dr. sc. Lucia Miškulin Saletović

Lucia Miškulin Saletović završila je germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 2013. obranila disertaciju i stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz polja filologije. Zaposlena na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kao viša predavačica. 2015. izabrana u znanstvenog suradnika u polju filologije. Koordinatorica za strane jezike te nositelj predmeta Akademski engleski, Akademski njemački, Prezentacijske i govorničke vještine na njemačkom jeziku te Introduction to Sociolinguistics.

Voditeljica visokoškolske sekcije i tajnica Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika. Vanjska suradnica na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Autorica znanstvenih i stručnih radova, nastavnih materijala i prijevoda te urednica zbornika. Njezina su područja interesa strani jezik za akademske potrebe, tekstna lingvistika, jezik reklama i medija te krematonimija. Voditeljica i suradnica na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima te projektima popularizacije znanosti.

 

Znanstveni radovi

 

 • Što može reklamna tipografija? Funkcije tipografskoga oblikovanja na primjeru suvremenih hrvatskih reklama (u suautorstvu s Mislavom Bertoša) rad u zborniku radova Od dvojbe do razdvojbe, Zbornik radova u čast profesorici BrankiTafri (ur. P. Košutar i M. Kovačić), Zagreb, Ibis grafika, 2018.

 • Funkcionalna obilježja tekstne vrste reklama za čokoladne proizvode u američkim i njemačkim časopisima (u suautorstvu s Adrianom Beljom) izvorni znanstveni rad Riječ i slika u doba vizualnih medija (ur. D. Labaš). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018.

 • Sprachbiographien im DaF-Unterricht KDV-Info, XXV. Internationale Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, DaF in Kroatien – Bilanz der letzten 25 Jahre und Zukunftsperspektiven, 26 (50/51), 2017.

 • Pozdravne formule u elektroničkoj pošti hrvatskih i talijanskih studenata: komunikacija student – profesor (u suautorstvu s Anom Pavlić i Danijelom Labašem) izvorni znanstveni rad Sarajevo Social Science Review: VI/3-4, 2017.

 • Koncept vode u reklamama za njegu tijela (u suautorstvu s Mislavom Bertoša) izvorni znanstveni rad Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 6 održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2017.

 • Studija o prezentacijskim vještinama hrvatskih studenata komunikacijskoga menadžmenta (u suautorstvu s Adrianom Beljom i Klarom Bilić Meštrić) izvorni znanstveni rad Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja LXII/2, 2016.

 • Inhaltliche Makrostruktur der Textsorte Buchbesprechung in deutschen und kroatischen geisteswissenschaftlichen Zeitschriften poglavlje u uredničkoj knjizi IDT 2013, Linguistische Grundlagen für den Sprachunterricht (ur. P. Colliander, H. Drumbl, D. Höhmann, S. Ivanenko, D. Knorr i S. Moraldo). Bozen / Bolzano: Bozen / Bolzano University Press, 2016.

 • Werbeanzeigen im DaF-Unterricht – Ideen zur Unterrichtsgestaltung und zum Ausprobieren KDV-Info, XXIV. Internationale Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, Zielgruppen- und Lernzielspezifische Konzepte im Deutschunterricht – Lerntheoretische und unterrichtspraktische Ansätze, 25 (46/47), 2016.

 • Vorschlag eines Modells zur Förderung der Präsentationsfähigkeiten im DaF-Unterricht KDV-Info, XXIII. Internationale Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, Präsentations- Kommunikationstechniken in einem innovativen DaF-Unterricht – Motivationsförderung, 24 (46/47), 2015.

 • Hedging in Conclusions of Croatian and American Research Articles in the Humanities (u suautorstvu s Adrianom Beljom) izvorni znanstveni rad

 • Reconciling the Traditional and Contemporary, The New Integrated Communication, Proceedings (ur. D. Verčič, D. Jugo, L. Cibocci). Zagreb: Edward Bernays College of Communication Management, 2015.

 • Pilot Study on Microstructure of Croatian and German Web Portal Articles on Men’s Handball World Championship 2015 (u suautorstvu sa Sandrom Stojakovićem i Danijelom Labašem)

 • Reconciling the Traditional and Contemporary, The New Integrated Communication, Proceedings (ur. D. Verčič, D. Jugo, L. Cibocci). Zagreb: Edward Bernays College of Communication Management, 2015.

