Dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Životopis

 

Dr. sc. Izidora Marković Vukadin doktorirala je geografiju na Sveučilištu u Zagrebu. Zaposlena je u Institutu za turizam u Zagrebu od 2009. godine kao mlađi istraživač i postdoktorski istraživač, dok je od 2017. zaposlena kao znanstvena suradnica. Počela je predavati na Sveučilištu VERN 2010., na Sveučilištu Edward Bernays iz 2018. i na Sveučilištu u Zagrebu, Stomatološkom fakultetu od 2019. Kao stručnjak za održivi turizam sudjelovala je u mnogim europskim projektima prostornog razvoja turizma, kao i u velikom broju Master planova razvoja turizma na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Ima veliko iskustvo u razvoju pokazatelja (održivi turizam - društveni, prostorni, ekološki i ekonomski) za potrebe CROSTO-a (Hrvatski opservatorij održivog turizma - dio UNWTO INSTO mreže). Objavila je četiri poglavlja u znanstvenim knjigama, 12 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima te sudjelovala na više od deset međunarodnih konferencija. Njezin istraživački rad fokusiran je na održivi razvoj i upravljanje turizmom, utjecaje turizma na zaštićena područja i identitet turizam od posebnog interesa. Područja stručnosti održivi razvoj i upravljanje turizmom, pokazatelji održivog turizma, prostorni identitet, turizam od posebnih interesa, upravljanje prirodnim zaštićenim područjima, BSc & MPhil supervizija.

Znanstveni radovi

Poglavlja u knjizi

 • Marković Vukadin, Izidora; Kranjčević, Jasenka. Il turismo religioso lungo la costa croata: uno sguardo al passato // Luoghi dell' anima, anime in cammino, Riflessioni si eredita culturale e turismo religiosi / Baldin, Serena ; Zago, Moreno (ur.). Milano: Franco Angeli, 2017. str. 191-198

 • Marković Vukadin, Izidora Sustainability Issues in Management of Tourism in Protected Areas: Case Study of Plitvice Lakes National Park // Evolution of Destination Planning and Strategy, The Rise of Tourism in Croatia / Dwyer, Larry, Tomljenović, Renata, Čorak, Sanda (ur.). London, New York: Palgrave Macmillan, 2017. str. 201-219

 • Carić, Hrvoje; Marković, Izidora. Integralno planiranje u turizmu kao temelj održivog razvoja // Izazovi upravljanja turizmom / Čorak, Sanda (ur.). Zagreb : Institut za turizam, 2011.. Str. 123-138.

Publikacije u časopisima

 • Kranjčević, Jasenka; Marković, Izidora; Božić, Nikša Lički Osik – Urbanističko-arhitektonsko naslijeđe moderne kao razvojni potencijal turizma // Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 54 (2016), 205; 103-126 doi:10.5673/sip.55.2.

 • Marković, Izidora; Klarić, Zoran Attitudes of Local Population of Tourism Impacts on Destination Sustainability – Case of Croatia // Turizam, 19 (2015), 3; 98-110 3Borović, Staša; Marković, Izidora. Utilization and tourism valorisation of geothermal waters in Croatia. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 44 (2015) ; 52-63.

 • Marković, Izidora; Fuerst-Bjeliš, Borna Prostorni identitet kao pokretačka snaga razvoja turizma: komparativna analiza regija Bjelovara i Čakovca // Hrvatski geografski glasnik, 77 (2015), 1; 71-88 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 • Marković, Izidora; Babić Iva. Importance of Interdisciplinary Spatial Planning of National Parks: Case Study of Croatia// Journal od US-China administration, 11 (2014) , 3; 221-231

 • Sremac, Jasenka; Božičević, Srećko; Marković, Izidora. Plitvice Lakes National Park (central Croatia) - more than 50 years of continuous monitoring of natural and human influence. // European Geologist. 34 (2011) , 1; 12-16

 • Kranjčević, Jasenka; Marković, Izidora. Hrvatski kongres o ruralnom turizmu " Koncepcija dugoročnog razvoja ruralnog turizma" Mali Lošinj 21.-25. travnja 2010. // Turizam : znanstveno-stručni časopis. 58 (2010) , 1/2010/1-132; 105-106

 • Krešić, Damir; Miličević, Katarina; Marković, Izidora. Suvremeni turizam – popularni oblici turizma.. // Turizam BiH - časopis za turizam i kulturu življenja. 2 (2010) , 3; 96-111

 

 

 • Kranjčević, Jasenka; Marković Vukadin, Izidora; Dumbović Bilušić, Biserka KVALITATIVNI PRISTUP VREDNOVANJU PROSTORNOGA IDENTITETA RURALNIH I SUBURBANIH NASELJA // 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu/4th International Rural Tourism Congress - NOVO VRIJEME – VRIJEME ZA RURALNI TURIZAM NEW ERA – THE ERA OF RURAL TOURISM / Smolčić Jurdana, Dora ; Milohnić, Ines (ur.). Opatija / Zagreb: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ; Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”, 2018. str. 79-90

 • Marković, Izidora. Traditional Identity as a potential in sustainable tourism development // Thematic Tourism in a Global

 • Environment: Advantages, Challanges and Future Developments / Skakun, Milan (ur.). Belgrade : Collage of Tourism, 2014. 127-141

 • Marković, Izidora; Pejnović, Dane; Boranić Živoder, Snježana. ˝Influence of tourism development on sustainability of local communities in natural protected areas, case study of Plitvice lakes National park //'International critical tourism studies conference' 2013.

 • Carić, Hrvoje; Marković, Izidora. Nosivi kapacitet turističke destinacije ˝sunca i mora˝ // ICTE 2010 International Conference on Tourism and Environment / Herceg, Nevenko i drugi (ur.). Sarajevo : International University Philip Noel-Baker, 2010. 421-436

 • Kušen, Eduard; Marković, Izidora. Nenaseljeni otoci kao hidrogeološka turistička atrakcija // ICTE 2010 International Conference on Tourism and Environment / Herceg, Nevenko i drugi (ur.). Sarajevo : International University Philip Noel-Baker, 2010. 21-45

 • Kovačić, Miron; Borović, Staša; Marković, Izidora. Geotermalne vode Republike Hrvatske: korištenje i turistička valorizacija // 5. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem - Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena (zbornik radova) / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Tropan, Ljudevit (ur.). Opatija : Hrvatske vode, 2011. 573- 579

 • Marković, Izidora. Ruralni turizam u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji // Zbornik radova / Katica, Dijana (ur.). Zagreb : Hrvatski farmer d.d., 2010. 403-410