Violeta Colić, dipl. ing. math.

Životopis

Violeta Colić je diplomirala matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Profesionalnu karijeru je započela u medijima radeći kao novinar na području ekonomije u zagrebačkom dopisništvu Novog lista te kao urednik u informativnom programu Obiteljskog radija, što joj je omogućilo da izvrsno upozna rad tiskanih i elektronskih medija.

Nakon odlaska iz novinarstva četiri je godine, od 1999. do 2003., bila direktorica Ureda za odnose s javnošću Agrokor koncerna. Iz Agrokora prelazi u Premisu, vodeću hrvatsku agenciju za odnose s javnošću u kojoj je od 2004. godine partner.

Svojim dosadašnjim radom u području odnosa s javnošću Violeta Colić je stekla bogato iskustvo u odnosima s medijima, korporativnom, strateškom i kriznom komuniciranju te internoj komunikaciji. U dosadašnjoj karijeri vodila je timove i sudjelovala u mnogim ključnim komunikacijskim projektima među kojima su i preuzimanje Karlovačke pivovare od strane Heinekena, preuzimanja Plive od strane Barr Phamaceuticalsa te javne ponude dionica Ine i HT-a. Osobito bogato iskustvo ima u kriznom komunikacijskom menadžmentu koji je, uz ostale, radila i za Coca Colu, Večernji list, Inu, Hrvatski telekom, Allianz…Angažirana je i na području edukacije u odnosima s javnošću, među ostalim i kao gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te treninga javnog i medijskog nastupanja. Aktivno je angažirana u Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću gdje je upravo u trećem mandatu članice Nadzornog odbora. S najvišom ocjenom diplomirala je u prvoj generaciji na hrvatskom CIPR (Chartered Institute for Public Relations) programu te je članica britanskog CIPR-a i certificirani CIPR predavač.

 

Znanstveni radovi

 

  • Colić V., Klapan A. (2017) Crisis Communication and Social Media: A Case Study of a Crisis in the Retail Sector in Croatia, presented at Communication Management Forum 2017, Zagreb and published in coference proceedings „Living in Crisis Mode“

  • Tkalac Verčić A., Colić V, (2016) Journalistst and public relations specialists: A coorientational analysis, presented at BledCom 2016 and published in Public Relations Review 42 (2016) 522-529

  • Colić V., Klapan A. (2015) New media and internal Communication: Employee engagement perspective, presented at Communication Management Forum 2015, Zagreb and published in conference proceedings „Reconciling the Traditional and Contemporary: the New Integrated Communication“