Bernays proširio Erasmus+ partnerstvo sa Sveučilištem u Moliseu i na područje turizma

Studenti turizma odlazit će na studijski boravak u Italiju, stjecati vrijedno međunarodno iskustvo, upoznati nove kulture te stvarati vrijedne kontakte s talijanskim kolegama i profesorima.

21. rujna 2017.

Riječ je o prvom sporazumu koji je Bernays sklopio s inozemnom visokoobrazovnom institucijom u okviru Erasmus+ programa neposredno nakon dodjeljivanja Erasmus+ povelje, a koja je sada proširena i na područja turizma, cateringa, hotelskog menadžmenta te menadžmenta i marketinga turističke destinacije. Time su studentima studijskih programa komunikacija i turizma na Bernaysu zajamčena vrijedna znanja i iskustva koja mogu steći za vrijeme svog boravka u Moliseu u trajanju od jednog semestra.

Širenjem postojećeg sporazuma o suradnji cilj je dosadašnju praksu povezivanja i razmjene studenata komunikacija proširiti i na nove generacije Bernaysovaca koji će svoje karijere graditi u najbrže rastućoj gospodarskoj aktivnosti – turizmu. Osim obrazovanja na međunarodnoj razini, Bernaysovci će po povratku sa studentske razmjene u okviru Erasmus+ programa imati vrijedno iskustvo, unaprjeđene komunikacijske i profesionalne vještine, kontakte sa svojim inozemnim kolegama te usavršeno znanje stranoga jezika. Također, iskustvo međunarodne razmjene moći će stjecati i Bernaysovi predavači.

Sveučilište u Moliseu osnovano je 1982. te ima 35 godina dugu tradiciju djelovanja u tri talijanska grada – Campobasso, Pesche i Termoli. Sastoji se od šest odsjeka, broji tri sveučilišna kampusa, 9000 studenata, 105 doktorskih studenata i oko 600 nastavnika i nastavnika. Aktivno je uključeno u Erasmus+ program, posebice na područjima studentske mobilnosti za studij i pripravništvo, mobilnost poučavanja i mobilnost osoblja. Rektor Sveučilišta je prof. Gianmaria Palmieri koji ujedno predsjedava i Akademskim senatom, Upravnim odborom i Vijećem Sveučilišta.

  • TAGS: