izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

Životopis

Prof.dr. sc. Božo Skoko savjetnik je za strateško komuniciranje i partner u Millenium promociji. Istodobno je izvanredni profesor odnosa s javnošću i brendiranja na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na kojem vodi poslijediplomski studij Odnosi s javnošću. Također je predstojnik Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću. Božo Skoko bivši je novinar i urednik na Hrvatskoj televiziji, stalni kolumnist Večernjeg lista i dopisnik Radio New Yorka. Područja njegovih znanstvenih istraživanja vezana su uz odnose s javnošću, međunarodne odnose te problematiku hrvatskoga identiteta i imidža. Doktorirao je i magistrirao politologiju, i to na problematici imidža država i međunarodnih odnosa s javnošću. Usavršavao se u zemlji i inozemstvu iz odnosa s javnošću i upravljanja komuniciranjem. Kao jedan od vodećih hrvatskih praktičara u odnosima s javnošću uspješno je vodio desetke komunikacijskih projekata te je savjetovao menadžere, političke dužnosnike, korporacije i institucije u Hrvatskoj i zemljama regije, uključujući i Delegaciju Europske komisije u Hrvatskoj. Realizirao je niz projekata brendiranja destinacija. Dobitnik je nagrade „Grand PRix“ Hrvatske udruge za odnose s javnošću za doprinos razvoju te struke u Hrvatskoj te vodeće regionalne nagrade za postignuća u odnosima s javnošću - PRO.PR. Europska federacija turističkih novinara – FEST, sa sjedištem u Rimu, dodijelila mu je nagradu za kulturološki doprinos razvoju turizma.

Božo Skoko objavio je knjige „Hrvatski velikani“ (Večernji list, Zagreb, 2014.), „Hrvatska i susjedi – kako Hrvatsku doživljavaju u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji“ (AGM, Zagreb, 2010.), „Država kao brend“ (Matica hrvatska, Zagreb, 2009.), «Hrvatska – identitet, image, promocija» (Školska knjiga, Zagreb, 2004. i 2005.) i «Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću» (Millenium promocija, Zagreb, 2006.) te pedesetak znanstvenih i stručnih radova iz međunarodnih odnosa, odnosa s javnošću, medija i promocije. Član je Odbora za zaštitu dobara od nacionalnoga interesa HAZU-a. Voditelj je Zakladnog vijeća za program Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota Zaklade Adris.

 

Znanstveni radovi

Knjige

 • Skoko, Božo (2018): Understanding Croatia, Zagreb - Seattle.

 • Skoko, Božo (2016): Kakvi su Hrvati, Fokus, Zagreb.

 • Skoko, Božo (2014): Hrvatski velikani, Večernji list, Zagreb.

 • Skoko, Božo (2010): Hrvatska i susjedi Kako Hrvatsku doživljavaju u Bosni i He rcegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji, AGM, Zagreb

 • Skoko, Božo (2009): Država kao brend Upravljanje nacionalnim identitetom, Matica hrvatska, Zagreb.

 • Skoko, Božo (2006): Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću , Millenium promocija, Zagreb.

 • Skoko, Božo (2004): Hrvatska identitet, image i promocija , Školska knjiga,

Poglavlja u knjizi

 • Skoko, Božo; Miličević, Katarina; Krešić, Damir (2017): The influence o f political factors in fashioning destina tion image. in : L. Dwyer et al . ed .): Evolution of destination planning and strategy: The rise of Croatia pp 79 98). The Palgrave Macmillan.

 • Skoko, Božo and Lalić, Dražen (2017): Društveni kontekst pripreme i realizacije projekta „B.E.P.O. Neretva“: Prethodna pitanja za pripremu istraživanja stavova i mišljenja lokalnog stanovništva Hercegovine i Dalmacije, in: Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran – Podunavlje), (Steiner, Sanja, ed.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za promet, pp. 107 – 114.

 • Skoko, Božo (2017): Medijska slika Hrvatske 1991. u europskoj javnosti – uloge propagande, stereotipa i odnosa s javnošću, in: Domovinska (i europska) sigurnost – Kriza sigurnosti i politike manipuliranja suverenitetom (Cvikić, Sandra; Žebec Šilj, Ivana and Bendra, Ivana, ed.), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, pp. 25-38.

 • Skoko, Božo (2015): Hrvatski iseljenici kao promotori Hrvatske u svijetu, in: Hrvatska izvan domovine (Sopta, Marin; Maletić, Franjo and Bebić, Josip, ed.), Golden Marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, pp. 127-132.

 • Kanižaj, Igor; Skoko, Božo (2012 ): Med ia and Public Relations as a Bridge Between Patients and Health Care Institutions /// Person in Medicine and Healthcare From Bench to Bedside to Community / Đorđević, Veljko; Braš Marijana; Miličić, Davor (ed.), Medicinska knjiga, Zagreb, pp . 427 436

 • Skoko, Božo; Bagić, Dragan (2011 ): Pet uvjerenja i 29 razloga protiv prilog tipologizaciji argumenata protiv članstva Hrvatske u Europskoj uniji // Hrvatska i Europa strahovi i nade / Ivan Šiber ed .); Fa culty of Political Science, University of Zagreb Zagreb, pp . 47 85 Skoko, Božo (2011 ): Hrvatska kao brend ili komercijalizacija nacionalnog identiteta // Hrvatski identitet / Lukić, Zorislav and Božo Skoko (ed .); Matica hrvatska, Zagreb, pp . 65 77.

