dr.sc. Filip Dujmović

Dr. sc. Filip Dujmović je predstojnik Ureda za odnose s javnošću i glasnogovornik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Zadužen je za cjelokupnu komunikaciju, upravljanje strategijama i krizno komuniciranje HZMO-a, a kroz radni vijek radio je na svim poslovima odnosa s javnošću u javnoj službi.

Završio je studij novinarstva (2000.) i poslijediplomski znanstveni studij Međunarodni odnosi (2009.) na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Na istom fakultetu 2011. obranio je doktorsku disertaciju na temu „Utjecaj Svjetske banke na politike reformi mirovinskih sustava zemalja bivše Jugoslavije“.

Od 2011. do 2013. sudjeluje kao IPA Publicity Officer u projektu “Strengthening the administrative capacity of competent authorities and implementation agencies for the Co-ordination of Social Security Schemes” u suradnji s Kraljevinom Švedskom, a 2008. sudjeluje u MATRA projektu „Digital workbook“ u suradnji s Kraljevinom Nizozemskom.

Redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima vezano uz problematiku mirovinskih sustava, te je na tu temu objavio nekoliko radova. Osnovna područja interesa su odnosi s javnošću i mirovinski sustavi.

 

Znanstveni radovi

 

  • Dujmović, F. (2017). Adaptations to Communication Trends of the Public Sector in Croatia - analysis of Croatian Pension Insurance Institute. Communication Management Forum 2017, Edward Bernays College of Communication Management, Zagreb, Croatia

  • Dujmović, F. (2011). Politika reforme mirovinskih sustava: Komparativna analiza Hrvatske, Slovenije I Srbije , Društvena istraživanja, Vol.20 No.1 (111).