dr. sc. Neven Ivandić

Dr. sc. Neven Ivandić diplomirao je ekonomsko-teorijski smjer na Ekonomskom fakultetu u zagrebu 1986. godine, a 1994. godine magistrirao je na poslijediplomskom studiju „Ekonomska analiza i planiranje“ u Zagrebu. Godine 2012. doktorirao je na Sveučilištu u Splitu doktorskom disertacijom na temu „Rast poduzeća iz perspektive evolucijske teorije - hotelska industrija u uvjetima tranzicije“. Svoju karijeru započeo je kao stručni suradnik u Državnom zavodu za makroekonomsku analizu i prognoze od 1986. do 1993. godine, a na istom mjestu obnašao je i poziciju voditelja odjela. Od 1993. godine do danas znanstveni je suradnik na Institutu za turizam. Autor je znanstvenih radova i stručnih projekata iz područja nacionalnog, regionalnog i destinacijskog razvoja turizma i gospodarstva u cjelini, razvoj turističkih proizvoda, utjecaj turizma na gospodarstvo, lanac vrijednosti i uvozna ovisnost ugostiteljstva, strateški razvoj i investicije na mikro razini, te konkurentnost u turizmu. Na dodiplomskom studiju Zagrebačke škole za menadžment predavao u razdoblju od 2001. do 2005. godine kolegij „Osnove ekonomije“ u statusu višeg predavača. Na diplomskom studiju Menadžment održivog razvoja turizma Zagrebačke škole za menadžment/Verna u razdoblju od 2007. do 2009. godine predavao kolegij 'Ekonomika turizma' u statusu višeg predavača.

 

Znanstveni radovi

 • Ivandić, Neven. Gibrat’s Law and the impact of ownership: a case study of Croatia’s hotel industry. // Tourism economics. 21 (2015) , 1; 105-120

 • Šutalo, Ivan; Vuglar, Jadranka; Ivandić, Neven. Importance of theoretical value added tax for Croatia’s fiscal capacity in the context of the European Union. // Financial Theory and Practice. 36 (2012.) , 3; 297-320 (

 • Šutalo, Ivan; Ivandić, Neven; Marušić, Zrinka. Ukupan doprinos turizma gospodarstvu Hrvatske: input-output model i satelitski račun turizma. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 62 (2011.) , 5-6; 267-285

 • Ivandić Neven i Marušić Zrinka. Je li sustav statistike turizma u Hrvatskoj spreman za izradu satelitskog računa turizma?. // Turizam : znanstveno-stručni časopis. 57 (2009.) , 2; 185-205

 • Ivandić, Neven; Gatti, Petra. Učinci promjene oporezivanja dodane vrijednosti na poslovanje hrvatskog hotelijerstva. // Turizam : znanstveno-stručni opis. 56 (2008) , 4; 455-469

 • Ivandić, Neven; Marušić, Zrinka. The hotel industry’ s import-dependence : The case of Croatia. // Tourism : an international interdisciplinary journal. 55 (2007) , 3; 297-308

 • Radnić, Ante; Ivandić, Neven. War and tourism in Croatia - consequences and the road to recovery. // Turizam/Tourism. 47 (2000.), 1; 43-54

 • Ivandić, Neven; Radnić, Ante. Neslužbeno gospodarstvo u turizmu i ugostiteljstvu. // Financijska praksa. 21 (1997) , 1-2; 231-240

 • Ivandić, Neven; Radnić, Ante. The war's indirect damage to tourism in Croatia . // Turizam/Tourism. 44 (1996) , 1-2; 3-14

 • Kandžija, Vinko; Ivandić, Neven. Ugovori o hotelskom managementu i franšizi . // Tourism and hospitality management. 2 (1996) , 1; 149-156

 • Kandžija, Vinko; Ivandić, Neven. Ugovori o hotelskom managementu i franšizi. // Tourism and Hospitality management . 2 (1996.) , 1; 149-156.

