prof. dr. sc. Jasna Horvat

Životopis

 

Prof. dr. sc. Jasna Horvat (1966.) redovita je profesorica u trajnom zvanju za granu kvantitativne ekonomije, polje ekonomije, područje društvenih znanosti i stalno zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Autorica je brojnih međunarodnih znanstvenih radova, teoretičarka je kulture, interdisciplinarna je umjetnica i nagrađivana književnica čija su književna djela nastavna građa na različitim fakultetima u Republici Hrvatskoj.

Doktorska disertacija Moguće pogreške pri donošenju odluka temeljenih na anketnim istraživanjima" obranila je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je 1997. godine. Na obrani je nazočila inozemna komentorica prof.dr.sc. Anuške Ferligoj (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana), a 5.studenog 1997. godine obranila je nastupno predavanje usšješno izloživši temu Tehnike prikupljanja podataka. U Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske upisana je pod matičnim brojem  174705.

Pet je godina u okviru samostalnog znanstvenog projekta vodila CATI (computer assisted telephone interviewing) centar – poligon usmjeren na razvijanje mjernih instrumenata i provođenje statističkih analiza u istraživanju tržišta. Samostalno je vodila više znanstvenih projekata iz područja društvenih znanosti te jedan bilateralan projekt. Na projektu popularizacijskog simpozija kreativne industrije – Kreativna riznica članicom je Uprave projekta, savjetnicom je na projektu Vilijun kojim se razvija bilateralna suradnja Hrvatske i Kine, članicom je Radne skupine predsjednice Kolinde Grabar Kitarović za brenidranje Republike Hrvatske te je u više navrata surađivala s Gradom Osijekom na brojnim projektima kreativnog i kulturnog sadržaja. U više je navrata sudjelovala na domaćim i inozemnim književim susretanjima (Kina, Amerika, Crna Gora, Novi Sad, Beč) te kao predavačica na pozvanim predavanjima.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku nastavnik je na preddiplomskom studiju (kolegij Statistika, Statistička analiza i Ispitivanje javnog mnijenja), diplomskom studiju (Višedisciplinarni projekti, Statistička analiza poslovnih podataka, Statističke metode u istraživanju tržišta), poslijediplomskom specijalističkom studiju (Statističke metode u istraživanju tržišta, Metodologija istraživačkih radova, Kvantitativna analiza poslovnih podataka) te doktorskom studiju (Statistical Research Methods). Na Fakultetu za mendžment u turizmu i ugostiteljstvu na doktorskom studiju predaje kolegije: Metode i tehnike istraživanja te Statistika u znanstvenim istraživanjima. Znanstvene i stručne radove objavljuje iz polja društvenih i humanističkih znanosti te se ostvaruje u književnoj umjetničkoj praksi kao i u drugim oblicima umjetničkog izražavanja.

Dosadašnji izbori iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativne ekonomije događali su se sljedećom kronologijom: 1990. godine imenovana je znanstvenom novakinjom, 1992. godine postaje asistentica, 1998. godine docentica, 2003. godine izvanredna profesorica, 2007. godine redovita profesorica, a 2012. godine potvrda znanstvenog zvanja znanstvenog savjetnika i trajno znanstveno-nastavnog zvanja redovitog profesora iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativne ekonomije.

Osnivačica je Instituta za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji – Andizet te je predsjednica programskog odbora Kreativne riznice – popularizacijskog simpozija kreativne industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji se održava od 2015 godine. Članica je Društva hrvatskih književnika (DHK), Matice Hrvatske (MH), Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK), Međunarodne udruge Novi Put svile te Hrvatskog statističkog društva (HSD). Autorica je brojnih međunarodnih znanstvenih radova, teoretičarka je kulture, interdisciplinarna je umjetnica i nagrađivana književnica čija su književna djela nastavna građa na različitim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Njezin prozni izričaj književna kritika označuje terminom Ars Horvatiana te ga određuje uspješnim spojem znanosti i umjetnosti na tragu oulipovske prakse.

Roman Az nagrađen je prestižnom nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost 2010. godine. Jasna je Horvat dobitnica i Pečata grada Osijeka za osobita ostvarenja na području književnosti 2011. godine. Dobitnicom je Državne nagrade za znanost 2016. godine, te nagrade FUL kulturno kojom je Superbarnds nagradio Hepening Vilijun temeljen na romanu Vilijun (Naklada Ljevak 2016.) kao najbolje brendirani događaj u kulturi.

