Dorotea Milas, mag. phil. et. mag. rel.

Životopis

Dorotea Milas rođena je 3. siječnja 1976. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove diplomirala studij filozofije i studij religijskih znanosti te stekla akademski naziv magistra filozofije i magistra religijskih znanosti (mag. phil. et mag. rel.).

Prodekanica je za znanost na Poslovnom veleučilištu Zagreb na kojem je u stalnom radnom odnosu te predaje na katedrama Marketing i komunikacije i Menadžment i produkcija u kulturi. Bogato radno iskustvo na području kulture i umjetnosti stekla je radeći, dugi niz godina, u najstarijoj, hrvatskoj, kulturnoj instituciji, Matici hrvatskoj. Otuda proizlaze njezini životni i istraživački interesi s područja filozofije (etika i filozofija znanosti), religijskih znanosti, komunikologije i kulturologije. Sudjeluje je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama te objavljuje znanstvene i stručne radove. Članica je Upravnog odbora Zaklade „Kultura nova“, Matice hrvatske i Hrvatskog filozofskog društva.

Znanstveni radovi

  • Galić, Goran; Milas, Dorotea (2016). „Komuniciranje posebnih događaja u kulturi.", Život u digitalnom dobu - društveni aspekti. Fedor Rocco - Druga međunarodna znanstveno-stručna konferencija iz područja marketinga i komunikacija. Zagreb: Visoka poslovna škola Zagreb – znanstveni rad je recenziran i kategoriziran u statusu prethodnog priopćenja te u postupku objave, planirana objava Zbornika je kolovoz 2016.

  • Milas, Dorotea; Galić, Goran (2014). „Krizno komuniciranje i medijska percepcija Crkve u slučaju odreknuća pape Benedikta XVI.", Dani kriznog upravljanja, 7. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica, 767. - 784. (ISBN: 978-953-7716-56-1, UDK [005.57:005.334]:070; 659.3:005.334).

 

Rad u znanstvenom časopisu:

  • Milas, Dorotea (2012). „Etički konflikti u odnosima s javnošću". Medianali, vol. 6., no. 11., Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku, 51. – 66. (UDK:17:659, print verzija: ISSN 1846-436X, online verzija: ISSN 1849-0719).

Izlaganje na znanstvenim skupovima

  • Galić, Goran; Milas, Dorotea (2015). "Media Relations in Cultural Organisations - Museum Night and Book Night Case Studies", Reconciling the traditional and contemporary: the new integrated communication, Communication Management Forum 2015, Zagreb: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

  • Milas, Dorotea (2009). „Etički konflikti u odnosima s javnošću", 18. Dani Frane Petrića, međunarodni interdisciplinarni simpozij, Cres: Hrvatsko filozofsko društvo

  • Milas, Dorotea; van der Vegt, Sofia (2009). „Uloga etičkog povjerenika u odnosima s javnošću", Odnosi s javnošću - izazovi u recesijsko vrijeme, međunarodni znanstveno-stručni skup. Zagreb: Visoka škola za odnose s javnošću Kairos

Korekture, redakture i prikazi

  • Stipčević, Badurina (2013). Hrvatska srednjovjekovna proza I., biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb: Matica hrvatska - korektura

  • Dürrigl, Marija-Ana (2013). Hrvatska srednjovjekovna proza II., biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb: Matica hrvatska - redaktura

  • Milas, Dorotea (2012). "Ruđer Bošković kao pjesnik". Prikaz knjige: Ruđer Bošković: Pomrčine Sunca i Mjeseca, Zadarska smotra, br.3., god. LX., Zadar: Matica hrvatska Zadar