doc. dr. sc. Lana Ciboci

Životopis

Doc. dr. sc. Lana Ciboci prodekanica je za znanost i upravljanje kvalitetom na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Predaje kao vanjska suradnica i na Hrvatskim studijima te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Potpredsjednica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, udruge civilnog društva koja je posvećena neformalnom medijskom obrazovanju djece, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika u školama. Udruga je 2017. nagrađena posebnom nagradom žirija Zaklade „Evens Foundation“ – vodećeg promotora medijskog obrazovanja u Europskoj uniji. Glavna je urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review te predsjednica Organizacijskog i supredsjednica Programskog odbora znanstvene konferencije Communication Management Forum. Voditeljica je Bernaysovog znanstveno-istraživačkog laboratorija. Urednica je nekoliko knjiga i zbornika radova te je objavila više od 15 znanstvenih radova posvećenih odnosu medija i djece te medijskoj pismenosti. Članica je hrvatskoga tima velikih međunarodnih projekata - EU Kids Online, Mind Over Media i The Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLE). Predsjednica je Matičnog povjerenstva za društvene znanosti Vijeća veleučilišta ili visokih škola Republike Hrvatske. U posljednjih je pet godina jedna od najbolje ocijenjenih predavača na Bernaysu. Znanstveni interesi: djeca i mediji, medijska pismenost, mediji i nasilje, pravni i etički aspekti masovnih medija.

 

Znanstveni radovi

• Ciboci, Lana (2019). Representation of Children and Youths in Media. U: Renee Hobbs, Paul Mihailidis (ur). The International Encyclopedia of Media Literacy, Nwe York: John Wiley & Sons.

• Ciboci, Lana; Osmančević, Leali (2019). Preschool Children and Media. U: Renee Hobbs, Paul Mihailidis (ur). The International Encyclopedia of Media Literacy, Nwe York: John Wiley & Sons.

• Ciboci, Lana (2018). Medijska pismenost učenika osmih razreda u Zagrebu. Medijske studije, 9 (17), 23-46.

• Jugo, Damir; Ciboci, Lana; Banovac Barić, Maja (2018). Political Leaders in Daily Newspapers: Analysis of the 2016 Croatian Parliamentary Elections. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 27 (3), 473-491.

• Uredništvo knjige: Edward L. Bernays i rođenje odnosa s javnošću / Jugo, Damir; Ciboci, Lana; Pakozdi, Ivan; Jeleč, Ivana; Takahashi, Marta; Beljo, Adrian (2018) (ur). Zagreb: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, 2018., ISBN 978-953-58317-5-4.

• Uredništvo zbornika: Living in Crisis Mode: Time to Reconsider Definition, Meaning and Practice? / Verhoeven, Piet; Jugo, Damir; Jakopović, Hvroje, Ciboci, Lana (2018). (ur.). Zagreb: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment.

• Jugo, Damir; Ciboci, Lana; Alavanja, Maro (2017). Trends in education of communication professionals: The perspective of educators and employers in Croatia. Public Relations Review, 43 (45): 998-1006. doi:10.1016/j.pubrev.2017.06.002

• Ciboci, Lana; Osmančević, Leali (2017). Percepcija učenika osmih razreda o prikazu djece i njihovih prava u hrvatskim medijima, 91-104. U: Car, Viktorija ; Matović, Marijana (ur.). Mediji, novinarstvo i ljudska prava. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Hanns-Seidel-Stiftung.

• Uredništvo zbornika: Reconciling the traditional and contemporary: the new integrated communication / Verčič, Dejan; Jugo, Damir; Ciboci, Lana (2015) (ur.). Zagreb: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment.

• Deriš, Barbara; Ciboci, Lana (2016). Parents' Perception of Influence of Television Commercials on Preschool Children, 1133-1141. U: Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije Ofel. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.

• Ciboci, Lana; Osmančević, Leali (2015). Kompetentnost nastavnika hrvatskoga jezika za provođenje medijske kulture u hrvatskim osnovnim školama, 121-138. U:  Car, Viktorija; Turčilo, Lejla; Matović, Marijana (ur.). Medijska pismenost: preduvjet za odgovorne medije / Sarajevo: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

• Ciboci, Lana; Labaš, Danijel (2015). Utjecaj medija na igru djece predškolske dobi, 363-388. U: Smajić, D.; Majdenić, V. (ur). Dijete i jezik danas – Dijete i mediji. Zbornik radova sa VII. Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

• Ciboci, Lana (2015). Od medijskog opismenjavanja do odgovornog roditeljstva // Komunikacija odgaja – odgoj komunicira. Emocionalna i medijska pismenost / Marković, Nedjeljko (ur.). Zagreb: Pragma.

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel (2015). Public Opinion Research as a Prerequisite for Media Education Strategies and Policies, 171-182. U: Sirkku Kotilainen, Reijo Kupiainen (ur.). Reflections on Media Education Futures. Göteborg: Nordicom.

