doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac

Doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac na Sveučilištu u Zagrebu nositeljica je kolegija iz psihologije rada i organizacijske psihologije na Hrvatskim studijima, a na poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju Ekonomskog i Filozofskog fakulteta “Upravljanje ljudskim potencijalima” izvodi kolegij Razvoj ljudskih potencijala.

Na visokim školama Edward Bernays i Algebra nositeljica je kolegija iz područja primijenjene psihologije i upravljanja ljudskim potencijalima. Doktorirala je na temi lažiranja na upitnicima ličnosti u selekciji, a u svom se aktualnom znanstvenom radu bavi predviđanjem različitih poželjnih i nepoželjnih organizacijskih ponašanja te očuvanjem dobrobiti zaposlenika. Gaji posebnu strast za razvojem novih psihologijskih testova, pri čemu je najviše ponosna na Hrvatski test integriteta.

Detaljni popis publikacija dostupan je na poveznici http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306162. Za aktivnosti popularizacije znanosti nagrađena je Državnom nagradom za znanost, a spoznaje iz psihologije rada rado primjenjuje i u praksi upravljanja ljudskim potencijalima.

 

Znanstveni radovi

 

 • Tonković, M., Galić, Z. i Jerneić, Ž. (2011). The construct validity of over-claming as a measure of egoistic enhancement. Review of psychology, 18(1), 11-19.

 • Tonković, M. (2012). Are There Personality Traits That Predispose Applicants to Fake Noncognitive Measures in Personnel Selection?. Review of psychology, 19(1), 29-36.

 • Tonković Grabovac, M., Jerneić, Ž. i Galić, Z. (2012). The Effects of Faking on the Construct Validity of Personality Questionnaires: A Direct Faking Measure Approach. Psychological Topics, 21(3), 455- 472.

 • Tonković Grabovac, M. (2013). Povijest proučavanja i pregled konceptualizacija socijalno poželjnog odgovaranja na upitnicima ličnosti. Društvena istraživanja, 22(3), 413-434.

 • Tomšić, A., Jerneić, Ž.,Tonković Grabovac, M. (2014). Razvoj upitnika nepoželjnog organizacijskog ponašanja za studentsku populaciju. Suvremena psihologija. 17(1), 5-20.

 • Roje, L., Britvić, A., Tonković Grabovac, M. (2014). Psychological background underlying the quality of Croatian students' roommate relationship. Review of psychology, 21(1), 41-49.

 • Salkičević, S., Löw Stanić, A., Tonković Grabovac, M. (2014). Good mates retain us right: Relations of mate retention strategies, mate value and relationship satisfaction. Evolutionary Psychology, 12(5), 1038-1052.

 • Löw Stanić, A., Tonković Grabovac, M., Salkičević, S. (2014). Grupe visokog statusa i društvena solidarnost: Socijalno-psihološke odrednice podrške socijalnoj jednakosti kod visoko-obrazovanih. Revija za socijalnu politiku, 21(3), 265-283.

 • Tonković Grabovac, M., Morić Milovanović, B. (2015). Provjera osnovnih postavki modela poduzetničke orijentacije na hrvatskim poduzetnicima. Suvremena psihologija, 18(1), 21-41.

 • Tonković Grabovac, M. (2015). Pregled modela odrednica lažiranja odgovora na upitnicima ličnosti u selekciji za posao. Društvena istraživanja, 24(4), 531-554.

 • Tonković Grabovac, M., Salkičević, S., Löw Stanić, A. (2016). Work Engagement of Dual-Working Couples: Dissimilarity and Its Relation to Both Partners’ Well-Being. Current psychology, 35(4), 595- 605.

 • Galić, Z., Tonković Grabovac, M., Jerneić, Ž., Gotvald, I. (2016). When Employers Betray: A Study of Psychological Contract Breach Among Croatian Employees. Zagreb International Review of Economics and Business, 19, 59-69.