Područja interesa: kvantitativna ekonomija, multivarijatna statistika, dizajn upitnika, metode istraživanja, kreativna industrija, kreativna ekonomija, kulturni i kreativni proizvodi, kulturni turizam, kulturno brendiranje, interdisciplinarna umjetnost: književnost, murali, lingvistika, video, fotografija, teorija književnosti i kulturni identitet.

 

Znanstveni radovi

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima

 • Kalazić, Zorislav; Leko Šimić, Mirna; Horvat, Jasna.Wine market segmentation in continental Croatia. // Journal of Food Products Marketing. 16 (2010) , 3; 325-335 (članak, znanstveni). URL link to work

 • Olson, Josephine E.; Frieze, Irene H.; Wall, Sally; Zdaniuk, Bozena; Ferligoj, Anuška; Kogovšek, Tina; Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša; Jarošová, Eva; Pauknerová, Daniela; Nguyen Luu, Lan Anh; Kovacs, Mò nika; Miluska, Jolanta; Orgocka, Aida; Erokhina, Ludmila; Mitina, Olga V.; Popova, Ludmila V.; Petkevičiū tė , Nijolė ; Pejic-Bach, Mirjana; Kubušová, Slavka; Rus Makovec, Maja.

 • Beliefs in Equality for Women and Men as Related to Economic Factors in Central and Eastern Europe and the United States. // Sex Roles. 56 (2007) , 5-6; 297-308 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

 • Olson, Josephine E.; Frieze, Irene H.; Wall, Sally; Zdaniuk, Božena; Telpuchovskaya, Nina; Ferligoj, Anuška; Kogovšek, Tina; Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša; Jarošová, Eva; Pauknerová, Daniela; Luu, Lan; Kovacs, M.; Miluska, J.; Orqocka, A.; Erokhina, L.; Mitina, O.V.; Popova, L.V.; Petkeviciute, N.; Pejić-Bach, Mirjana; Makovec, M.R.

 • Economic Influences on Ideals About Future Jobs in Young Adults in Formerly Socialist Countries and the United States. // Cross-cultural research. 40 (2006) , 4; 352-376 (članak, znanstveni). prilozen text rada

 • Frieze, Irene; Boneva, Bonka; Šarlija, Nataša; Horvat, Jasna; Ferligoj, Anuška; Kogovšek, Tina; Miluska, Jolanta; Popova, Ludmila; Korobanova, Janna; Sukhareva, Nadejda; Erokhina, Ludmila; Jarová, Eva. Psychological Differences in Stayers and Leavers: Emigration Desires in Central and Eastern European University Students. // European Psychologist. 9 (2004) , 1; 15-23 (članak, znanstveni).

 • Frieze, Hanson I.; Ferligoj, Anuška; Kogovšek, Tina; Rener, Tanja; Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša. Gender-Role Attitudes in University Students in the United States, Slovenia, and Croatia. // Psychology of Women Quarterly. 27 (2003) , 3; 256-261 (članak, znanstveni). Vrh

Ostali radovi u CC časopisima

 • Horvat, Jasna. Anuška Ferligoj, Karmen Leskošek, Tina Kogovšek: Zanesljivost in veljavnost merjenja. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 6 (1997) , 4-5; 647-649 (prikaz, ostalo). Vrh

Znanstveni radovi u drugim časopisima

 • Musa-Juroš, Ksenija; Mijoč, Josipa,; Horvat, Jasna; Ilakovac, Vesna; Marković, Suzana; Racz, Aleksandar. Measuring Healthcare Quality - Paradigm Of MEDQUAL. // Acta clinica Croatica. 57 (2018) , 2; 235-242 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

 • Mijoč, Josipa; Stanić, Marina; Horvat, Jasna. Measuring attitudes in the self-employment intention model: methodological considerations. // Croatian Operational Research Review. 7 (2016) , 2; 333-348 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

 • Cvitić, Filip; Leko Šimić, Mirna; Horvat, Jasna. Genesis, visual attributes and contemporary communication features of the alphabet. // Ekonomski vjesnik. 26 (2014) , 1; 41-56 (članak, znanstveni). URL link to work