 • Ivandić, N., Kunst, I., Telišman Košuta, N. Pretpostavke održivosti zdravstvenog turizma u republici hrvatskoj – načela razvoja i ključni činitelji uspjeha, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, No.27 prosinac 2016.; 25-46. (članak, stručni)

 • Kunst, I., Telišman Košuta, N. Ivandić, N., Zdravstveni turizam u kontekstu turističkog razvoja Varaždinske županije, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, No.27 prosinac 2016.; 85-102 (članak, stručni).

 • Ivandić, Neven; Klarić, Zoran; Radnić, Ante; Telišman-Košuta, Neda. Tourism revitalization in the Plitvice lakes National park in the transition period. // Turizam/Tourism. 44 (1996) , 11-12; 306-323 (članak, stručni).

 

Autorske knjige

 • Marušić, Zrinka; Čorak, Sanda; Sever, Ivan; Ivandić, Neven. TOMAS ljeto 2010. Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj . Zagreb : Institut za turizam, 2011.

 • Marušić, Zrinka; Čorak, Sanda; Hendija, Zvjezdana; Ivandić, Neven. Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj: TOMAS 2007 . Zagreb : Institut za turizam, 2008.

 • Marušić, Zrinka; Čorak, Sanda; Hendija, Zvjezdana; Ivandić, Neven. Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj. TOMAS ljeto 2004. Zagreb: Institut za turizam, 2005

 

Poglavlja u knjizi

 • Ivandić, Neven; Marušić, Zrinka. Implementation of Tourism Satellite Account: Assessing the Contribution of Tourism to the Croatian Economy // Evolution of Destination Planning and Strategy The Rise of Tourism in Croatia / Dwyer, Larry, Tomljenović, Renata, Čorak, Sanda (ur.).New York - London : Palgrave Macmillan, 2017. Str. 149-171.

 • Ivandić, Neven; Kunst, Ivo; Telišman-Košuta, Neda.Konkurentnost hrvatskog turizma: stanje, odrednice i aktivnosti unapređenja // Razvoj gospodarske konkurentnosti Republike Hrvatske kao članice EU / Kandžija, Vinko (ur.). Rijeka : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2015. Str. 71-87.

 • Telišman-Košuta, Neda; Ivandić, Neven. Analysing destination readiness for branding // Destination Marketing An international perspective / Kozak, Metin ; Kozak, Nazmi (ur.). New York : Routledge advances in tourism, 2015. Str. 88-94.

 • Marušić, Zrinka; Sever, Ivan; Ivandić, Neven. Mediterranean Cruise Itineraries and the Position of Dubrovnik // Cruise Tourism and Society: A Socio-economic Perspective / Papathanassis, Alexis ; Lukovic, Tihomir ; Vogel, Michael (ur.). Heidelberg, New York, Dordrecht, London : Springer-Verlag, 2012.. Str. 3-16.

 • Ivandić, Neven; Marušić, Zrinka; Horak, Siniša. Mjerenje konkurentnosti turističkog proizvoda: primjer kruzing turizma i Dubrovnika // Izazovi upravljanja turizmom / Čorak, Sanda (ur.). Zagreb : Institut za turizam, 2011.. Str. 157-178.

 • Čorak, Sanda; Marušić, Zrinka; Ivandić, Neven. Trendovi TOMAS Ljeto: od 1987. do 2007. godine // TOMAS trendovi - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj 1987-2008 / Čorak, Sanda ; Marušić, Zrinka (ur.). Zagreb : Institut za turizam, 2009.. Str. 11-43.

 • Ivandić, Neven; Telišman Košuta, Neda; Čorak, Sanda; Krešić, Damir. Ljetni odmorišni turizam // Hrvatski turizam plavo, bijelo, zeleno / Čorak, Sanda ; Mikačić, Vesna (ur.). Zagreb : Institut za turizam, 2006. Str. 1-38.

 • Telišman-Košuta, Neda; Ivandić, Neven. Strategic partnerships as a key competitive factor for SMEs: Case study of Croatia's small family hotels // The future of small and medium sized enterprises in tourism / Keller, Peter ; Bieger, Thomas (ur.). St-Gallen : AIEST - International Association of Scientific Experts in Tourism, 2004. Str. 219-233.