dr. sc. Krešimir Dabo

Dr. sc. Krešimir Dabo viši je predavač na Odjelu za turizam i Odjelu za komunikacije Bernaysa. Završio je preddiplomski stručni studij ekonomije, smjer turistički menadžment na Zagrebačkoj školi za menadžment. Specijalistički stručni diplomski studij Upravljanje poslovnim komunikacijama završio je na Sveučilištu VERN´, a drugi diplomski, sveučilišni studij završio je pri Sveučilištu Sjever, na studiju komunikacijskih znanosti i odnosa s javnošću. Studirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti. Završio je jednogodišnji studij pri Centru za mirovne studije u Zagrebu. Doktorirao je u području društvenih znanosti, polje informacijsko-komunikacijske znanosti, grana komunikologija pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sudjelovao je u nizu seminara i radionica na temu poslovne kulture, menadžmenta u kulturi i komunikacijskih i prezentacijskih vještina te medijacije i savjetovanja. Profesionalnu karijeru počeo je na području novinarstva, radeći u uredništvima nekoliko medijskih kuća, počevši od Radio Studenta, pa do Hrvatskog radija, Televizije Z1 do RTL Televizije. Radio je u Odjelu za odnose s javnošću na RTL Televiziji, a šest je godina vodio Službu za odnose s javnošću i marketing u Ansamblu LADO. Na mjesto ravnatelja Ansambla LADO imenovan je 1. siječnja 2015. s mandatom od četiri godine. Na Europskoj poslovnoj školi Zagreb radio je kao predavač na kolegijima vezanim uz poslovno komuniciranje i marketing te kao voditelj odnosa s javnošću i marketinga.

Kao vanjski suradnik predaje na Sveučilištu VERN' i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kolegije vezane uz odnose s javnošću i marketing i menadžment manifestacija. Licencirani je medijator pri Forumu za slobodu odgoja i psihoterapeut Realitetne terapije.

 

Znanstveni radovi

  • Dabo, Krešimir; Uloga odnosa s javnošću u institucionalnoj komunikaciji projekata hrvatske tradicijske kulture, Communication Management Forum 2019, Visoka škola Edward Bernays, Zagreb, 2020.

  • Vrbaslija, Dario; Dabo, Krešimir, Uloga promocije u marketinškoj komunikaciji izvedbenih tradicijskih umjetnosti, Katavić, I. (ur.), Obrazovanje za poduzetništvo – E4E, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Zagreb, 2019.

  • Bahonjić, Melisa; Dabo, Krešimir: Analiza upravljanja društvenim mrežama u poduteništvu u kulturi, primjer: Muzej prekinutih veza, Katavić, I. (ur.), Učenje za poduzetništvo, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, 2019.

  • Dabo, Krešimir; Bakić-Tomić, Ljubica; Globočnik Žunac, Ana; Nonviolent Communication in Interpersonal Relationships, ISSTEP (International Symposium on Society, Education and Psychology, ISBN 978-986-88450-1-5), Kuta, Bali, Indonesia, 2015.

  • Lekić, Romana; Fištrek Lidija; Dabo, Krešimir; The deconstruction of myth and theatric processes, ICME (The International Committee for Museums of Ethnography) Conference 2014: Museums and Inovations, Muzej Mimara, Zagreb, 2014.

  • Dabo, Krešimir; Uloga i važnost brendiranja tradicijske izvedbene umjetnosti na primjeru Ansambla LADO , Mileusnić, Z . ( Etnografski muzej, Zagreb, 2012., str. 171 202

  • Dabo, Krešimir; Uloga komunikacijskih aktivnosti u brendiranju kulturnoga proizvoda na primjeru Ansambla LADO, Muhoberec, M. (ur). Hrvatska folkorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti , Ansambl Linđo, Dubrovnik, 2012, str. 543 554

  • Vučić, Miroslava; Vitez, Zorica; Lušić, Ivana; Dabo, Krešimir (ur). LADO hrvatsko nacionalno blago 1949. 2009 ., Školska knjiga i LADO, Zagreb,