dr. sc. Dina Tomšić

Životopis

Dr. sc. Dina Tomšić rođena je 1970. u Zagrebu. Diplomirala je 1994. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na tom je fakultetu 2007. magistrirala poslovno upravljanje - MBA, a 2015. godine i doktorirala, obranivši doktorsku disertaciju iz disciplina strateški menadžment i korporativno upravljanje. Navedene discipline fokus su joj poslovnog i istraživačkog interesa.

Poslovnu karijeru započela je 1994. na Zagrebačkom velesajmu odakle je 2009. kao v.d. pomoćnica voditelja Podružnice prešla u Direkciju Zagrebačkog holdinga na mjesto pomoćnice člana Uprave, gdje vodi korporativne projekte Grupe ZGH, od kojih je projekt Operativno restrukturiranje Društva u tijeku. Od prosinca 2015. imenovana je na dužnost voditeljice podružnice Zagrebački velesajam, u kojoj je pokrenula aktivnosti redizajna sajamske djelatnosti te cjelovitu transformaciju i repozicioniranje Zagrebačkog velesajma u nacionalnom i internacionalnom okruženju. Do kraja 2016. godine bila je zamjenica predsjednice i članica nadzornih obora četiriju povezanih trgovačkih društava iz Grupe Zagrebački holding.

Uz poslovnu njeguje i znanstvenu karijeru. Članica je istraživačke akademske mreže SEECGAN te je članica nadzornog odbora Hrvatskog instituta direktora - CID. Objavila je kao autorica ili koautorica dvadesetak znanstvenih radova i poglavlja u knjigama. Sudjeluje i izlaže na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Od 2015. pridružila se Bernay's timu gdje je nositeljica kolegija: Osnove menadžmenta. U 2016. godini izabrana je u naslovno zvanje višeg predavača. Govori engleski i talijanski.

 

Znanstveni radovi

 

Znanstveni posljediplomski radovi

 • Tomšić, D. (2015). Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb, doktorska disertacija.

 • Tomšić, D. (2007). Strateško upravljanje projektima u sajamskoj industriji Hrvatske, Ekonomski fakultet Zagreb, magistarski rad.

Poglavlja u knjizi

 • Tipurić, D., Tomšić, D., Arnerić, J. The Role of Corporate Reputation in Enhancing Dynamic Capabilities in Tipurić, D., Vrdoljak Raguž, I. i Daraboš, M (edts). Dynamics of organizational change: Beyond identity and reputation. Harlow: Pearson Education Limited, 2015., str. 8-28

Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima s međunarodnih konferencija

 • Tipurić, D., Tomšić, D. (2016). Collaborative strategies to heal the competitive paradigm shortcuts. Proceedings of the 4th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: New Governance for Value Creation, Towards Stakeholding and Participation. Tipurić, Darko ; Kovač, Ivana (ur.), Zagreb: CIRU - Governance research and Development Centre, str. 1247-1260

 • Tipurić, D., Tomšić, D. (2015). The Sources of Firm Aptitude. Proceedings of the 3nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Tipurić, D., Daraboš, M. (ur.), Zagreb: CIRU - Governance research and Development Centre, str. 563 -577

 • Tipurić, D., Tomšić, D., Arnerić, J. (2015). The Role of Corporate Reputation in enhancing Dynamic Capabilities. Proceedings of the 3nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Tipurić, D., Daraboš, M. (ur.), Zagreb: CIRU - Governance research and Development Centre, str. 43 -58

 • Tipurić, D., Mešin, M., Tomšić, D. (2014). Board Dynamic Capability. Proceedings of the 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Tipurić, D., Mešin, M. (ur.), Zagreb: CIRU - Governance research and Development Centre, str. 21-34

 • Tomšić, D. (2013). The Role of Firm Reputation in Corporate Governance Processes. Proceedings of the 1st Interantional OFEL Conference on Corporate Governance. Tipurić, D., Podrug, N. (ur.), Zagreb: CIRU - Governance research and Development Centre, str. 845-862

 • Bakran, V., Čuturaš, A., Tomšić, D. (2012). Corporate Governance Challenges in State-Owned Companies in Croatia: Croatian Lottery Case. 1st International Conference CORPORATE GOVERNANCE – NEW EXPERIENCES: IMPLEMENTATION IN SOUTH EASTERN EUROPE. Horak, H. (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 140-163

Radovi u znanstvenim časopisima:

 • Tipurić, D., Tomšić, D. (2015). Reputational Dynamic Capability – What’s Board Got To Do With It. Corporate board: role, duties & composition, Vol. 11(2); 241-253

 • Tomšić, D (2015). Prikaz knjige Tipurić, D. i suradnici: KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U HRVATSKOJ – Ocjena kvalitete korporativnog upravljanja hrvatskih dioničkih društava SEECGAN metodologijom. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol. 13(1)

 • Tomšić, D., Cindori, S., Franić, D. (2015). Corporate Governance in Municipally Owned Companies : The Case of Zagreb City Holding. Regionalna naučnostručna i biznis konferencija „Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik“ LIMEN 2015, Zbornik radova. Bevanda, Vuk i dr. (ur.), Beograd: Udruženje ekonomista i menadžera Balkana, 2015. 309-316

 • Tomšić, D. (2014). Prikaz knjige Darko Tipurić: ILUZIJA STRATEGIJE - Razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća. Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. Vol. 65 (3), str. 260-264

 • Tomšić, D. (2013). Towards a Relational View of Corporate Governance. Montenegrin Journal of Economics (1800-5854), Vol. 9(2), str. 71-87

 • Cingula, M., Hruška, D. i Tomšić, D. (2012). Corporate Governance Challenges in Municipally Owned Companies - Case of Croatia. International Journal of Management Cases (1741-6264), Vol. 14 (3), str. 99-106

 • Tomšić, D. (2009). Competitiveness of the Croatian Exhibition Industry and the Impact of the Economic Crisis, CIRR - Croatian International Relations Review, Vol. XV (54/57), str. 53-72

 • Tomšić, D. (2009). Prikaz knjige Thomas J. Peters and Robert H.Waterman: In Search of Excellence-Lessons from Americas Best-Run Companies, CIRR - Croatian International Relations Review, Vol. XIV (52/53), str. 151

 • Tomšić, D. (2008). International Fairs as a Tool of Economic Diplomacy, CIRR - Croatian International Relations Review, Vol. XIV (50/51), str. 33-45

Stručni radovi:

 • Tomšić, D (2015). Prikaz knjige Tipurić, D. i suradnici: KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U HRVATSKOJ – Ocjena kvalitete korporativnog upravljanja hrvatskih dioničkih društava SEECGAN metodologijom/ COPRORATE GOVERNANCE IN CROATIA – The Quality Evaluation of Corporate Governance in Croatian Joint Stock Companies via SEECGAN methodology. CIRR – Croatian International Relations Review, Vol. 21(73)

 

Svi radovi dostupni na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=314872
Članci u poslovnim časopisima: www.liderpress.hr