 • Galić, Z., Ružojčić, M., Jerneić, Ž., Tonković Grabovac, M. (2018). Disentangling the relationship between implicit aggressiveness and counterproductive work behaviors: The role of job attitudes. Human Performance, 31(2), 77-96.https://doi.org/10.1080/08959285.2018.1455686

Knjige

 • Jerneić, Ž., Galić, Z., Parmač Kovačić, M., Tonković, M., Prevendar, T., Bogdanić, A., Brozičević, M., Bučar, M., Ćatipović, A., Đaković, I., Gospodnetić, F., Hrebac, M., Jakovina, A., Jelovica, V., Knezović,

 • A., Lovrić, A., Löw, A., Paić-Antunović, J., Pavković, I., Petretić, M., Rajić-Stojanović, I., Salkičević, S., Sekulić, S., Taslak, M., Terzin-Laub, N., Tomiša, T., Ugarković, M., Vračević, T., Zlatar, A. (2010). Ličnost i radno ponašanje: priroda i mjerenje socijalno poželjnog odgovaranja. Zagreb: FF Press.

Poglavlja u knjigama

 • Tonković, M. (2009). MUDRO postavljanje ciljeva. U N. Jokić-Begić, G. Lugomer Armano, V. Vizek Vidović (Ur.), Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata (str. 50-52). Zagreb: Tiskara Rotim i Market.

 • Tonković, M. (2009). Kako napraviti plan učenja kojeg ćete se držati?. U N. Jokić-Begić, G. Lugomer Armano, V. Vizek Vidović (Ur.), Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata (str. 53-54). Zagreb: Tiskara Rotim i Market.

 • Tonković, M. (2009). Kako se uspješno pripremati za seminar?. U N. Jokić-Begić, G. Lugomer Armano, V. Vizek Vidović (Ur.), Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata (str. 64-66). Zagreb: Tiskara Rotim i Market.

 • Tonković, M. (2009). Korištenje Interneta u pretraživanju literature. U N. Jokić-Begić, G. Lugomer Armano, V. Vizek Vidović (Ur.), Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata (str. 69-71). Zagreb: Tiskara Rotim i Market.

 • Tonković, M. (2009). Kako rješavati matematičke probleme?. U N. Jokić-Begić, G. Lugomer Armano, V. Vizek Vidović (Ur.), Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata (str. 75- 77). Zagreb: Tiskara Rotim i Market.

 • Pavlin-Bernardić, N. i Tonković Grabovac, M. (2015). Patite li od "odgađavitisa"? Kako učinkovitije organizirati vrijeme i zadatke. U M.

 • Tonković Grabovac, U. Mikac i T. Vukasović Hlupić (Ur.), PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (str. 150-155). Zagreb: FF Press.

 • Tonković Grabovac, M. (2015). Između psihoterapije i konzaltinga - Coaching u organizacijama. U M. Tonković Grabovac, U. Mikac i T. Vukasović Hlupić (Ur.), PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (str. 111-115). Zagreb: FF Press.

 • Tonković Grabovac, M. (2015). Gospodin Horvat ide na testiranje - Psihologijsko testiranje u svrhu selekcije za posao. U M. Tonković Grabovac, U. Mikac i T. Vukasović Hlupić (Ur.), PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (str. 96-99). Zagreb: FF Press.

 • Nezirević, E., Tonković Grabovac, M., Lauri Korajlija, A. (2017). Recovery from work – Is it yet another name for work-stress coping strategies? U K. Moore & P. Buchwald (Eds.), Stress and anxiety - Coping and Resilience (str. 69-78). Berlin: Logos Verlag Berlin GmbH.

Kongresno priopćenje (sažeci) u CC časopisu

 

 • Huić, Aleksandra; Urch, Dražen; Tonković, Maša; Tomiša, Tia; Ljubotina, Damir; Šverko, Dina. General knowledge and need for cognition – Is there a mediating role of behavioral habits? // XXIX International Congress of Psychology: Scientific Program/Abstracts. Berlin, 2008. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković, Maša; Huić, Aleksandra; Urch, Dražen. Introducing Heterogeneous Form Item Sets in Cognitive Ability Tests: The Case of the Problem Test // XXIX International Congress of Psychology: Scientific Program/AbstractsBerlin. 2008. 520-520 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Urch, Dražen; Huić, Aleksandra; Tonković, Maša; Tomiša, Tia; Ljubotina, Damir. Who knows how much? Sociodemographic profile and general knowledge // XXIX International Congress of Psychology: Scientific Program/Abstracts. Berlin, 2008. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima

