Bernaysov Studentski zbor traži svoje nove članove!

Svi zainteresirani Bernaysovci svoje kandidature mogu predati u studentskoj referadi Bernaysa, najkasnije do četvrtka 31. listopada 2019., a studenti PRM1 do 7. studenoga 2019. do 12 sati.

04. listopada 2019.

Dekan doc. dr. sc. Damir Jugo donio je Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike studenata u Studentskom zboru za prvu i treću godinu preddiplomskih studija Komunikacijskog menadžmenta i Menadžmenta i marketinga turističke destinacije te za prvu godinu i za apsolvente diplomskog studija Upravljanje odnosima s javnošću.

 

Izbori će se održati 11. i 12. studenoga 2019., a svaka od spomenutih godina po studiju bira jednog studentskog predstavnika i njegovog zamjenika.

 

Rok za predaju kandidature u referadi je 31.10.2019., a za PRM1 7.11.2019., sve do 12 sati. Svaka od spomenutih godina po studiju bira jednog studentskog predstavnika i njegovog zamjenika. Za sva daljnja pitanja molimo da se obratite se Studentskom zboru: studentski.zbor@bernays.hr ili članovima Izbornog povjerenstva.