mr. sc. Anđela Vukasović Korunda

Anđela Vukasović Korunda rođena je 1973. godine. Diplomirala je na studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 1997. godine. Na istome fakultetu 2003. obranila je magistarski rad. Od rujna 1997. do svibnja 1998. godine radila je u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Samoboru, a od svibnja 1998. do listopada 2007. godine u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Sudjelovala je u realizaciji znanstvenog projekta Tekstologija hrvatske pisane baštine koji se ostvarivao u suradnji s Maticom hrvatskom.  Od siječnja 2008. godine zaposlena je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu kao nastavnica hrvatskoga jezika.

U veljači 2019. godine izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija.

 

Znanstveni radovi

 

  • Medić, Igor; Mihaljević, Ana; Vukasović Korunda, Anđela. 2015. Primjena Bloomove taksonomije u vrednovanju znanja u predmetu Hrvatski jezik. Hrvatski jezik 2/2. 13-23.

  • Vukasović Korunda, Anđela. 2007. Predodžba djela Andrije Kačića Miošića u povijestima hrvatske književnosti. Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba održanoga 3. – 7. studenoga 2004. Urednica Dunja Fališevac. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb. Str. 467-472.