Bernays i TZ Sisačko-moslavačke županije započeli edukaciju za interpretatore tradicijske kulture

Edukativni program odvija se u tri modula, a jedan od ciljeva je savladati korištenje održivog modela za komunikaciju i interpretaciju tradicijske baštine u kulturnom turizmu.

18. studenog 2019.

Program edukacije za interpretatore hrvatske tradicijske kulture sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, a izvodi se u suradnji s Ansamblom narodnih plesova i pjesama LADO, Institutom za etnologiju i folkloristiku, Etnografskim muzejom u Zagrebu, Hrvatskom obrtničkom komorom te Hrvatskom gospodarskom komorom. Na prvom od tri modula polaznici su upoznaju s kulturnim i kreativnim turizmom te novim trendovima u turizmu.

Na drugom i trećem modulu ovog edukacijskog programa polaznici uče oblike interpretacije kroz folklorni segment plesa, glazbe i nošnji kroz interaktivnu nastavu i praktični dio. Kako bi kreirali kulturno-turističku ponudu svoje regije, naći će se u ulozi producenta, a svoje ideje kreirat će u skladu s trendovima, kao što su ekonomija doživljaja i storytelling.