 • Degmečić, Dunja; Bačun, Tatjana; Kovač, Vlatka; Mioč, Josipa; Horvat, Jasna; Včev, Aleksandar. Depression, anxiety and cognitive dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus–a study of adult patients with type 2 diabetes mellitus in Osijek, Croatia. // Collegium antropologicum. 38 (2014) , 2; 711-716 (članak, znanstveni). URL link to work

 • Lukić, Milica; Horvat, Jasna. Glagoljica Konstantina Ćirila i Ars magna Ramóna Lulla – paradigme semiotičkog komuniciranja. // Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. VI/2 (2013) , 12; 25-46 (članak, znanstveni). URL link to work

 • Li, Manyu; Frieze, Irene H.; Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa; Olson, Josephine E. Reasons for Leaving Home: Comparing Predictors of Wanting to Migrate and Travel in Croatian Undergraduates. // Migracijske i etničke teme. 28 (2012) , 1; 7-27 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

 • Kos-Lajtman, Andrijana; Horvat, Jasna. Ivana Brlić-Mažuranić, "Priče iz davnine": nova konstrukcija izvora i metodologije. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. god. 23 (2011) , br. 1.; 87-99 (članak, znanstveni). prilozen text rada

 • Horvat, Jasna; Tomašević, Nives; Lendić, Slaven. Semiotički marketing Konstantina Ćirila Filozofa: glagoljičko prezentiranje kršćanstva kao preteča suvremenog semiotičkog marketinga. // Libellarium : časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova. 2 (2009) , 2; 161-180 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

 • Kos-Lajtman, Andrijana; Horvat, Jasna. Tematsko-motivske veze u stvaralaštvu Vladimira Mažuranića i Ivane Brlić-Mažuranić. // Riječ. 15 (2009) , 4; 182-206 (članak, znanstveni). prilozen text rada

 •  Horvat, Jasna; Hristovska, Ljubica; Zekić-Sušac, Marijana; Marković, Suzana. Predicting customer satisfaction in hotel industry using neural networks. // Economic Development. 1, 2 i 3 (2005) ; 93-106 (članak, znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Marković, Suzana; Raspor, Sanja. Service Quality Measurement in Health Tourism Sector : An Exploratory Study. // Ekonomski vijesnik. (2005) , 1/2; 63-76 (članak, znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Orešković, Biserka; Forjan, Josipa. Segmentiranje tržišta temeljeno na stavovima o etnocentrizmu. // Ekonomski vjesnik: Časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 1 i 2 (2005) ; 59-66 (prethodno priopćenje, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

 • Horvat, Jasna; Katavić, Sanda; Mikrut, Martina; Ograjenšek, Irena. Conceptualising and measuring culture in surveys: Case study in the Republic of Croatia. // Metodološki zvezki. 19 (2003) ; 179-197 (članak, znanstveni).

 • Nefat, Ariana; Horvat, Jasna. Marketing strategy in overall business strategy in Croatian tourism and hospitality firms. // Tourism An International Interdisciplinary Journal. 51 (2003) , 3; 259-273 (članak, znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Katavić, Sanda; Mikrut, Martina. Segmenting Domestic Tourism Demand : Application of Factor and Cluster analyses. // Tourism. 50 (2002) , 2; 165-175 (članak, znanstveni). URL link to work

 • Ferligoj, Anuška; Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša.Planovi karijere i motivacija za postignućem hrvatskih ii slovenskih studenata. // Ekonomski vjesnik. 11 (2000) , 1-2; 5-23 (članak, znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Marković, Suzana; Kuleš, Maja. Tehnike prikupljanja podataka. // Ekonomski vjesnik. 13 (2000) , 1 i 2; 97-106 (članak, znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Pavlinić, Silva. Pouzdanost upitnika za istraživanje potreba korisnika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. // Ekonomski vjesnik. XI (2000) , 1-2; 49-62 (ostalo, znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša.How to develop an algorithm in order to choose an appropriate measurement instrument. // Metodološki zvezki. 15 (2000) , 1; 109-127 (članak, znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša. The problems of collecting data and evaluating how the citizens of Osijek were informed about envirnmental, cultural and politica issues. // Metodološki zvezki. 12 (1996) , xx; 231-242 (članak, znanstveni).

