Adrian Beljo, mag. philol. angl.

Životopis

Adrian Beljo, mag. educ. philol. angl. et mag. educ. inf. rođen je 24. ožujka 1974. u Sudburyiju u Kanadi. Nakon što je u Kanadi završio osnovnu i srednju školu, upisao se na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2000. godine i stekao zvanje magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti i magistra edukacije informatologije.

U 2019. godini imenovan je prodekanom za međunarodnu suradnju na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment s ciljem poticanja razvoja bilateralnih i multilateralnih odnosa s međunarodnim institucijama s ciljem internacionalizacije i međukulturnog unaprjeđenja studijskih programa, sudjelovanja u različitim projektima s područja komunikacijskog menadžmenta, turizma i visokog obrazovanja općenito te poticanje međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog kadra.

Od 2009. godine predaje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2018. godine izabran u zvanje predavača, polje filologija, grana anglistika. Na Hrvatskim studijima izvođač je predmeta Akademski engleski. Od 2014. zaposlen je i predaje na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment gdje je nositelj i izvođač kolegija Poslovni engleski 1, Poslovni engleski 2, Poslovni engleski 3, Poslovni engleski 4 u sklopu preddiplomskog stručnog studija „Komunikacijski menadžment“ te kolegija Poslovni engleski 1, Poslovni engleski 2, Engleski jezik u turizmu 1, Engleski jezik u turizmu 2 u sklopu preddiplomskog stručnog studija „Menadžment i marketing turističke destinacije“. Nositelj je i suautor kolegija Poslovni engleski 1 i Intercultural Communication na engleskom jeziku te izvođač kolegija Communication Interculturelle na francuskom jeziku na diplomskom stručnom studiju „Upravljanje odnosima s javnošću“.

Suautor je nastavnih materijala za predmete Akademski engleski na preddiplomskom studiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (English Academic Vocabulary for Social Sciences and Humanities),  za predmete Poslovni engleski 1 i Poslovni engleski jezik 2 (English for Communication Management 1) na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment te priručnika i online materijala za engleski jezik struke za srednje škole u sektoru promet i logistika (Forward in transport and logistics).

Od 2001. godine radi samostalno kao prevoditelj prevodeći stručne tekstove iz područja ekonomije, građevine, prava i turizma s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski jezik. 2005. godine položio je ispit za stalnog sudskog tumača za engleski jezik. Od 2006. godine osmišljava i izrađuje programe za tečajeve poslovnog engleskog, konverzacijskog engleskog i engleskog kao jezika struke te vodi individualnu i grupnu nastavu engleskog jezika. Od akademske godine 2009./2010. kontinuirano izvodi nastavu iz predmeta Prezentacijske i govorničke vještine na engleskom jeziku na diplomskom studiju komunikologije na Hrvatskim Studijima Sveučilišta u Zagrebu. Koautor je nastavnog programa za navedeni predmet.

 

Od 2015. godine član je izvršnog odbora Kanadsko-hrvatske poslovne mreže (CCBN) zadužen za komunikacijske aktivnosti udruženja. CCBN je nepolitička inicijativa osnovana u svrhu poboljšanja i jačanja odnosa između kanadskih i hrvatskih poslovnih ljudi, menadžera, stručnjaka, poduzetnika i drugih koji žele promicati i proširivati potencijalne gospodarske mogućnosti između ove dvije zemlje.

Neprestano se stručno usavršava i redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, konferencijama i radionicama, kao što su primjerice samit EURIE EURASIA Higher Education Summit u Istanbulu, seminar How to improve the internationalization process of our universities? na Sveučilištu u Burgundiji, seminar Mogućnosti financiranja kroz pretpristupne i strukturne fondove 2012 – 2013 za predstavnike privatnog sektora (2011) te radionica Voditelj projekata za EU fondove (2011). U svibnju 2011. godine je u suautorstvu s L. Miškulin Saletović održao izlaganje na temu Jezično i vizualno oblikovanje reklama za čokoladne proizvode na Znanstvenom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem Uloga slike i riječi u doba vizualnih medija u Skradinu.

