Dino Bartoluci, mag. oec.

Dino Bartoluci nakon završene Sportske gimnazije u Zagrebu, obrazovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – smjer Turizam na kojem je diplomirao 2010. te stekao akademski naziv Magistar ekonomije. Za vrijeme trajanja studija nastupao je za Zagrebačku sveučilišnu futsal reprezentaciju na Europskim prvenstvima 2010. u Zagrebu i 2011. u Finskoj, Tempere za što je dobio 2010. rektorovu nagradu za promciju i doprinos sveučilišnog sporta. Osim trenerskog posla i aktivnog igranja malog nogometa, radio je kao asistent na Visokoj poslovnoj školi Libertas u Zagrebu, na smjerovima Turizam i Sportski menadžment, a trenutno je zaposlen kao predavač na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu na smjeru Menadžment turizma i sporta. U suradnji s kolegama u svom istraživačkom radu redovito objavljuje članke o mogućnostima razvoja i unapređenja sportskog turizma na području Hrvatske te je koautor knjige Društveno odgovorno poslovanje.

 

Znanstveni radovi

 

  • Društveno odgovorno poslovanje (2015) Matešić M.,Pavlović D.,Bartoluci D.,VPŠ Libertas, Zagreb (publikaciju sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda)

  • Smjernice za izradu visokoškolskih studijskih programa prema načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (2015) Balković M.,Carev D.,Keča K.,Pavlović D.,Bartoluci D.,VPŠ Libertas, Zagreb (publikaciju sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda)

  • Upravljanje održivim razvojem turizma na primjeru skijališta Sljeme (Management of sustainable tourism development on the example of Sljeme ski resort), Bartoluci Dino, Sundji Iva, 3. međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta (2014) Zbornik radova, Međimursko veleučilište u Čakovcu (stručni rad)

  • Skijaški turizam odabranih alpskih zemalja (Ski Tourism of Selected Alpine Countries), Bartoluci Dino, Sundji Iva, Acta Turistica Nova, Vol 7 (2013), No.1, p. 133-148 (znanstveni članak)

  • Sport u funkciji promocije turizma Hrvatske (Sport in a Function of Promoting Croatian Tourism), Bartoluci Dino, Sundji Iva, Acta Turistica Nova, Vol 6 (2012), No.2, p. 193-207 (znanstveni članak)