dr. sc. Zdravko Kedžo

Životopis

Rođen je 1956. godine u selu Ostrogašica, općina Drniš, Republika Hrvatska. Od 1958. godine živi u Šibeniku gdje je završio osnovnu i srednju školu. U Zagrebu je 1981. godine diplomirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirao na poslijediplomskom studiju iz Međunarodnih političkih odnosa.

Od 1982. do 1994. godine radio je u Šibeniku na novinarskim poslovima u ustanovi „Informativni centar Šibenik” u sastavu kojeg su lokalni tjednik “Šibenski list“ i radio “Županijski radio Šibenik”. Za tih 12 godina radio je kao novinar, a potom niz godina kao glavni i odgovorni urednik Šibenskog lista i Radio Šibenika. Nakon toga bio je i ravnatelj cijelog “Informativnog centra”. “Radio Šibenik” je za svoj rad dobio najveće moguće priznanje - Nagradu Grada Šibenika.

Od 1994. do 1998. godine u Poglavarstvu grada Šibenika obnaša dužnost Pročelnika za informiranje, kulturu i obrazovanje, a koncem 1998. preselio se u Zagreb prihvativši poziv za rad u Ministarstvu obrane RH u Odjelu za Međunarodne odnose i političke analize. Koncem 2000. godine je prešao u Ministarstvo vanjskih poslova RH u Odjel političke multilaterale prihvativši odlazak u diplomatsku službu na mjesto Političkog savjetnika u veleposlanstvu RH u Skopju - zamjenik ambasadora.

Od akademske godine 2004/2005. angažiran je na studiju „Mediji i kultura društva“ Sveučilišta u Dubrovniku gdje je obnašao funkciju voditelja studija i bio predavač na kolegijima „Osnove protokola“, „Radijsko novinarstvo“ i „Uređivanje radijskog programa“. Bio je angažiran kao član Vijeća za elektroničke medije RH te ravnatelj Agencije za elektroničke medije. Trenutno predaje na VERN-u na diplomskom studiju „Upravljanje poslovnim komunikacijama: kolegij „Mediji i zakonski propisi“.

Znanstveni radovi

Članci:

  • Kedžo, Zdravko (2017): „Trusting the Media: Island-based Radio Stations in Emergency Situations“, članak u znanstvenom zborniku: Imagining the Mediterranean: Challanges and Perspectives, ISBN 978-953-7964-44-3: (227-234)

  • Kedžo, Zdravko (2013): „Konvergencija medija uvjet opstanka“, stručni članak, tjednik Aktual..(23.01.2013).

  • Kedžo, Zdravko (2013): „Televizijsko oglašavanje i zakonska regulativa u RH“, članak u znanstvenom časopisu Medijski dijalozi, 17, ISSN 1800- 7074 COBISS.CG-ID 12734480 (6): 477-497

  • Kedžo,  Zdravko  (2001):  „Glavni  pravci  djelovanja  suvremenih  obavještajnih  sustava“, članak u znanstvenom časopisu Međunarodne studije, 1, ISSN 1332-4756 (2-3): 124