 • Horvat, Jasna. ABB test, test za mjerenje zadovoljstva radom. // Ekonomski vjesnik. 2 (1991) , 4; 265-274 (članak, znanstveni). Vrh

 

Ostali radovi u drugim časopisima

 • Horvat, Jasna. Kružnost u kreativnoj industriji. // Književna revija (Osijek). 59 (2019) , 1; 7-26 (članak, stručni). prilozen text rada

 • Horvat, Jasna; Ljevak, Petra; Gavranović, Drahomira; Tomašević, Nives. Književna kritika, nakladničke i knjižničarske anotacije u modernim i tradicionalnim medijima. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 17 (2014) ; 72-93 (pregledni rad, ostalo). prilozen text rada

 • Horvat, Jasna; Tomašević, Nives. Glagoljica kao tema knjige - kulturnog suvenira. // Arhivi, knjižnice, muzeji 14: zbornik radova. XVIII (2011) ; 180-197 (članak, stručni). prilozen text rada

 • Horvat, Jasna; Fodora, Dajana; Forjan, Josipa; Mikrut, Martina.Online nastavna građa "Statistike" u funkciji dinamizacije procesa učenja. // Edupoint. 3 (2003) , 15; (članak, stručni). URL link to work

 • Horvat, Jasna; Marković, Suzana; Perenčević, Mile.E-Business i CAWI metoda istraživanja tržišta u turizmu. // Turizam. 49 (2001) , 2; 175-186 (članak, stručni).

 • Pavlinić, Silva; Horvat, Jasna. Istraživanje potreba korisnika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 1 (1998) , 1-4; 41-61 (članak, stručni).

 • Pavlinić, Silva; Horvat, Jasna. Koncipiranje anketnog upitnika za istraživanje korisnika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. XL (1997) , 3-4; 61-79 (članak, stručni).

 • Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša. Prijeratna i poslijeratna ekološka, kulturološka i politička informiranost pučanstva Osijeka. // Ekonomski vjesnik. 7 (1994) , 2; 235-241 (članak, stručni).

 • Horvat, Jasna; Tolušić, Zdravko. Statistička analiza sezonskih utjecaja na realizaciju piva pivovare Osijek. // Ekonomski vjesnik. 6 (1993) , 1; 149-160 (članak, stručni).

 • Horvat, Jasna; Zekić, Marijana. Metodologija istraživanja uspješnosti studiranja. // Ekonomski vjesnik. 5 (1992) , 2; 305-312 (članak, stručni). Vrh

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.       

 • Gjurašić, Matina; Marković, Suzana; Horvat Jasna. The impact of internal marketing on internal service quality in the hospitality industry. // . 54-67 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa; Matković, Tihomil; Barač Miftarević, Sandra. Tourist segmentation in memorable tourism experience survey // Tourism & Hospitality Industry 2018, Congress Proceedings / Milohnić, Ines ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). Opatija : University of Rijeka ; Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2018. 110-119 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

 • Marković, Suzana; Horvat, Jasna; Mitrović, Srđan. Measuring Wine and Food Festival Visitor's Personality Traits and Experiences // 7th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" / Mašek Tonković, A. ; Crnković, B. (ur.). Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2018. 831-837 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Mijoč, Josipa; Horvat, Jasna; Tomašević, Nives. Digital exchange of unpublished authorial content (a precondition for establishing creative market) // 6th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth / Mašek Tonković, Anka (ur.). Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017. 211-218 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Mijoč, Josipa; Marković, Suzana; Horvat, Jasna. The Role of Local Authenticity in Forming Tourists' Intentions // Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges / Marković, Suzana ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). Opatija : University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia, 2017. 377-392 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

 • Kalazić, Zorislav; Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa. Digital stock photography as a promoter of socially responsible creativity // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XII / Bacher, Urban ; Dernoscheg, Karl – Heinz ; Lamza – Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.). Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate studies, 2016. 185-204 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Mijoč, Josipa; Horvat, Jasna; Zrnić, Ana. Popularization symposia as a new organizational platform for major events – The case of Creative treasury // 5th International Scientific Symposium ECONOMY OF EASTERN CROATIA - VISION AND GROWTH / Anka Mašek Tonković (ur.). Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, 2016. 255-266 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

 • Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa; Tomašević, Nives. Paradigm of Digital Communication: The Potential of Multiple Science Script // 4. Međunarodni znanstveni simpozij: Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / Mašek Tonković, Anka (ur.). Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, 2015. 325-340 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Kalazić, Zorislav; Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa. The Stock Photography as a Part of Cultural and Creative Industries of the Digital Age // Interdisciplinary Management Research XI / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo ; Dernoscheg, Karl-Heinz ; Lamza-Marović, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert (ur.). Opatija : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Hochschule Pforzheim University, 2015. 189-203 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa; Ljevak, Petra; Tomašević, Nives. Economic expedience of glagolitic script in publishing sector of creative industry // 3rd International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia –vision and growth” / Anka Mašek Tonković (ur.). Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2014. 321-334 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

 • Horvat, Jasna; Mikrut, Martina; Ljevak Lebeda, Ivana. Communication processes of the information age and semiotic communication using the glagolitic script in publishing // 3rd International Scientific Symposium „Economy of eastern Croatia – vision and growth” / Anka Mašek (ur.). Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2014. 335-344 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

 • Horvat, Jasna; Ljevak, Petra; Mijoč, Josipa. Socially responsible book publishing and reading comprehension strategies // 2nd International Scientific Symposium “The economy of eastern Croatia – yesterday, today, tomorrow” / Mašek Tonković, Anka (ur.). Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet, 2013. 390-397 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

 • Horvat, Jasna; Tomašević, Nives; Lendić, Slaven. Europske metropole: postmaterijalizam i kulturna kreativnost // Imaginacije prostora : centri i periferije - metropole i provincije u književnostima i kulturama Srednje Europe : zbornik / Oraić Tolić, Dubravka ; Kulcsár Szabó, Ernő (ur.). Zagreb : Disput, 2013. 21-35 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

 • Kos-Lajtman, Andrijana; Horvat, Jasna. Paradigma lemske proze // / Azamat Albarov & Vivian Cook (ur.). Sarajevo : International Burch University, 2012. 21-30 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Marijanović, Stanislav; Horvat, Jasna. Zlatorezni kôd ljepote u hrvatskoj tradiciji glagoljaške kulture // 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - jučer, danas, sutra / Mašek Tonković, Anka (ur.). Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Studio HS inernet d.o.o., Osijek, 2012. 20-29 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Horvat, Jasna; Tomašević, Nives. Lik i djelo Svetog Konstantina Ćirila Filozofa u romanu Az // Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija / Velev, Ilija ; Girevski, Aco, Makarijoska Liljana ; Piperkoski, Ilija ; Mokrova, Kostadina (ur.). Skopje, Makedonija : Univerzitetot, 2010. 197-211 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Mijoč, Josipa; Horniš, Marija; Tomašević, Nives; Horvat, Jasna. Book as a Souvenir: Partnership between Tourism Potentials, Cultural Identity Promotion and Publisher's Profits // 3rd International Scientific Conference: Tourism and Quality of Life / Lazanski, Tadeja Jere (ur.). Portorož, Slovenija : Založba Turistica, Fakulteta za turistične študije Portorož, Univerza na Primorskem, 2010. 296-307 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Uglešić, Ivo; Milardić, Viktor; Franc, Bojan; Filipović-Grčić, Božidar; Horvat, Jasna. Establishment of a new lightning location system in Croatia // Study Committee C4 on System Technical Performance, "A Colloquium on: Lightning and Power Systems - Technical Papers". Kuala Lumpur, Malaysia : CIGRE, 2010. 1-11 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Horniš, Marija; Forjan, Josipa; Horvat, Jasna. Establishing Online Dialogue in Teaching Statistics // Proceedings of the ITI 2009 / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 385-390 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Leko-Šimić, Mirna; Forjan, Josipa. Izvoz i izvozne performanse hrvatskih poduzeća // Wie real ist ein Europa der zwei Geschwindigkeiten? / Marijanović, Goran ; Wentzel, Dirk (ur.). Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2007. 45-60 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Marijanović, Goran; Forjan, Josipa. Measuring the Perception of Integration Processes – A Comparative Study of Students' Opinions // 6th International Conference Economic integration, competition and cooperation. Opatija, Hrvatska, 2007. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Leko Šimić, Mirna; Horvat, Jasna; Forjan, Josipa. Entrepreneurial Characteristics of Croatian Exporters // Enterprise in Transition / Reić, Zlatan ; Fredotović, Maja (ur.). Split : Faculty of Economics in Split, 2007. 183-185 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Horvat, Jasna; Katavić, Sanda; Forjan, Josipa. Developing a Web site for Distance Learning of Economic Statistics // 5th International Conference "Multimedia in Business" : proceedings / Leszek, Kieltyka (ur.). Częstochowska : Politechnika Częstochowska, 2005. 58-68 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Leko-Šimić, Mirna. Risk Taking Propensity of Croatian Exporters // Managing te Process of Globalisation in New and Upcoming EU Members / Bobek, Vito (ur.). Koper : Faculty of Management Koper, 2005. 259– ; ; 267 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