 • Skoko, Božo (2011 ): Mediji i odnosi s javnošću među sobna potpora ili prijetnja? // Uvod u medije / Peruško, Zrinjka ed .); Naklada Jesenski i Turk Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, pp . 315 332. Skoko, Božo (2011 ): Moć stereotipa: Srbi o Hrvatima prije, za vrijeme i nakon sukoba // Kultura sjećanja 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti / Cipek, Tihomir ed .); Disput, Zagreb, pp. 93 108.

 • Skoko, Božo; Jugo, Damir (2009.): Odnosi s javnošću za nevladine i neprofitne organizacije // Odnosi s javnošću za organizacije civilnoga društva / urednici : Hajoš, Boris and Skoko, Božo; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb, pp . 7 21.

 • Skoko, Božo (2004): Kako očuvati hrvatski identitet, učiniti ga prepoznatljivim, privlačnim i profitabilnim u svijetu? // poglavlje u knjizi: Globalizacija i identitet / editors: Tuđman, Miroslav; Bekavac, Ivan, Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prospariteta - UHIP, Zagreb.

Članci

 • Skoko, Božo; Jakopović, Hrvoje; Gluvačević, Dejan (2018): Challenges of Branding in Post-Conflict Countries – The Case of Bosnia and Herzegovina, Tourism: an international interdisciplinary journal, Vol. 66, No. 4; 411-42. (original scientific paper)

 • Skoko, Božo; Labaš, Danijel (2018): Interpersonalna komunikacija i profil svećenika komunikatora, Bogoslovska smotra, vol. 88. no. 3, pp. 585-611. (original scientific paper)

 • Skoko, Božo; Vrdoljak, Nikola (2018): Stvarni dosezi news portala – međuodnos čitanosti, vjerodostojnosti i utjecaja, Hum – časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, vol. XIII, no. 19, pp. 79-98.

 • Skoko, Božo (2018): Mogućnosti i načini brendiranja Sinja te važnost Gospe Sinjske i Sinjske alke u tom procesu, in: 300. obljetnica slavne obrane Sinja 1715. (1715. – 2015.) Zbornik radova (Dukić, Josip and Grbavac, Josip, ed.), Franjevački samostan Gospe Sinjske, Viteško alkarsko društvo Sinj, Grad Sinj i općine Cetinske krajine, Sinj, pp. 741-754.

 • Skoko, Božo (2017): Communication Strategies and Branding Attempts of Selected Countries Created upon the Disintegration of the Former Yugoslavia, Sociologija i prostor, 55 (2017), 207 (1), pp. 5-31. (review paper)

 • Skoko, Božo (2017) Imidž Katoličke Crkve u hrvatskoj javnosti i mogućnosti upravljanja njime, Crkva u svijetu, god.LII, no. 3, pp. 434-458.

 • Skoko, Božo; Beljo, Adrian (2017) Imidž Hrvatske iz perspektive drugog i trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika – povratnika i useljenika u Hrvatsku, Hrvatska izvan domovine II – Zbornik radova predstavljenih na Drugom hrvatskom iseljeničkom kongresu u Šibeniku 1 – 3 July 2016. (Sopta, Marin; Lemić, Vlatka; Korade, Mijo; Rogić, Ivan and Perić Kaselj, Marina, ed.), Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, Zagreb, pp. 401-408.

 • Skoko, Božo (2016) Perception and Communication Issues Between Croatia and the European Union – From Croatian Independence in 1991 to EU Accession in 2013, Communication Management Review, Vol. 1, no. 1, p. 60-83.

 • Skoko, Božo; Gluvačević, Dejan (2016): Države kao turistički brendovi: kreiranje, upravljanje i vrednovanje, Medijske studije 7 (2016), 13, pp. 78-101 (review paper)

 • Skoko, Božo (2016): Identitet Hrvata i hrvatske države u govorima i porukama pape Ivana Pavla II, Poznańskie Studia Slawistyczne br. 10, Relacja państwo - Kościół w historii i kulturze, University of Poznań,

 • Jakopović, Hrvoje; Skoko, Božo (2016): Passengers' trust in information sources: examples of Croatian transport organizations // Economic and Social Development – 13th International Scientific Conference on Economic and Social Economic Development Book of Proceedings (Vrankić, Ilko ; Tomić, Daniel, ed.). Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, pp. 252-264.

 • Kruljac, Vedran; Skoko Božo (2016): The requirements and opportunities for promotion of croatian health tourism; Economic and Social Development – 13th International Scientific Conference on Economic and Social Economic Development Book of Proceedings (Vrankić, Ilko; Tomić, Daniel, ed.). Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, pp. 193-202.

