Nataša Mance, mag. univ. spec.

Nataša Mance je diplomirana anglistica i hispanistica, te magistrica konferncijskog prevođenja (Sveučilište u Zagrebu). Dugogodišnji je predavač jezika i konferencijska prevoditeljica, najviše u EU institucijama u Bruxellesu (Europski parlament, Europska komisja, Europsko vijece, misije tih institucija u Hrvatskoj), kao i na raznim skupovima najviše razine u Hrvatskoj i inozemstvu. Predaje i predmet Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol na više visokih učilišta i u privatnom aranžmanu te je i predavač na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju konferencijskog prevođenja Sveučilišta u Zagrebu. Prateći brojna hrvatska izaslanstva i prevodeći u mnogim protokolarnim situacijama tijekom većeg broja godina, stekla je veliko iskustvo u međunarodnim odnosima i protokolarnoj praksi.

Autorica je silabusa za predmet Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol, koji je iznimno često biran i dobro ocijenjen izborni predmet na više visokih učilišta. Predstojnica je Katedre i predavačica na Bernaysu, VERN'u, Sveučilištu u Zagrebu te je angažirana za predavanja na raznim seminarima, kongresima i visokim školama.

Organizira i koordinira pismene i usmene (konferencijske) prevoditelje, organizira timove pismenih prevoditelja i konsekutivnih i simultanih prevoditelja za različite institucije i organizacije, u zemlji i inozemstvu.

 

Znanstveni radovi

 

  • Fištrek.L, Lekić.R, Mance N., (2016) „Heritage and cultural tourism:case study Orion project as a self sustainable cultural product“, 5th International Conference on Heritage an Sustainable Development, from 12th to 15 th July, Lisabon, Portugal

  • Lekić, R., Trezner, Ž., Mance, N. (2014) DMC as a creator of memorable experience in tourist destination,THI2014 22nd Biennial International Congress Tourism & Hospitality industry 2014, Opatija, May 08 09, conference proceeding

  • Lekić, R, Herceg, D, Mance, N. (2014) “Home Swapping A New International Trend: Emotions Lead to an Authentic Exprerience” 2nd Belgrade International tourism conference, “Thematic tourism in global environment: advantages, challenges and future develpments”, Belgrade 28. 29. March 2014

  • Lekić, R.; Majić, M.; Mance, N. (2013) Systems Concept of Experience in Tourism, M Sphere International Conference, 10 12.10.2013. Dubrovnik

Rad u stručnom časopisu

  • Lekić, R, Herceg, D, Mance, N. (2014) The Business of Tourism, No 13, Scientific Journal issued by the College of tourism Belgrade, “Home Swapping A New Intern ational Trend: Emotions Lead to an Authentic Experience “, page 119, UDC:005 32:338.48