doc. dr.sc. Ivan Tanta

Životopis

Ivan Tanta rođen je i živi u Zagrebu. Diplomirao je 1985. godine na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a iste godine zapošljava se u Večernjem listu. Magistrirao je 1990. godine, dok je doktorat stekao 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom rada u Večernjem listu prolazi razvojni put od novinara gradske rubrike, crne kronike, poslijepodnevnog urednika na regal, dežurnog urednika, urednika inozemnog izdanja, urednika regionalnih izdanja, urednika deska vanjske politike, večernjeg urednika unutarnje politike do urednika regionalnih izdanja. Dr. sc. Ivan Tanta jedan je od utemeljitelja i pokretača Teleteksta HRT-a te voditelj projekta Večernjeg lista „Radio Večernji list“.

Iz Večernjeg lista 1999. godine prelazi u redakciju Vjesnika na mjesto zamjenika urednika deska i urednika gradske rubrike, a 2001. godine počinje predavati na Londonskoj školi za odnose s javnošću. Dr. sc. Ivan Tanta predaje na Hrvatskim studijima te na Veleučilištu VERN' i Visokoj poslovnoj školi Libertas. 2007. godine na Veleučilištu VERN' promaknut je u voditelja specijalističkog studija „Upravljanje poslovnim komunikacijama“ te je postao konzultant Rektorata Sveučilišta u Zagrebu za odnose s javnošću.

Dr. sc. Tanta predaje Odnose s javnošću i na Sveučilištu u Dubrovniku te na doktorskom studiju „Komunikologija“ Doktorske škole u Osijeku predmete Komunikacijske i medijske teorije, Korporativna kultura i korporativno komuniciranje. Potpredsjednik je Hrvatske udruge za odnose s javnošću, osnivač Hrvatskog vijeća za medije i član u jednom mandatu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Predavao je na De Paul University u Chicagu i na Ecole Fracoise de atache du presse u Parizu. Autor je više znanstvenih članaka, rasprava i recenzija. Dr. sc. Ivan Tanta nositelj je Bernaysovog kolegija Radionica: Interno komuniciranje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Odnosi s javnostima”.