Helena Šimić, dipl.nov.

  • Helena Šimić, dipl.nov.
  • Katedre na kojima predaje:

Životopis

Helena Šimić predavač je na Katedri za odnose s javnošću Edward Bernays University College specijalizirana za područje odnosa s javnošću i menadžmenta. Diplomirala je novinarstvo na Hrvatskim studijima te stekla diplomu Londonske škole za odnose s javnošću. Karijeru je započela u vodećim agencijama za tržišno komuniciranje, a posljednjih deset godina radila je u Millenium promociji kao starija savjetnica i voditelj ključnih projekata za najveće domaće i  međunarodne korporacije. Tvrtke L’Oreal, Sony, Johnson&Johnson, Lufthansa, HP, McDonald’s i brojne druge samo su neke od korporacija za koje je Helena savjetovala u komunikacijskim i Public Affairs aktivnosti te osmišljavala i  provodila marketinške i komunikacijske projekte.  Radom se usmjerila na strateško komuniciranje, odnose s medijima, product PR te korporativno i integrirano marketinško komuniciranje. Za NGO projekt „Jedan dan za čist okoliš” osvojila je i nagradu GrandPRix koju Hrvatska udruga za odnose s javnošću svake godine dodjeljuje najuspješnijim komunikacijskim projektima.

 

 

Znanstveni radovi

  • Pakozdi, Ivan; Tepeš, Iva; Šimić, Helena (2014). „Korporativno komuniciranje u poslovnim procesima – Odnosi s javnošću kao produžena ruka menadžmenta unutar telekomunikacijskih tvrtki“, Zbornik radova sa 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Sveučilište u Dubrovniku, 336 – 346 (ISBN: 978-953-57413-2-9)
  • Tepeš, Iva; Mondekar, Helena; Brezovnjački, Anđelko (2014). „Primjena tehnika kriznog komuniciranja u zrakoplovnom sektoru – Primjer prisilnog slijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa“,  Dani kriznog upravljanja, 7. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, 785 - 796  (ISBN: 978-953-7716-56-1; UDK [005.57:005.334]:656.7)