 • Tonković Grabovac, Maša; Hanzec Marković, Ivana; Despot Lučanin, Jasminka. New ways of working and work-family interaction among Croatian employees: Do all benefit from flexible work design the same ? // Horizons of Psychology / Komidar, L. (ur.). Ljubljana : Društvo psihologov Slovenije, 2018. 130-130 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Britvić, Antea; Tonković Grabovac, Maša. Provjera modela poduzetničkih namjera na studentima ekonomskih i neekonomskih usmjerenja // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.). Grafički zavod Hrvatske, 2015. 122-122 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Jerneić, Željko; Tonković Grabovac, Maša. Prilog provjeri kriterijske valjanosti Hrvatskog testa integriteta // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.). Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2015. 251-251 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković Grabovac, Maša; Jerneić, Željko. Motivacijske odrednice lažiranja odgovora na upitnicima ličnosti u selekcijskoj situaciji // 22.

 • Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.). Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 2015. 223-223 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar. rec.

 • Galić, Zvonimir; Tonković Grabovac, Maša; Gotvald, Irena; Jerneić, Željko. When employers betray: A study of psychological contract breach among Croatian employees // 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital" Proceedings / Galetić, Lovorka ; Načinović Braje, Ivana ; Jaković, Božidar (ur.). Zagreb : Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Croatia, 2016. 92-99 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Sažeci u zbornicima skupova

 • Gerjević, Jelena; Klasić, Petra; Černja, Iva; Tonković Grabovac, Maša. Čini li rukovodeća uloga razliku u doživljavanju (ne)ugodnih emocija na poslu? Doprinos novih načina rada i konflikta radne na obiteljsku ulogu // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Knjiga sažetaka / Jelić, Margareta ; Tomas, Jasmina (ur.). Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2019. 154-154 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Pavlinić, Dora; Tonković Grabovac, Maša. Korištenje pametnih telefona i oporavak od posla: dnevnik studija // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka / Jelić, Margareta ; Tomas, Jasmina (ur.). Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2019. 166-166 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković Grabovac, Maša; Despot Lučanin, Jasminka; Černja, Iva; Hanzec Marković, Ivana. Uloga najstarije generacije obitelji u pomoći zaposlenim članovima obitelji: Implikacije na radnu i psihološku dobrobit zaposlenih žena i muškaraca // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka / Jelić, Margareta ; Tomas, Jasmina (ur.). Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2019. 182-182 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

 • Pejazić, Dragca; Daić, Sanja; Tonković Grabovac, Maša; Šverko, Iva. Percipirana zapošljivost studenata psihologije: efekti napredovanja u studiju i tranzicije u svijet rada // Zbornik skupa XXI. Dani psihologije u Zadru. 1-1 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Majcen, Jelena; Černja, Iva; Tonković Grabovac; Maša. Emocije prema poslu i radna angažiranost – je li svejedno kako se od posla oporavljamo u slobodno vrijeme? // Međunarodni znanstveno-stručni skup XXI. dani psihologije / Nikolić, Matilda ; Tokić, Andrea ; Ćubela Adorić, Vera ; Dodaj, Arta ; Gregov, Ljiljana ; Ivanov, Lozena ; Macuka, Ivana ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Valerjev, Pavle ; Vidaković, Marina (ur.). Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2018. 74-74 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković Grabovac, Maša; Černja, Iva; Hanzec Marković, Ivana; Delale, Eva Anđela. Dobrobit zaposlenika i interakcija radne i obiteljske uloge u uvjetima novih načina rada: rodne razlike // Kvaliteta života kroz životni vijek:izazovi i preporuke / Brajša-Žganec, Andreja ; Penezić, Zvjezdan ; Tadić Vujčić, Maja (ur.). 2018. 252-252 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tomas, Jasmina; Tonković Grabovac, Maša; Grđan, Sonja; Maslić Seršić, Darja; De Witte, Hans. Does job insecurity climate contribute to counterproductive work behavior? A multilevel perspective // 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Book of abstracts, Dublin. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Cigula, Nataša; Lozo, Borna; Tonković Grabovac, Maša. to znači raditi fleksibilno? Novi načini rada u Hrvatskoj. // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, Lidija ; Erceg, Inja ; Kamenov, Željka (ur.). Zagreb : Medicinska naklada d.o.o, 2017. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković Grabovac, Maša; Putarek, Vanja. Mek, vještiji, najuspješniji: zašto su soft skills bitne za uspjeh u poslu // .