 • Horvat, Jasna; Marijanović, Goran; Forjan, Josipa. Decision Making Autonomy in Europe Integration Processes - Student Opinion Comparative Study // 5th International Conference "Economic Integrations, Competition and Cooperation". Rijeka : University of Rijeka. Faculty of Economics, 2005. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Zekić-Sušac, Marijana; Horvat, Jasna. Modeling computer and web attitudes using neural networks // Information Technology Interfaces / Lužar - Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.). Zagreb, 2005. 373-380 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Feenčak, Ivan; Horvat, Jasna; Marijanović, Goran. Untersuchung der Standpunkte der Studentschen Population über die Europaoschen Integrationsprozesse // XXV. Wissenschaftliches Symposium « ; ; Entwicklungstendenzen und Reformzwänge in der Republik Kroatien und in der Budensrepublik Deutschland unter dem Einfluss der europäischen Integrationsprozesse» ; / Ferenčak, Ivan (ur.). Osijek : Ekonomski fakultet u Osijek ; Fachhochschule Pforzheim Hochschule fur Gestaltung, Technik und Wirtschaft, 2004. 5-24 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Ferenčak, Ivan; Horvat, Jasna; Marijanović, Goran. Untersuchung der Standpunkte der Studentschen Population über die Europaoschen Integrationsprozesse // XXV. Wissenschaftliches Symposium « ; Entwicklungstendenzen und Reformzwänge in der Republik Kroatien und in der Budensrepublik Deutschland unter dem Einfluss der europäischen Integrationsprozesse» ;-. Osijek : The J.J. Strossmayer University of Osijek, Pforzheim University of Applied Sciences, 2004. 5.-24. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 

 • Horvat, Jasna; Marković, Suzana; Raspor, Sanja. Service Quality Measurement in Health Tourism Sestor : an Exploratory Study // International Conference on Strategic Partnerships for the Development of Tourist Destinations : proceedings / Ambrož, Milan (ur.). Portorož : Turistica, 2004. 50-51 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Petrič, Gregor; Mikrut, Martina. Measuring Computer and Web Attitudes Using CAS and WAS Measurement Instruments // Information Technology Interfaces / Lužar - Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.). Zagreb, 2004. 441-446 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Kulašin, Džemal; Horvat, Jasna. Using the SERVQUAL for the Custorme Satisfaction Measurement Process in Technical High School Bugojno // TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MACHINERY AND ASSOCIATED TEHNOLOGY TMT 2004 / Ekinović, Sabahudin ; Bradarević, Safet ; Calvet, Joan V. ; Sales, Puerta F. (ur.). Zenica, Bosna i Hercegovina : Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2004. 679-682 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Marijanović, Goran; Horvat, Jasna; Ferenčak, Ivan. Measuring the opinion of student population regarding european integration processes : a comparative study // XXV. Wissenschaftliches Symposium "Entwicklungstendenzen und Reformzwaenge in der Republik Kroatien und in der Bundesrepublik Deutschland unter dem Einfluss der europaeischen Integrationsprozesse" / Barković, Dražen ; Wagner, Urlich (ur.). Osijek : Ekonomski fakultet, 2004. 5-24 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Marijanović, Goran; Mikrut, Martina. Measuring and Identifying Reasons for Business Start-up // Enterprise in Transition / Filipič, Petar D. (ur.). Split-Tučepi : Faculty of Economoics, University of Split, 2003. 581-586 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Katavić, Sanda; Mikrut, Martina. Domestic Tourists' Demand for Heritage Attractions // 16th Biennial International Congres : Hotel & Tourism 2002, Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry / Stipetić, Vladimir (ur.). Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2002. 317-341 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Marijanović, Goran. Levels and sources of information in student population in Croatia regarding european integration processes (pencil-and-pen survey) // GIS Odyssey 2002 / Kereković, Davorin (ur.). Zagreb : GIS Forum, Croatia ; Faculty of Earth Sciences, Poland ; Faculty of Organisation and Management, Poland ; Faculty of Geodesy, Croatia ; Faculty of Economics, Croatia ; Faculty of Geodesy and Cartography, Poland, 2002. 391-399 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Mikrut, Martina; Mujić, Nihada. Quality of tourist information // Society and technology 2002, Journey to Future / Plenković, Juraj (ur.). Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, 2002. 98-108 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Marijanović, Goran; Horvat, Jasna; Mikrut, Martina. Entrepreneurship Decision Making (Case Study in East Croatia Small Business e.g. SMES) // Transtition in Central and Eastern Europe - Challenges of 21st Century / Čičić, Muris ; Brkić, Nenad (ur.). Sarajevo : Faculty of Economics, Univeristy of Sarajevo, 2002. 403-409 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Marković, Suzana; Perenčević, Mile. CADAC Methods in Market Research // Information Technology interfaces / Kalpić, Damir ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.). Pula : SRCE niversity Computing Centre, University of Zagreb, 2001. 223-231 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

