izv. prof. dr. sc. Ante Nazor

Izv. prof. dr. sc. Ante Nazor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1993. godine smjer povijest i arheologija, a 1999. godine na istom je fakultetu magistrirao (znanstveno polje: povijest). Doktorirao je 2007. godine. Od 1993. do 1997. godine bio je profesor u novoutemeljenoj Dočasničkoj školi HV “Ante Starčević” u Jastrebarskom, od 1997. do 2003. godine nastavnik na Katedri za vojnu povijest Hrvatskoga vojnoga učilišta u Zagrebu, a od 2003. do 2005. godine bio je na mjestu časnika za vojnu povijest u Odsjeku za vojnu povijest Odjela za združenu doktrinu i vojnu povijest pri Zapovjedništvu za združenu izobrazbu i obuku “Petar Zrinski” u Zagrebu (bivša HVU). Do 2003. godine dočasnicima i časnicima predavao je hrvatsku povijest od VII. stoljeća do završetka Domovinskoga rata (s naglaskom na vojnu povijest), a od 2003. do 2005. godine na Visokoj dočasničkoj školi u Jastrebarskom predavao je predmet Vojna povijest – Operacije oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu (1991.-1995.). Od 2005. godine ravnatelj je Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskoga rata.

Kao vanjski suradnik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Zagrebu, sudjelovao je u znanstveno-istraživačkom projektu “Izvori, studije i pomagala za hrvatsku povijest od 7. do 19. stoljeća, na kojem je i koautor knjige. Sudjelovao je u znanstveno-istraživačkom projektu Vlade RH "Domovinski rat i ratne žrtve u 20 stoljeću"; tema Vojna izobrazba dočasnika HV tijekom Domovinskoga rat”. Od 2004. godine predavao je na Hrvatskim studijima u Zagrebu izborni kolegij “Vojna povijest Hrvata (rani srednji vijek)”; Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavao je izborni kolegij “Pregled povijesti ratovanja u srednjem i ranom novom vijeku”, a od školske godine 2008./2009. na Hrvatskim studijima na poslijediplomskom studiju predaje obvezni kolegij “Vojna povijest – s posebnim osvrtom na Domovinski rat” Inicijator je i jedan od dvojice autora dvojezične (hrvatsko-engleske) knjige Povijest Hrvata – ilustrirana kronologija (Multigraf, Zagreb, 2003.). Surađuje s Leksikografskim zavodom u pisanju priloga za leksikografska izdanja i prijavljen je na znanstveni projekt “Atlas Domovinskog rata” (od 2007.).

Sudjelovao je na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Vodio je sekciju za vojnu povijest na II. kongresu hrvatskih povjesničara i organizirao više stručnih predavanja i okruglih stolova o temama iz Domovinskog rata. Autor je i koautor nekoliko knjiga te tekstova za kataloge izložbi s temama iz Domovinskog rata, turističke monografije s povijesnim pregledom i povijesnoga pregleda u turističkoj monografiji o Hrvatskom Jadranu. Napisao je više znanstvenih radova - većinom s problematikom iz hrvatske vojne povijesti, te više od 30 stručnih i publicističkih radova, koji su objavljeni u prigodnim zbornicima ili stručnim časopisima. Urednik sam više knjiga, autor izložbe o početcima suvremene hrvatske države, autor scenarija za dokumentarni film “Vukovar 1991.”

 

Autorske knjige

  • Jakov Stipišić - Ante Nazor, Spisi splitskoga bilježnika Ivana pok.Çove iz Ancone od 1341. do 1344., Splitski spomenici, dio prvi, Splitski bilježnički spisi, sv. I., MONUMENTA SPECTANTIA HISTORIAM SLAVORUM MERIDIONALUM, sv. 53., Zagreb, 2002.

  • Nazor - Z. Ladić, Povijest Hrvata - ilustrirana kronologija, Multigraf, Zagreb, 2003. (488 stranica, oko 750 fotografija i 50 zemljovida).

  • Ante Nazor, Počeci suvremene hrvatske države (kronologija procesa osamostaljenja Republike Hrvatske: od Memoranduma SANU 1986. do proglašenja neovisnosti 8. listopada 1991.), Zagreb, 2007. (157 stranica); ISBN 978-953-7439-01-9

  • Ante Nazor, Oluja pobjede – fotomonografija o vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja", Zagreb, 2007. (187 stranica) ISBN 978-953-150-811-7

  • Ante Nazor, Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih, Zagreb, prosinac 2011.

  • Oslobađajuće presude haškoga Suda Tuđmanovoj Hrvatskoj, UHIP, Zagreb, 2014. (suautori: Ivan Aralica, Miroslav Tuđman i Ivo Lučić)

Bibliografija radova

  • Magistarski rad: Split i Poljica u XIV. i XV. stoljeću: politički odnosi i pitanje međusobnog razgraničenja (rad je obranjen 13. srpnja 1999. godine)

  • Doktorski rad: Split i Poljica u XIV. i XV. stoljeću: gospodarski, etnički i crkveni odnosi (rad je obranjen 16. veljače 2007. godine)

Monografije (turističke)

  • Povijesni uvod za Hrvatski Jadran (turistički vodič i fotomonografija), Zagreb, 1996. (5.-52.) Hrvatska (turistički vodič i fotomonografija), Zagreb, 2000., str. 5.-238. “Zagreb” (fotomonografija), Zagreb, 2005.

Monografije (turističke)

  • Povijesni uvod za Hrvatski Jadran (turistički vodič i fotomonografija), Zagreb, 1996. (5.-52.) Hrvatska (turistički vodič i fotomonografija), Zagreb, 2000., str. 5.-238. “Zagreb” (fotomonografija), Zagreb, 2005.