Samostalno i u suautorstvu izradio je brojne prijevode. Županijski sud u Zagrebu imenovao ga je 2005. stalnim sudskim tumačem za engleski jezik.

 

Autor je brojnih prijevoda s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski jezik. 2011. godine je u izdanju agencije Novelti Millenium objavio prijevod na engleski knjige Međugorje A.D. 1981., 2011. godine u izdanju udruge Hrvatsko kulturno vijeće prijevod na engleski knjige Croatian Generals Are Not Guilty (u suautorstvu sa Zdravkom Bušić, Robinom Harrisom), 2005. godine je u izdanju izdavačke kuće Profil u suautorstvu s L. Miškulin Saletović objavio prijevod na hrvatski knjige Zlatni Buda (493 stranice). 2006. godine objavljen je njegov prijevod knjige Istra 06 CouponClub (u suautorstvu s L. Miškulin Saletović). 2007. godine je u suautorstvu s L. Miškulin Saletović preveo sljedeće knjige: Lokalne zajednice i Europa (izdavač UMIS – Udruga malih i srednjih poduzetnika), Sika priručnik o betonima (izdavač Sika Croatia d.o.o.) i Istra 07 CouponClub (izdavač Last d.o.o.). Iste je godine u izdanju izdavačke kuće Turistička naklada izašao njegov prijevod The Montenegrin Coast. 2008. godine je u izdanju iste izdavačke kuće objavio prijevode sljedećih knjiga: The Hrvatsko Zagorje Region, Budva Riviera, Cetinje, Montenegro i Vid – Narona. Iste godine objavio je prijevod knjige Hidden Croatian Mass Graves in the Republic of Slovenia u izdanju Bleiburg Honorary Guarda i knjige Our Daily Bread u izdanju Centra za održivi razvoj iz Lubenica. 2009. godine je u suautorstvu s Grahamom McMasterom objavio prijevod The Cathedral of Zagreb. Iste godine je objavio prijevod Sheep Breeding on the Island of Cres u izdanju Centra za održivi razvoj iz Lubenica.

 

Znanstveni radovi

 

  • Funkcionalna obilježja tekstne vrste reklama za čokoladne proizvode u američkim i njemačkim časopisima (u suautorstvu s Luciom Miškulin Saletović) Riječ i slika u doba vizualnih medija (ur. D. Labaš). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018. ISBN 9789537823672

  • Studija o prezentacijskim vještinama hrvatskih studenata komunikacijskoga menadžmenta (u suautorstvu s Luciom Miškulin Saletović i Klarom Bilić Meštrić) Život i škola – Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, vol. 62, br. 2, (ur. A. Peko). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2016. ISSN 0044-4855

  • Hedging in Conclusions of Croatian and American Research Articles in the Humanities (u suautorstvu s Luciom Miškulin Saletović) Reconciling the Traditional and Contemporary, The New Integrated Communication, Proceedings (ur. D. Verčič, D. Jugo, L. Ciboci). Zagreb: Edward Bernays College of Communication Management, 2015. ISBN 978-953-58317-1-6

  • Native Advertising: Evolving Marketing or Public Relations Promotional Tool (u suautorstvu s Ivanom Pakozdijem i Marijom Petrovićem) Communication Management Review, 1 (2016) 2 (ur. D. Jugo). Zagreb: Edward Bernays College of Communication Management, 2016. ISSN 2459-590X

  • Imidž Hrvatske iz perspektive drugog i trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika – povratnika i useljenika u Hrvatsku (u suautorstvu s Božom Skokom) Zbornik radova s Drugog iseljeničkog kongresa (ur. M. Sopta, V. Lemić, M. Korade, I. Rogić, M. Perić Kaselj). Zagreb, 2017. ISSN 2584-4229