 • Horvat, Jasna; Mikrut, Martina. Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) and tourism // Tourism and hospitality management: Trends and Challenges for ghe future / Holjevac, Ivanka, Avelini (ur.). Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2000. 105-125 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Marković, Suzana; Horvat, Jasna. Conjoint analysis in marketing: implication for tourism research and practice // Tourism and Transition / Borković, Vesna (ur.). Dubrovnik : Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik, 2000. 219-235 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Marković, Suzana; Horvat, Jasna. Customer satisfaction measurement // Economics and Ecology in Function of Tourism Development / Ivanović, Zoran ; Novacka, Ludmila (ur.). Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment, 1999. 59-68 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). Vrh

 

 Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

 • Pirc-Baltić, Silvija; Horvat, Jasna. Sustav evidentiranja upisa i diplomiranja studenata Veleučilišta u Požegi od 1998. do 2017. // Požeško obrazovanje i školstvo u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti - zbornik radova povodom 20. obljetnice Veleučilišta u Požegi / Zima, Dinko ; Andrlić, Berislav ; Pisker, Barbara ; Radišić, Bojan ; Marinclin, Antonija ; Del Vechio, Manuel ; Mlađenovi, Jasmina (ur.). Požega : Veleučilište u Požegi 35-40 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni). prilozen text rada

 • Tomašević, Nives; Horvat, Jasna; Gavranović, Drahomira. Virtualni marketing nakladničkih materijalnih dobara // 16. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Tomašević, Nives ; Despot, Ivona (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. 202-223 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Tomašević, Nives; Gavranović, Drahomira. Eugen od Savoje: literarno-turističko-dokumentaristička poveznica srednjoeuropskog kulturnog konteksta i izgradbeni element romana Bizarij // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Hasenay, Damir ; Krtalić, Maja (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. 255-283 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Kos-Lajtman, Andrijana; Horvat, Jasna. Utjecaj ruskih mitoloških i usmenoknjiževnih elemenata na diskurs Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić // Peti hrvatski slavistički kongres - Zbornik radova / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. 207-214 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Uglešić, Ivo; Milardić, Viktor; Franc, Bojan; Filipović-Grčić, Božidar; Horvat, Jasna. Prva iskustva sa sustavom za lociranje munja u Hrvatskoj // HRO CIGRÉ, 9. simpozij o sustavu vođenja EES-a / dr.sc. Filipović-Grčić, Božidar (ur.). Zagreb : HRO CIGRÉ, Berislavićeva 6, 2010. 1-11 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 • Leko-Šimić, Mirna; Horvat, Jasna. Innovativeness and export performance of Croatian companies // Sixth International Conference on "Enterprise in Transition" / Reić, Zlatan (ur.). Split : Ekonomski fakultet Split, 2005. 761-770 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