 • Werbestrategien in deutscher und kroatischer Internet-Werbung für Campingplätze poglavlje u uredničkoj knjizi

 • Entwicklungen im Web 2.0: Ergebnisse des III. Workshops zur linguistischen Internetforschung (ur. T. Siever i P.Schlobinski). Frankfurt am Main / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / Wien: Peter Lang, 2012.

 • Contribution to the Analysis of Witness Statements in the Croatian Language (u suautorstvu s Gabrijelom Kišićek) izvorni znanstveni rad, Suvremena lingvistika 73, 2012.

 • Dva baladura, Bella vista, Villa Captain Mogan… Strane i dijalektalne sastavnice u imenima ruralnih gospodarstava u Istri (u suautorstvu s Ines Virč) izvorni znanstveni rad, 1. Međimurski filološki dani, 2011.

 • Fremdsprachenunterricht an staatlich anerkannten Fachhochschulen für Wirtschaft in Kroatien: die EU-Sprachenpolitik im Vergleich zum Bologna-Prozess (u suautorstvu s Nikolinom Borčić i Martom Račić) rad u zborniku radova, Proceedings of the International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Maribor: Faculty of Logistics, University of Maribor, 2010.

 • Reklame za autokamp na mrežnim stranicama u njemačkome i hrvatskome jeziku izvorni znanstveni rad, Mediji i društvena odgovornost: Zbornik radova znanstvenoga Okruglog stola s međunarodnim sudjelovanjem (ur. D. Labaš). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

 • Imena autokampova u Istri (u suautorstvu s Ines Virč) Kroatologija god.1 (2010) br.2, 2010.

 • Uloga engleskoga kao drugoga jezika u ovladavanju trećim jezikom: primjer izražavanja trajanja radnje u govornika kojima je hrvatski prvi jezik (u suautorstvu s Nikolinom Borčić i Martom Račić) Zbornik radova XXIII. međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a Prostor i vrijeme u jeziku: jezik u prostoru i vremenu. (ur. M. Brdar, M. Omazić, V. Pavičić Takač, T. Gradečak-Erdeljić i G. Buljan) Zagreb - Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2010.

 • Kulturelle Markiertheit von Schlüsselwörtern am Beispiel deutscher und kroatischer Internet– Werbung für Campingplätze (u suautorstvu s Ines Virč) rad u zborniku radova, IDV - Magazin, Beiträge der IDT Jena/Weimar, Band 1, Nummer 81, 2009.

 • Imena ruralnih gospodarstava jugozapadne Istre (u suautorstvu s Ines Virč) izvorni znanstveni rad, Fluminensia god.20 (2008) br. 2, 2008.

 • Interkulturelle Unterschiede und ihre Rolle im Fremdsprachenunterricht KDV-Info 13, 1998.

 

Uredništva zbornika

 • KDV-Info, XXV. Internationale Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, DaF in Kroatien – Bilanz der letzten 25 Jahre und Zukunftsperspektiven, 26 (50/51), 2017. (suuredništvo s Irenom Horvatić Bilić i Irenom Lasić) ISSN 1332-2834

 • KDV-Info, XXIV. Internationale Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes, Zielgruppen- und Lernzielspezifische Konzepte im Deutschunterricht – Lerntheoretische und unterrichtspraktische Ansätze, 25 (48/49), 2016. (suuredništvo s Irenom Horvatić Bilić) ISSN 1332-2834

 

Nastavni materijali

 • Vollgas, Deutsch für Berufe im Bereich Verkehr und Logistik (u suautorstvu s Josipom Koropatnicki) 2016. Varaždin: Strojarska i prometna škola priručnik ISBN 978-953-98871-6-0 izrađen kao dio projekta „Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivno – EDSIPI@“ koji je sufinancirala Europska unija

 • Vollgas, Deutsch für Berufe im Bereich Verkehr und Logistik (u suautorstvu s Josipom Koropatnicki) 2016. Varaždin: Strojarska i prometna škola Online nastavni materijali ISBN 978-953-98871-7-7 izrađeni kao dio projekta „Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivno – EDSIPI@“ koji je sufinancirala Europska unija

 • English for Communication Management 1 (u suautorstvu s Adrianom Beljom) 2014. Zagreb: Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment priručnik ISBN 978-953-58317-0-9 obvezna literatura za predmete Engleski jezik I/1 i Engleski jezik I/2 na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment

 • English Academic Vocabulary for Social Sciences and Humanities (u suautorstvu s Vedranom Vojković Estatiev i Adrianom Beljom) 2012. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. skripta ISBN 978-953-7823-11-5