Martina Pandžić Skoko, mag. nov.

Martina Pandžić Skoko voditeljica je posebnih projekata u Millenium promociji, vodećoj hrvatskoj agenciji za odnose s javnošću te predaje na kolegiju 'Moda i komunikacija' na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu. Stručnjakinja je za područje event menadžmenta i odnosa s javnošću, a ima dugogodišnje teorijsko i praktično iskustvo na području komunikacijskih aspekata mode i odijevanja, odnosno kreiranja osobnog imidža u politici i poslovnom svijetu.

Bila je direktorica sajma mode «Fashion.hr Industrija» (koji je dva puta godišnje u središtu Zagreba okupljao više od 130 dizajnera iz Hrvatske i regije).      

U razdoblju od 2004. do 2010. radila je u agenciji za odnose s javnošću Quintana komunikacije, gdje je uspješno surađivala na mnogobrojnim projektima komunikacijskog menadžmenta za korporativne klijente, političke institucije te kandidate i stranke tijekom političkih kampanja. Obnašala je i dužnost direktorice od 2006. do 2010.

Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se s komunikacijskog područja, a među ostalim pohađala je licencirane seminare po metodi Johna Maxwella i INSIGHTS-a i međunarodne znanstvene konferencije iz područja komunikacija.

 

Znanstveni radovi

  • Pandžić Skoko, Martina i Volarević, Marija (2018.): Fashion as a Means of Communicating and Expressing Political Views, Communication Management Forum 2017- Living in a Crisis Mode (Verhoeven, P. i dr., ur), str. 418-440.

 

Popis značajnijih radova koji su izlagani na međunarodnim znanstveni konferencijama:

  • Pandžić Skoko, Martina i Grbeša Zenzerović, Marijana (2018): Here Comes Johnny: Iconic Music, FASHION and Rebranding in Politics, Network Seminar – Nordic Celebrity Studies Network, Roskilde University, 9.1.2018

  • Pandžić Skoko, Martina (2013):  Fashion as a tool of political communication, Eighteenth International Conference INFORMATION TECHNOLOGY AND JOURNALISM (ITJ 18), Dubrovnik 27-31. svibnja, 2013.