Bernays upisuje novu generaciju polaznika Propedeutike psihoterapije

Veleučilište Edward Bernays otvorilo je prijave za iskaz interesa za upis 7. generacije polaznika programa Propedeutika psihoterapije.

10. siječnja 2023.

Veleučilište Edward Bernays, organizator prvog programa Propedeutika psihoterapije u Republici Hrvatskoj verificiranog od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) poziva zainteresirane kandidate da ispune online obrazac za iskaz interesa za upis u 7. generaciju polaznika najkasnije do 31. siječnja 2023.

Zbog do sada zaprimljenih upita za mogućnost organiziranja grupe koja bi s pohađanjem programa započela u ožujku 2023., kroz ovaj iskaz interesa želimo utvrdili broj zainteresiranih kandidata. Nakon zaključenja iskaza interesa ćemo javiti konačnu odluku oko formiranja grupe, poslati prijavni obrazac i informacije vezano za upis programa.

U razdoblju iskaza interesa svim prijavljenim kandidatima za grupu u ožujku 2023. odobravamo prigodni popust na cijenu školarine u iznosu od 132,22 eura odnosno 1.000,00 kuna.

Program je namijenjen polaznicima koji su u procesu stjecanja uvjeta za savjetodavnog terapeuta sukladno Zakonu o djelatnosti psihoterapije (NN 18/22). Traje 590 sati, a sastoji se od 360 sati teorijske nastave i 230 sati stručne prakse uz nastavno opterećenje od 60 ECTS bodova. Polaznike kroz program vodi 17 vrhunskih stručnjaka s bogatim znanstvenim i praktičnim iskustvom.

Za više informacija o programu, možete nas kontaktirati na:

Adresa e-pošte: franjo.skoko@bernays.hr
Telefon:  +385 91 4669 691
Referada: + 385 (01) 555 12 12
Osobnim posjetom Bernaysu na adresi: Ulica grada Vukovara 23, Zagreb