 • Mujić, Nihada; Horvat, Jasna; Mikrut, Martina. Istraživanje kvalitete informacija na području putovanja i turizma // II. znanstveni kolokvij Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, knj. 2. Osijek : Ekonomski fakultet, Osijek, 2003. 153-169 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

 • Karić, Marijan; Ferenčak, Ivan; Horvat, Jasna. Die Schattenwirtschaft als eine Entwicklungshindernis des Unternehmertums in der Republik Kroatien // Reformen und Reformhemmnisse in der Republik Kroatien und in der Bundesrepublik Deutschland / Turkalj, Željko (ur.). Osijek : Ekonosmki fakultet u Osijeku : Hochschule fur Gestaltung, Technik und Wirtschaft, 2001. 58-78 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). Vrh

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije

 • Kos-Lajtman, Andrijana; Horvat, Jasna. Modeli i tipovi lematizirane proze // Šesti hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 2 / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.). Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2018. 727-738 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Horvat, Jasna; Sablić-Tomić, Helena; Katavić, Sanda. Kulturna industrija kao afirmacija kulturnog identiteta // Kulturni stereotipi / Oraić-Tolić, Dubravka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, 2006. 317-332 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Mikrut, Martina; Kulašin, Džemal. Findings According the WAS Measurement Instrument in Region of East Croatia // Proceedings of the International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology / Vivancos Calvet, Joan ; Puerta Sales, Ferran ; Ekinović, Sabahudin ; Brdarević, Safet (ur.). Tuzla : Faculty of mechanical engineering, 2003. 1033-1037 (poster,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

 • Šestić, Ksenija; Horvat, Jasna; Mikrut, Sara. Importance of Legal Websites in Informing on Legal Solutions and Law Possibilities // Joining Efforts From Communication to Collaboration over the Internet. (predavanje,objavljeni rad). URL link to work

 • Horvat, Jasna; Marković, Suzana; Katavić, Sanda; Mikrut, Martina. Using the World Wide Web in the Hospitality Industry // CARnet Users Conference 2001 : proceedings. Zagreb : Croatian Academic Research Network, 2001. (predavanje,objavljeni rad,stručni). Vrh

 

 Sažeci u zbornicima skupova        

 • Horvat, Jasna; Verner, Jelena. Determinants of customer-perceived service quality as a major role for economic development // .(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Orešković, Biserka; Horvat, Jasna. Istraživanje sklonosti na kupnju domaćih kozmetičkih proizvoda // .(predavanje,sažetak,stručni).

 • Horvat, Jasna; Le Cunff, Jerome; Katović, Andrea; Macario, Anastasia; Tomašić, Vesna; Gomzi, Zoran. Utjecaj difuzije na značajke monolitnog reaktora // XIX. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera / Rapić, Vladimir ; Rogošić, Marko (ur.). Zagreb : HDKI/KUI, 2005. 286-286 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 • Horvat, Jasna; Orešković, Biserka. Istraživanje o sklonostima na kupnju domaćih kozmetičkih proizvida // Ukorak s rastućom europskom kvalitetom. 2005. 3-4 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

 • Leko-Šimić, Mirna; Horvat, Jasna. Tržišna orijentacija i izvozne performanse hrvatskih izvoznika // Marketinške paradigme za 21. stoljeće / Kesić, Tanja ; Ozretić Došen, Đurđana (ur.). Zagreb : Ekonomski fakultet-Zagreb, 2005. 55-71 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

 • Karić, Marijan; Horvat, Jasna. Financial Information Treating in Croatian Small Entrepreneurial Firms // An Enterprise Odyysey: Building Competitive Advantage / Galetić, Lovorka (ur.). Zagreb : University of Zagreb ; Graduate School of Economics&Business, 2004. 72-74 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

 • Horvat, Jasna; Mikrut, Martina; Kulašin, Džemal. Measuring Computer Attitudes as One Dimension of Life Quality // . 2003. 71-77 (poster,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

 • Pavlinić, Silva; Horvat, Jasna; Šarlija, Nataša. Koncipiranje anketnog upitnika za istraživanje korisnika narodnih knjižnica // Narodne knjižnice : izazov promjena / Šegota-Novak, Marija ; Turčin, Vesna (ur.). Rijeka : Gradska biblioteka Rijeka ; Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1997. 107-108 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak). Vrh

 •