 • (predavanje,sažetak,stručni).

 • Domović, Lara; Ćuk, Karla; Tonković Grabovac, Maša. "Provjeravam svoj poslovni e-mail dok ne odem spavati” – konflikt radne i obiteljske uloge u digitalno doba // 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poremećaja i

 • očuvanju zdravlja, Sažetci priopćenja / Pokrajac-Bulian, Aleksandra ; Miletić, Irena ; Juretić, asminka ; Lopižić, Josip (ur.). 2016. (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Grđan, Sonja; Tonković Grabovac, Maša; Tomas, Jasmina. Group-level work engagement: A mediator between job-related emotions and work behaviours // 37th STAR book of abstracts / Lauri Korajlija, A. ; Begić, D. ; Jurin, T. (ur.). Zagreb : Medicinska naklada, 2016. 218 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Jerneić, Željko; Galić, Zvonimir; Tonković Grabovac, Maša. Valjanost Testa uvjetovanog rezoniranja za agresivnost u predviđanju nepoželjnog organizacijskog ponašanja // XX. Dani psihologije u Zadru. Sažetci priopćenja. / Penezić, Zvjezdan ; Slišković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Nikolić, Matilda ; Nekić, Marina ; Ombla, Jelena ; Šimunić, Ana ; Tokić, Andrea (ur.). Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

 • Majcen, Jelena; Komar, Una; Tonković Grabovac, Maša. Uloga emocionalne inteligencije u očuvanju opće i radne dobrobiti hrvatskih zaposlenika // 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja, Sažetci priopćenja / Pokrajac-Bulian, Aleksandra ; Miletić, Irena ; Juretić, Jasminka ; Lopižić, Josip

 • (ur.). 2016. (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Salkičević, Svjetlana; Tonković Grabovac, Maša; Löw, Ajana. Ladies need a break from work: Partners' recovery from work and relationship satisfaction // 37th STAR Conference Book of Abstracts / Lauri Korajlija, Anita ; Begić, Dražen ; Jurin, Tanja (ur.). Medicinska naklada, 2016. 74-74 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tomas, Jasmina; Tonković Grabovac, Maša; Grđan, Sonja; Maslić Seršić, Darja; De Witte, Hans. Why is job insecurity climate detrimental for employees and organizations? A multilevel analysis of its indirect effects on job-related emotions and behaviour of young scientists // 37th STAR book of abstracts / Lauri Korajlija, A. ; Begić, D. ; Jurin, T. (ur.). Zagreb : Medicinska naklada, 2016. 22 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković Grabovac, Maša; Jerneić, Željko; Borčić, Ivona; Čuvalo, Nikola. Dodana vrijednost Hrvatskog testa integriteta u predviđanju nepoželjnih organizacijskih ponašanja povrh HEXACO modela ličnosti // 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja, Sažetci priopćenja / Pokrajac-Bulian, Aleksandra ; Miletić, Irena ; Juretić, Jasminka ; Lopižić, Josip (ur.). 2016. 235-235 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković Grabovac, Maša; Nezirević, Emina; Lauri Korajlija, Anita.Recovery from work – Is it yet another name for work-stress coping strategies? // 37th STAR Conference Book of Abstracts / Lauri Korajlija, Anita ; Begić, Dražen ; Jurin, Tanja (ur.). Zagreb : Medicinska naklada, 2016. 187-187 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Jerneić, Željko; Tonković Grabovac, Maša. Applicant faking behavior on personality questionnaires: An empirical model of motivational

