Bernays dočekao Erasmus studente u novoj akademskoj godini 2019./2020.

Sastanak s Erasmus studentima vodio je prodekan Adrian Beljo, a osim što su se upoznali s Bernaysovim nastavnim procesom, na neformalnom druženju imali su prilike za međusobno povezivanje.

02. listopada 2019.

U novoj akademskoj godini na Bernaysu smo ugostili osmero Erasmus studenata iz različitih Europskih zemalja. Na preddiplomski studij sa Sveučilište Ondokuz Mayıs iz Turske dolaze nam dvoje studenta Onur Dizdar i Gulnar Yazberdiyeva, sa Sveučilište Milano-Bicocca dolaze nam četiri Erasmus studenata Nabil Matteo Lemhadden, Chiara Maria Ardizzon, Emma Magistri i Veronica Culcasi. Diplomski studij u zimskom semestru pohađat će dvoje studenata Dominik Filipcik i Anna Kopcanova iz Slovačke sa Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda.

Na neformalnom druženju studenti su istaknuli kako su se za Bernays odlučili nakon što su vidjeli da Bernays u svom nastavnom procesu za Erasmus studente nudi pohađanje nastave na engleskom jeziku te su tu vidjeli priliku za usavršavanjem znanja stranog jezika. 

Osim obrazovanja na međunarodnoj razini, Bernaysovci koji se odlučuju na Erasmus+ razmjenu, kao i svi studenti koji će boraviti na Bernaysu u sklopu Erasmus+ programa, po povratku sa studentske razmjene sa sobom nose vrijedno međunarodno iskustvo, unaprjeđene komunikacijske i profesionalne vještine, kontakte sa svojim inozemnim kolegama te usavršeno znanje stranoga jezika. Bernays trenutno broji čak trinaest Erasmus+ sporazuma s visokoobrazovnim institucijama u Italiji (Sveučilište u Moliseu, Sveučilište Milano-Bicocca i Sveučilište Nikole Kuzanskog), Austriji (Veleučilište FH Joanneum), Njemačkoj (Veleučilište Mittweida i Veleučilište Westphalian), Poljskoj (Visoka škola Wyższa Sveučilišta u Donjoj Šleskoj), Češkoj (Visoka škola Newton College), Slovačkoj (Sveučilište sv. Ćirila i Metoda), Turskoj (Sveučilište Ondokuz Mayıs i Sveučilište Istanbul Aydin), Francuskoj (ISCOM – viši institut za komunikaciju i oglašavanje) i Belgiji (Veleučilište VIVES).

 

Dear Erasmus students, welcome to Bernays! 😃