Bernaysov ambasador Ivan Biošić održao predavanje na Learning Disruption Conference 2019

Svakodnevni Know-how studenti sve više stječu na online platformama zbog velike razine dostupnosti i fleksibilnosti te je to ono čega poslodavci moraju biti svjesni prilikom zapošljavanja.

15. srpnja 2019.

Prvu regionalnu konferenciju o digitalnom učenju Learning Disruption 2019 obilježili su renomirani predavači i stručnjaci iz digitalnog učenja koji su prenijeli inozemni i hrvatski Know-how kroz interaktivne radionice i panel rasprave o utjecaju učenja na poslovanje. U okviru konferencije Bernaysovac Ivan Biošić, ujedno i voditelj Ureda za odnose s javnošću Vijeća studenata, održao je predavanje o rezultatima istraživanja koje su proveli u svrhu konferencije o digitalnom učenju. Prema istraživanju više od 70 posto studenata danas redovito uči koristeći digitalne platforme kao što je YouTube, a većina ispitanih studenta očekuje da im poslodavci osiguraju učenje na radnom mjestu pomoću digitalnih platformi.

„Navike studenata nisu iste kao što su bile jučer, niti će sutra biti kao što su danas. Posebice ne kada govorimo o digitalnim navikama te načinu konzumacije znanja. Novijim generacijama sve je više prisutan pojam disrupcije, kao i učenja pomoću digitalnih platformi. Svakodnevni Know-how studenti sve više stječu na online platformama zbog velike razine dostupnosti i fleksibilnosti te je to ono čega poslodavci moraju biti svjesni prilikom zapošljavanja novih generacija“, rekao je Ivan povodom održanog predavanja o navikama studenata u digitalnom učenju.

Na Bernaysu pratimo trendove te redovito usklađujemo studijske programe sukladno potrebama i trendovima na tržištu, a uz više od 100 partnera iz poslovnog svijeta, Bernays kreira studije prema trenutnim i budućim potrebama poslovnog sektora te studentima pruža relevantno i konkurentno obrazovanje.