Bernays pokreće Savjetovalište za studente

Savjetovalište za studente osniva se radi pružanja psihološke podrške studentima s ciljem postizanja boljeg akademskog uspjeha i kvalitete studentskog života.

14. lipnja 2019.

S namjerom da se studentima osigura stručnu podršku za vrijeme studiranja i omogući što kvalitetnije i uspješnije studiranje, na Bernaysu je pokrenuto Savjetovalište za studente.

 

U sklopu Bernaysovog Savjetovališta za studente, pod stručnim vodstvom psihologa i psihoterapeuta studentima će se pružati stručna pomoć i podrška putem individualnog i grupnog savjetovanja, organizirat će se predavanja, grupne i individualne radionice, a sve u svrhu razvijanja vještina komunikacije, olakšavanja postupka učenja te smanjivanja ispitne anksioznosti i drugih poteškoća s kojima susreću u svakodnevnom životu.

 

Kako bi se u sklopu Savjetovališta za studente, studentima s invaliditetom omogućila prilagodba akademskih sadržaja prema individualnim mogućnostima i Ustavom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju, Savjetovalište za studente će također osiguravati i podršku za studente i roditelje studenata s različitim zdravstvenim teškoćama.

 

Za pomoć ili uključivanje u individualno ili grupno savjetovanje studenti se u bilo koje vrijeme 24/7 mogu javiti u Savjetovalište na email: savjetovaliste@bernays.hr ili se mogu osobno obratiti u Savjetovalište. Sadržaj razgovora i podaci o studentima smatraju se profesionalnom tajnom i vode se u potpunoj diskreciji!

 

Tijekom svog akademskog života studenti se suočavaju s brojnim poteškoćama i izazovima koje ne uspijevaju uvijek riješiti na zadovoljavajući način. U stresnim i osjetljivim razdobljima, kao što je odlazak na studij, suočavanje s novom sredinom, preopterećenost studijem i poslom, organizacija vremena i učenja ili polaganje ispita, važno je imati potporu i podršku kako bi što uspješnije savladali životne prepreke, zbog čega je studentima Savjetovalište od iznimne koristi!