 • Jakopović, Hrvoje; Skoko, Božo (2015.): Implementing framing in public relations: reporting on climate change as an example, Reconciling the Traditional and Contemporary – The New Integrated Communication, Communication Management Forum 2015. Proceedings (Verčič, D., Ciboci, L.; Jugo, D. ed.), Edward Bernays College of Communication Management, Zagreb, pp. 123-142. (paper review)

 • Skoko, Božo (2015) Imidž Hrvatske u Europi i percepcija Europske unije u Hrvatskoj od 1991. do 2013. Zbornik Hrvatsko članstvo u EU: izazovi i perspektive / Jure Vujić (ed.), Udruga hrvatskih diplomata, Zagreb (scientific paper).

 • Skoko, Božo (2014): Mogućnosti i načini jačanja brenda Dubrovnika kroz filmsku industriju i organiziranje događaja, Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, no. 1, pp. 175-190. (review paper).

 • Skoko, Božo (2014) Identitet i imidž Bosne i Hercegovine iz perspektive njezina tri naroda – istraživanje mogućnosti i prepreka na putu brendiranja, Mostariensia, year 18, no. 1-2, pp. 45-60. (original scientific paper).

 • Skoko, Božo (2014) Uloga hrvatskih iseljenika u procesima stvaranja imidža Hrvatske u svijetu. Zbornik Hrvatsko iseljeništvo i domovina - Razvojne perspektive / Hornstein Tomić, C. ; Hrstić, I. ; Majetić, F. ; Sabotič, I. ; Sopta, M. (ed.). Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, pp. 249-260 (scientific paper)

 • Skoko, Božo; Tipurić, Darko; Jugo, Damir and Mešin, Marina (2013): Crisis management dilemmas: differences in attitudes towards reactive crisis communication strategies among future business professionals in Croatia, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 9, No 2, pp. 27-37. (original scientific paper)

 • Skoko, Božo; Tihoni, Brčić; Vidačković, Zlatko (2013.): Uloga igranog filma u promociji Hrvatske – dosezi i mogućnosti, Medijske studije, 4 (7), pp. 54-74 (scientific paper, review paper).

 • Skoko, Božo; Gusić, Valentina (2013): Novi mediji u službi evangelizacije i životu župske zajednice – primjena u župama Zagrebačke nadbiskupije, Nova prisutnost 11 (2013) 2, pp. 193-214. (original scientific paper).

 • Skoko, Božo (2013): Izazovi i mogućnosti brendiranja sveučilišta, na primjeru Sveučilišta u Zagrebu, Kultura komuniciranja, 2 (2013); 439-450 (scientific paper).

 • Skoko, Božo and Jakopović, Hrvoje (Божо Скоко, Хрвое Якопович) (2013.): Может ли он-лайн-коммуникация заменить правительству традиционную технику связи с общественностью? (Опыт хорватского правительства), Интернет, власть и политика, Zbornik radova sa znanstveno-stručne konferencije, стр.110 – 115.

 • Skoko, Božo; Brčić, Tihoni; Gluvačević, Dejan (2012.): Uloga igranog filma u brendiranju država, regija i gradova, Međunarodne studije, vol. 12, no. 3-4, pp. 9-36 (scientific article, original scientific paper).

 • Skoko, Božo; Jelić, B runo (2012): Odnosi s javnošću između struke i profesije Pokušaji regulacije odnosa s javnošću // Medijske studije vol.3 (2012) no . 5; 66 84 ( review paper , scientific

 • Miličević, Katarina; Skoko, Božo; Krešić, Damir (2012 ): The Power of Tourism in Crea ting a National Brand: The Case of Croatia // Destination Branding & Marketing IV , Richards, V. (ed.), Welsh Centre for Tourism Research and Cardiff Metropolitan University. Cardiff, str. 236 247 ( scientific paper

 • Skoko, Božo; Jurilj, Danijel (2011): Uloga vladinih komunikacijskih strategija i kampanja u procesu pristupanja Europskoj uniji – iskustva Češke, Poljske, Slovenije i Hrvatske. // Politicka misao, vol. 48, no. 1; 215-232 (scientific paper, review paper).

 • Igor, Kanižaj; Skoko, Božo (2010): Mitovi i istine o novinarskoj profesiji imidž novinara u hrvatskoj javnosti // Medijske studije , vol. no . 1 2, 20 39 ( scientific paper , scientific conference presentation

 • Skoko, Božo; Benković, Vanesa (2009): Znanstvena metoda fokus grupa – mogućnosti i načini primjene // Politička misao, vol. 46, no. 3, 217-239 (scientific paper, review paper).

 • Skoko, Božo; Kovačić, Vinko (2009): Koncept meke moći država i njegova primjena na Republiku Hrvatsku // Polemos, vol. XII, 1 (23), 29-49 (scientific paper, review paper).

 • Skoko, Božo (2008): Primerjalna analiza medijskega poročanja o Hrvaški v Sloveniji in drugih državah nekdanje Jugoslavije // Toerija in praksa, XLV, 6, 817-829 (original scientific paper).

 • Skoko, Božo; Vukasović, Igor (2008): Organiziranje međunarodnih sportskih događaja kao promotivni i ekonomski alat države, Tržište, XX, 211-230 (scientific paper, review paper).