Helena Šimić, dipl.nov.

  • Helena Šimić, dipl.nov.
  • Katedre na kojima predaje:

Životopis

Helena Šimić rođena je 16. svibnja 1981. godine u Zagrebu. Nakon završetka osnovne škole (Osnovna škola Voltino) upisuje IV. jezičnu gimnaziju u Zagrebu, a potom 2000. godine upisuje Hrvatske studije gdje je diplomirala novinarstvo 2006. godine kada također stječe i diplomu Londonske škole za odnose s javnošću.

U radnom odnosu kontinuirano je od prosinca 2007. godine radeći u marketinškoj agenciji Innovo DDB kao account executive, a potom od 2009. godine u agenciji Gr8. Od ožujka 2010. godine zaposlena je u Novelti Milleniumu, sestrinskoj agenciji Millenium promocije, jednoj od vodećih agencija za odnose s javnošću u Hrvatskoj, a od 2011. godine postaje članom tima Millenium promocije. Od svog dolaska u agenciju radila je na više od 60 komunikacijskih i marketinških projekata kao voditelj i projektni menadžer strateških projekata pri čemu je stekla značajno iskustvo u odnosima s medijima, strateškom planiranju komunikacijskih aktivnosti, product PR-u, u segmentu društveno odgovornog poslovanja, kriznom komuniciranju te event menadžmentu.

Vodila je, supervizirala i bila odgovorna za provedbu najzahtjevnijih komunikacijskih projekata za brojne domaće i međunarodne klijente. Za projekt „Zelena čistka – jedan dan za čist okoliš“ čiji je bila voditelj, osvojila je GrandPRix u kategoriji najbolje prilagodbe globalne kampanje. U Millenium promociji obnaša funkciju starije savjetnice što uključuje vođenje, koordinaciju i superviziju agencijskih timova i projekata.

Šimić je angažirana u nastavi na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment od ljetnog semestra 2013. godine na kolegiju Uvod u odnose s javnošću 2. Od 2014. godine izabrana je u naslovno nastavno zvanje asistenta na kolegijima Uvod u odnose s javnošću 2, odnosno Osnove odnosa s javnošću te Korporativno komuniciranje.

Helena je članica Hrvatske udruge za odnose s javnošću i tečno govori engleski jezik.

Helena se specijalizirala za product PR, odnose s medijima, strateško savjetovanje te marketinške komunikacije iz gotovo svih područja djelovanja, a kao voditelj projekta „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“ osvojila je prestižnu nagradu GrandPRix 2012, koju dodjeljuje Hrvatska udruga za odnose s javnošću.

 

Znanstveni radovi

  • Pakozdi, Ivan; Tepeš, Iva; Šimić, Helena (2014). „Korporativno komuniciranje u poslovnim procesima – Odnosi s javnošću kao produžena ruka menadžmenta unutar telekomunikacijskih tvrtki“, Zbornik radova sa 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship, Sveučilište u Dubrovniku, 336 – 346 (ISBN: 978-953-57413-2-9)

  • Tepeš, Iva; Mondekar, Helena; Brezovnjački, Anđelko (2014). „Primjena tehnika kriznog komuniciranja u zrakoplovnom sektoru – Primjer prisilnog slijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa“,  Dani kriznog upravljanja, 7. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, 785 - 796  (ISBN: 978-953-7716-56-1; UDK [005.57:005.334]:656.7)