“ u: Zbornik radova VI. Nacionalne konferencije o Društveno odgovornom poslovanju, Zagreb, 10. prosinca 2014., ISBN 9 78 953 98964 6 9

  • Pavlović, A.; Mikulić, N.; Mateljak, D. (2013.) „Dublj i uvid u praksu PUO u Hrvatskoj istraživanje stavova o kvaliteti postupka PUO i informiranja javnosti“, u: Brkić, Marta; Mikulić, Nenad (ur.) Zbornik radova s Prve regionalne konfere ncije o procjeni utjecaja na okoliš, Zadar, 18. 21. rujna 2013. (ISBN: 9 78 953 57772 1 2 online). Mateljak, D.

  • D.; Pavlović, A. (2013) „Upravljanje komunikacijskim rizicima u postupcima procjene utjecaja na okoliš“ u: Zbornik radova VI . Međunarodne konferen cije „Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gori ca. ISBN 978 953 7716 48 6