Siniša Kovačić

Životopis

 

Na HRT-u počinje honorarno surađivati 02. travnja 1996. godine nakon položene audicije za Zagrebačku panoramu. U stalni radni odnos ulazi 2003. godine nakon završenog studija. Autor je brojnih izvještaja i reportaža, urednik i voditelj dnevnih informativnih emisija (od Vijesti, podnevnog, središnjeg do trećeg Dnevnika), a od 2008. do 2010. bio je urednik DESK-a Informativnog programa HTV-a. Godine 2006. dobio je nagradu HND-a za TV istraživačko novinarstvo. Hrvatski sabor 4. ožujka imenovao ga je za vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a, a mandat mu je uredbom Vlade RH 31. kolovoza produžen do 01. listopada. Od 1. veljače 2018. godine odlukom Hrvatske biskupske konferencije (HBK) imenovan je glavnim urednikom Hrvatske katoličke mreže.

Prvi puta, nastavno zvanje predavača stekao je 25. rujna 2008., na Visokoj poslovnoj školi Zagreb, temeljem natječaja iz 2007. i prethodnog mišljenja Matičnog povjerenstva za područje društvenih znanosti Vijeća veleučilišta i visokih škola RH od 30. travnja 2008.

U studenom 2013. na sjednici Stručnog vijeća Visoke poslovne škole Zagreb reizabran je u zvanje predavača, a temeljem odluke Nacionalnog vijeća za znanost.u ožujku 2014. na sjednici Senata Sveučilišta u Mostaru izabran je u višeg asistenta. U listopadu 2018. na sjednici Stručnog vijeća Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays reizabran je u zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti. U studenom 2015. na osnivačkoj skupštini Hrvatskih novinara i publicista izabran je za prvog predsjednika HNiP-a. Dužnost je obnašao do ožujka 2016. godine kada radi preuzimanja dužnosti na HRT-u podnosi ostavku. Od tada je redovan član HNiP-a.

 

Znanstveni radovi

  • Kovačić, S., Baran, T. (2018): „Novi mediji – generator novih tehnika manipulacija“, HUM: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, str. 271-294., UDK: 004.738.5, izvorni znanstveni članak,

  • Hip, O., Idlbek, R., Kovačić, S., Makić, S. (2014.) : „Informacijska i komunikacijska tehnologija kao izvor stresa u 21. stoljeću“, Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti, 2014. str. 227-291 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni) ISBN: 978-953-57657-3-8

  • Tomić, Z., Kovačić, S. (2014): “Manipulacija medijima i manipulacija medija“, Kultura komuniciranja, znanstveno stručni godišnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Novinarstvo, str. 184.-210., ISSN 2232-8599, UDK 174:[ 32.019.51:654.19 32.019.51:654.19]:174, izvorni znanstveni članak, Mostar, 2014.

  • Sapunar, M., Vasilj, M., Kovačić, S. (2013): „Isticanje komentara u informativnim žanrovima“, Kultura komuniciranja, znanstveno stručni godišnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Studij novinarstva, str. 486.-501., ISSN 2232-8599, UDK 070.11(497.6=163.42)(047.31), Mostar, svibanj 2013.

  • Milas, Z., Kovačić, S. (2013): „ Etika u političkim odnosima s javnošću – (ne) transparentnost, sukobi interesa i potencijalne krizne situacije, Zbornik radova VI. međunarodne konferencije „Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, str.  985.-1002., ., ISBN: 978-953-7716-44-8, UDK 659.4:32 323.23:17, pregledni rad, Velika Gorica, 28. i 29. svibnja 2013.

  • Milas, Z., Kovačić, S. (2012): „Krizno komuniciranje i medijska recepcija hrvatskih političara koji su izazvali prometne nesreće ili nezgode – analiza reputacijske štete stranke ili osobe“, Zbornik radova V. međunarodne konferencije »Dani kriznog upravljanja«, Veleučilište Velika Gorica, str. 233.-256., ISBN 978-953-7716-31-8, UDK [005.334:005.57]:656.1.08 316.77:32-051(497.5)32-051(497.5).656.1.08, izvorni znanstveni rad, Velika Gorica, 24. i 25. svibnja 2012.

  • Tomić, Z., Milas, Z., Kovačić, S. (2007): „Modeli odnosa s javnošću“, HUM, sv. 2., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, str. 224.-242, ISSN 1840-233X, UDK 659-44, članak, znanstveni rad

 

 Uredništvo knjiga

  • Tomić, Z. (2005): Osnove političkog komuniciranja (ur. Siniša Kovačić), PK, III. Izdanje, Mostar