Karlo Kolesar, struč. spec. oec.

Životopis

 

Diplomirao menadžment održivog razvoja turizma na Veleučilištu VERN'. Zamjenik je predsjednika Hrvatske akademske zajednice te bivši predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske gdje je predstavljao 40 000 studenata. Član je savjetodavnog odbora za visoko stručno obrazovanje pri EURASHE-u te Co-chair za visoko obrazovanje u EDS-u, a na razini EU.

Poduzetničko i praktično iskustvo u turizmu stjecao je organiziranjem i vođenjem brojnih međunarodnih turističkih projekata. Razvoj turističkog proizvoda primjenjivao je kroz vlasništvo i vođenje turističke agencije za mlade. Sudjelovanjem na stručnim konferencijama u Austriji, Njemačkoj, Belgiji i Sloveniji usko vezanim uz segment obrazovanja direktno sudjeluje na kreiranju obrazovnih politika. Jedan od ciljeva njegovog djelovanja je izgradnja partnerskih odnosa sa relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za razvoj visokog obrazovanja te rad na razvoju turizma posebnih interesa u RH.

Osim u okviru sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i događanjima na temu turizma, gostujući je predavač na VIVES University of Aplied Science u Bruggesu. Autor i koautor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja turizma.

 

Znanstveni radovi

  • Kolesar, K. 2019 -  „Razvoj turizma posebnih interesa na primjeru nasljeđa Nikole Tesle“ - Znanstveno-stručni skup“ «NASLJEĐE NIKOLE TESLE - INOVACIJE, NOVE TEHNOLOGIJE, ODRŽIVI RAZVOJ I ENERGETSKA UČINKOVITOST»

  • Takahashi, M., Kolesar, K.: Communication between Stakeholders in a Tourist Destination as a Key Element of Branding on the Example of Rovinj. Konferencija: Communication Management Forum 2019 -  Finding a Commom Denominator: Communication, Tourism, National Culture and Brand.

  • Lekić, R., Kolesar, K., Zajec, D:  DANCE AS TOURIST ATTRACTION BASE IN SPECIAL INTEREST TOURISM 7th International M-Sphere Conference - For Multidisciplinarity in Business and Science 12th - 14th December 2018 - Zagreb, Croatia - Faculty of Economics and Business

  • Lekić, R., Kolesar, K., Beljo, A. : „Folklorni simboli u Hrvatskoj kao simboli istinskog i lažnog identiteta“ Međunarodna znanstveno-stručna konferencija MIGRACIJE I IDENTITET kultura, ekonomija, država Zagreb, 6. – 8. prosinca 2018.

  • Lekić R., Kolesar K., Zajec D. (2018), "Thematic route from Perun to Sv. Juraj-Cultural Tourism of Zagreb Country", M-Sphere Conference - For Multidisciplinarity in Business and Science International journal of multidisciplinarity in business and science, Vol. 4, No. 6, pp. 57-64.