• Ciboci, Lana (2014). Grupe mržnje na društvenim mrežama – novi oblici nasilja među djecom i mladima // Nasilje na Internetu među i nad djecom i mladima, 13-26. U: Marijana Majdak, Lucija Vejmelka, Katarina Radat, Annamaria Vuga (ur.). Nasilje na Internetu među i nad djecom i mladima. Zagreb: Društvo za socijalnu podršku.

• Ciboci, Lana (2014). Odgovornost medija u zaštiti ljudskih prava. U:  Malović, Stjepan; Maletić, Franjo; Vilović, Gordana; Kurtić, Najil (ur.). Masovno komuniciranje. Zagreb, Koprivnica : Golden marketing - Tehnička knjiga, Sveučilište Sjever.

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel (2014).  Media education from the perspective of parents of preschool children: challenges and trends in free time media use. Medijska istraživanja, 20 (2); 53-67.

• Ciboci, Lana (2014). Zaštita privatnosti djece u Večernjem listu i Jutarnjem listu u 2013. godini u odnosu na 2010. godinu. Medijske studije, 5 (9); 92-106.

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel (2013). The Efficiency of Regulation and Self- regulation: Croatian Media’s Protection of Children’s Rights (2008 – 2012). CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem = Communication Management Quaterly. 8 (29); 147-170.

• Labaš, Danijel; Kanižaj, Igor; Ciboci, Lana (2012). Medijsko izvještavanje o zlostavljanjima u katoličkim odgojnim ustanovama u Irskoj. Riječki teološki časopis. 38 (2); 279-312.

• Uredništvo zbornika: Djeca medija: Od marginalizacije do senzacije / Ciboci, Lana, Kanižaj, Igor, Labaš, Danijel (ur.). Zagreb: Matica hrvatska.

• Ciboci, Lana; Jakopović, Hrvoje; Opačak, Suzana; Raguž, Anđelka; Skelin, Petra (2011). Djeca u dnevnim novinama : Analiza izvještavanja o djeci u 2010. U: Ciboci, Lana ; Kanižaj, Igor ; Labaš, Danijel (ur.). Djeca medija: Od marginalizacije do senzacije.Zagreb: Matica hrvatska.

• Kanižaj, Igor; Ciboci, Lana (2011). Kako je nasilje preko medija ušlo u naše domove - utjecaj učinci i posljedice nasilja u medijima na djecu i mlade. Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel (ur.). Djeca medija - od marginalizacije do senzacije. Zagreb: Matica hrvatska.

• Kanižaj, Igor; Ciboci, Lana (2011). Nacionalne manjine u hrvatskim medijima 2001.- 2011. Romić, Milana (ur.). Izolacija ili integracija - kako mediji pristupaju uključivanju manjina u javnu sferu? /

• Zagreb: B.a.b.e.!.

• Labaš, Danijel; Ciboci, Lana (2011). Afera Indeks – u središtu pozornosti medija i javnosti. Medianali: međunarodni znanstveni časopis za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva, 5 (9); 1-40.

• Labaš, Danijel; Ciboci, Lana (2010). Bolonjski proces i visoko školstvo medijskim očima. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 8 (3); 343-369.

 

Stručne publikacije

 

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel; Osmančević, Leali (2018). Obitelj i izazovi novih medija: Priručnik s radnim listićima za roditelje, nastavnike i stručne suradnike – treće dopunjeno izdanje. Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel; Osmančević, Leali (2016). Obitelj i izazovi novih medija: Priručnik s radnim listićima za roditelje, nastavnike i stručne suradnike – drugo dopunjeno izdanje. Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu. 

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel; Osmančević, Leali (2015). Obitelj i izazovi novih medija: Priručnik s radnim listićima za roditelje, nastavnike i stručne suradnike. Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturnu

• Ciboci, Lana; Osmančević, Leali; Preselj, Vladimir (2015). Svijet interneta na dlanu (edukativna brošura). Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel - uredništvo brošure čiji su autori Blažina, Katarina; Fedor, Ivan; Labaš, Danijel (2015). Mediji (i) naši učitelji (edukativna brošura). Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel - uredništvo brošure čiji su autori Ivasović, Sebastijan; Lovrečić, Beatta; Raknić, Damjan; Labaš, Danijel (2015). Svijet videoigara (edukativna brošura). Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel - uredništvo brošure čiji su autori Hatipović, Mehmed; Jurković, Ines; Samardžić, Andriana (2015). Kako prepoznati senzacionalizam u medijima (edukativna brošura). Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

• Ciboci, Lana; Osmančević, Leali (2015). Čarobni (varljivi) svijet reklama (edukativna brošura). Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

• Ciboci, Lana; Kanižaj, Igor; Labaš, Danijel - uredništvo brošure čiji su autori Adamović, Irina;  Andrlon, Mirta; Jogunica, Virna (2015). Stereotipi i medijski prikazi ljepote (edukativna brošura). Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

• Ciboci, Lana; Osmančević, Leali (2014). Mediji bez nasilja? (edukativna brošura). Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

• Ciboci, Lana; Osmančević, Leali; Trbušić, Davor (2013). Dobro došli u svijet interneta. Sigurni uz Djecu medija (edukativna brošura). Zagreb: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.