Đurđica Šimičić, mag. oec.

  • Đurđica Šimičić, mag. oec.
  • Katedre na kojima predaje:

Đurđica Šimičić diplomirana je ekonomistica, a najpoznatija je po tome što je od 2006. do 2016. godine obnašala funkciju direktorice Turističke zajednice Malog Lošinja. Godine 2016. prelazi u Jadranka grupu gdje je zaposlena kao brand manager. Također je i vlasnica tvrtke Feel IQM koja je osnovana 2018. godine. Svoje iskustvo stekla je u destinacijskom menadžmentu, integralnom upravljanju kvalitetom, upravljanju projektima, odlučivanju, radu na projektima od lokalnog i nacionalnog značaja, iskusnim u radu s neprofitnim organizacijama i udruženjima, kao i s komercijalnim partnerima. Objavila je brojne članke iz stručne referentne literature. Od 2006. godine objavila je i održala predavanja o zdravstvenom turizmu na simpoziju Škole prirodnih ljekovitih čimbenika, a sudjelovala je i na mnogim drugim znanstvenim skupovima, uglavnom raspravljajući o destinacijskom menadžmentu u lošinjskom turizmu. Održala je i predavanje o upravljanju destinacijama na kongresima UNWTO-a.