Bernaysova pročelnica Katedre za turizam prof. dr. sc. Doris Peručić izabrana u naslovno zvanje redovite profesorice

Čestitamo profesorici i pročelnici Katedre za turizam Bernaysa prof. dr. sc. Doris Peručić na izboru u naslovno zvanje redovite profesorice znanstvene grane marketing!

15. svibnja 2020.

Profesorica Peručić, godine 2014. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana marketing, a u 2020. godini je nadogradila zvanje u redovitu profesoricu znanstvene grane marketinga. U razdoblju od 2013. do 2016. godine obnašala je dužnost direktorice poznate marine, društva ACI d.d., sa sjedištem u Opatiji.

Od 2018. je u stalnom radnom odnosu na Edward Bernays University College kao nastavnica i pročelnica Katedre za turizam. Autorica je niza znanstvenih i stručnih članaka i udžbenika „Cruising-turizam, razvoj, stratgije i ključni nositelji“, a tečno govori i piše španjolski, francuski i engleski jezik.

Želiš li i ti učiti od najBoljih? Odaberi #Bfaktor i prijavi se za razgovor klikom ovdje. #ProfesoricasaBfaktorom #OdaberiBfaktor