dr. sc. Damir Novotny

Dr. sc. Damir Novotny diplomirao je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu 1980. godine, magistar znanosti postaje 1986. godine. Doktorski studij završio je 2010. godine obranom rada „Strategija međunarodnog marketinga uz primjenu internetske tehnologije“. Svoju karijeru započeo je 1980. godine kao ekonomist u banci, od 1984. do 1988 godine direktor je podružnice Industrogradnja Group, četiri godine bio je direktor Klub Mode,  te kao predsjednik uprave Kemikalija Group. Od 1994. do 2000. godine partner je u tvrtki FCI – Fiscer Consultants International. Od 2000. do 2002. godine je generalni direktor u T&MC Group - Top Management Consultants. Na Visokoj školi za tržišne komunikacije u zagrebu od 2008. do 2015. godine radio je kao viši predavač na kolegijima Osnove ekonomije te Kreativna ekonomija. Privredni vjesnik i Zaklada Gorzada Nikića nagradila ga je 2013., 2015. i 2017. godine nagradom „Ekonomski analitičar godine“.

 

Znanstveni radovi 

 • Novotny, D. (2017). Hrvatsko gospodarstvo između sekularne stagnacije i perspektiva ubrzanog rasta u institucionalnom okviru EU,  Ekonomija/Economics, 24 (1), str. 75-92., JEL klasifikacija: O24, O47

 • Novotny, D. (2016). Dugovi dolaze na naplatu – kako izaći iz vrzinog kola?, Perspektive, Perspektive,Vol.6 (1) ISSN 1848-140X

 • Novotny, D., Sabati, Z. i Kale, P. (2016). Revalorizacija kulturno-povijesne baštine i kreativni turizam kao pokretači razvoja post-industrijskih gradova: slučaj istočne Hrvatske. TEMATSKI ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA: Savremeni menadžment alati i ekonomija turističkog sektora današnjice, UDEKOM, Beograd

 • Novotny, D. (2015). Duboke socio-ekonomske neravnoteže kao prepreke dinamičnom gospodarskom razvoju istoka Hrvatske , Zbornik drugog međunarodnog interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa: Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj hrvatskog istoka, Institut Ivo Pilar, Zagreb

 • Novotny, D. (2015). Fiskalna politika i kriza hrvatskog gospodarstva - u potrazi za rješenjima, Ekonomija / Economics,  Vol. 22/ No 1, Rifin, Zagreb,

 • Novotny, D. (2013). ”Ekonomska politika u kontekstu Europske unije: novi model vladnih politika kao pretpostavka održivog ekonomskog rasta”, Ekonomija/Economics, Vol. 20, No 1, str. 65-90., JEL klasifikacija: L52, L53, O11

 • Novotny, D. (2012). ”Promjena paradigme u vođenju ekonomske politike i strukturne promjene kao temeljne pretpostavke održivog rasta hrvatskog gospodarstva”, Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj – urednici: Prof.dr.sc. Mladen Vedriš i Prof.dr.sc. Uroš dujšin i suradnici, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, JEL klasifikacija: H00,

 • Leksikon Marketinga (2011). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urednik: Jozo Previšić; Novotny D. – suradnik

 • Napisao tekst za 13 marketinških pojmova. ISBN 978-953-6025-39-8

 • Novotny, D. (2011). ”Promjena paradigme i vođenju ekonomske politike i strukturne promjene kao temeljne pretpostavke održivog rasta hrvatskog gospodarstva” Ekonomija/Economics, Vol. 18, No 2, str. 313-329 JEL klasifikacija: H00,

 • Novotny, D.; Sabati, Z. i Mekovec, R.. (2010). „Adoption of u-commerce in Croatia -a preliminary study”, Central European Conference on Information and Intelligent Systems, Conference Proceeding CECIIS – 2010 , http://www.ceciis.foi.hr/app/index.php/ceciis/2010 ISSN 1847 – 2001, eISSN 1848 –  2295

 • Novotny, D.; Sabati, Z. i Mekovec, R. (2009). „U-commerce is here, are we ready?, Central European Conference on Information and Intelligent Systems, Conference Proceeding CECIIS – 2009 http://www.ceciis.foi.hr/app/index.php/ceciis/2009/paper/view/254 ISSN 1847 – 2001, eISSN 1848 –  2295

 • Novotny, D. (2008), ”Predstavlja li inflacija opasnost od dugoročne stagnacije - Inflacija i ekonomski rast”, Ekonomija / Economics, Vol. 15, No 1, str. 299-313.  ISSN  1330 - 0636

 • Novotny, D. and Sabati, Z. (2008), „How implementation of Enterprise Resources Planning Systems can improve a company’s competitiveness?” Central European Conference on Information and Intelligent Systems, Conference Proceeding CECIIS 2008; http://www.ceciis.foi.hr/cms/index.php/past_conferences/CECIIS2008/34-ceciis2008/59-about_conference ISSN 1847 – 2001, eISSN 1848 –  2295

 • Novotny, D. (2007), ”Javni i vanjski dug RH: utjecaj na ekonomski rast, stvaranje novih ekonomskih struktura i održivo upravljanje”, Ekonomija / Economics, Vol. 14, No.1, str. 299-311. JEL klasifikacija: E31

 •  Novotny, D. (2006). “ Internet ekonomija i gospodarski rast”, Ekonomski pregled, No. 5-6,str. 364-381  ISSN 0424-7558

 • Novotny, D., Sabati, Z. (2007). ”Internet Enabled Public Services as a Driver of Economic Growth- Case Study Croatia” ”, Journal of Information and Organization Sciences, ISSN 1846-9418 (online), ISSN 1846-3312 (print)

 • Novotny, D. (2006). „Financijski sektor u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1995-2005”, Ekonomski anali, Beograd, No. 168, str. 109-120, JEL klasifikacija: E0