 • faking determinants // 14th European Congress of Psychology. Abstract book. / Tummino, M., Bollati, M., Widmann, M. (ur.). Milano : Innexta S.r.l., 2015. 1610-1610 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković Grabovac, Maša; Jerneić, Željko. To fake or not to fake? Interaction of warning and motivational determinants in predicting

 • faking // 17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Book of abstracts. Oslo, 2015. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tomšić, Andrea; Jerneić, Željko; Tonković Grabovac, Maša. Konstrukcija upitnika nepoželjnog organizacijskog ponašanja za studentsku populaciju // Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije : knjiga sažetaka /

 • Sušanj, Zoran ; Miletić, Irena ; Kalebić Maglica, Barbara ; Lopižić, Josip (ur.).

 • Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2013. 197-197 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković Grabovac, Maša; Jerneić, Željko. Konstrukcija i validacija hrvatskog testa integriteta // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Program i sažeci priopćenja / Kuterovac Jagodić, G., Erceg Jugović, I., Huić, A. (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2013. 206-206 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković, Maša; Jerneić, Željko; Galić, Zvonimir; Parmač Kovačić, Maja. Kako iskrivljavanje odgovora utječe na konstruktnu valjanost upitnika ličnosti? // 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, d.o.o., 2011. 183-183 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Parmač Kovačić, Maja; Tonković, Maša; Galić, Zvonimir; Jerneić, Željko.Upitnici ličnosti u selekcijskoj praksi: u kojoj mjeri kandidati iskrivljavaju svoje odgovore i koliko su uspješni u tome // Psihologija rada u Hrvatskoj: Prošlost, sadašnjost, budućnost / Parmač Kovačić, Maja ; Tonković, Maša (ur.). Zagreb : Naklada Slap d.o.o., 2010. 33-33 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković, Maša; Galić, Zvonimir; Parmač Kovačić, Maja; Jerneić, Željko; Bešlić, Irena.Konstruktna valjanost upitnika ličnosti u situacijama uljepšavanja odgovora: ostaju li samo moralističko i egoističko iskrivljavanje? // XVII. Dani psihologije u Zadru: Sažetci priopćenja / Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.). Zadar : WA GRAF Zadar, 2010. 112-112 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Urch, Dražen; Tonković, Maša; Mikac, Una. Computerized test administration: Reaction time as an additional indicator of socially

 • desirable responding // . (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković, Maša; Galić, Zvonimir; Jerneić, Željko. Možemo li tehnikom pretjeranih tvrdnji mjeriti socijalno poželjno odgovaranje? // 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa - program i sažeci priopćenja / Ljubotina, Damir ; Kamenov, Željka ; Mikac, Una ; Urch, Dražen (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2009. 177 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Galić, Zvonimir; Tonković, Maša; Jerneić, Željko. Ličnost i socijalno poželjno odgovaranje: možemo li razdvojiti egoističko i moralističko iskrivljavanje? // XVI. Dani psihologije u Zadru - sažetci radova / Vulić Prtorić, Anita ; et.al (ur.). Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2008. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Hohnjec, Dunja; Tonković, Maša; Ljubotina, Damir. Vrednovanje kvalitete nastave u visokom školstvu - samoprocjene nastavnika // 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja/ Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Butković, Ana (ur.). Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2007. 98-98 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Huić, Aleksandra; Ljubotina, Damir; Tonković, Maša. Upravljanje ljudskim potencijalima - prikaz novih psihodijagnostičkih instrumenata // 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Knjiga sažetaka / Lopižić, Josip (ur.). Zagreb : Naklada Slap d.o.o., 2007. 155-156 (domaća recenzija,sažetak,stručni). 30. Tonković, Maša; Ljubotina, Damir. Psihometrijska validacija Testa S // 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja / Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Butković, Ana (ur.). Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2007. 138-138 (predavanje,domaća 5/7/ recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Tonković, Maša; Šepec, Tanja; Marković, Kristina Studentske veze: preferencije prilikom odabira partnera // 17. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka / Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Jokić Begić, Nataša (ur.). Zagreb : Školska knjiga d.d., 2005. 97-97 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).